The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
29393 2024 Особливості ведення екологічної політики в Україні в умовах війни Кізюн А.Г., Телень В.В. Тд 17
29392 2024 Екскурсійна діяльність як інструмент просування дестинації Кізюн А.Г., Гріщенко І.Є. Тд 16
29391 2024 Світова культура = World culture Чорна Н.М. Рп 0
29390 2024 Інноваційний туристичний продукт в сегменті екскурсійного туризму Кізюн А.Г., Гертель А.Я. Тд 18
29389 2024 Виробнича практика = Practical training Чорна Н.М., Онищук Н.В. Рп 2
29388 2024 Готельний бізнес у військовий період: реалії, проблеми, прогнози Кізюн А.Г., Петрова С.С. Тд 20
29387 2024 Адаптивний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку Кізюн А.Г., Телень В.В. Тд 18
29386 2024 Загрозливий стан повітряного середовища в Україні Кізюн А.Г., Гріщенко І.Є. Тд 14
29385 2024 Transformation of domestic tourism in ukraine during the war: forecasting prospective types of tourism = Трансформація внутрішнього туризму україни під час війни: прогнозування перспективних видів туризму Chorna N.M., Antoniuk K.H. Суз 20
29384 2024 Шляхи забезпечення екологічної безпеки сільського господарства Кізюн А.Г., Корчак І.О. Тд 20
29383 2023 Белігеративні ландшафти України = The Beligerative Landscapes of Ukraine Денисик Г.І., Кізюн А.Г., Канський В.С. СSc 19
29382 2019 Моніторинг публічних закупівель = Monitoring of publik procurement Дзюба О.М. Сун 25
29381 2019 Інформаційне забезпечення організації обліку розрахунків із бюджетом за акцизним податком Дзюба О.М. Сун 27
29380 2023 Postmodern Transformations of Tourism Development Pecheniuk A., Kiziun A. Суз 24
29379 2023 Цифрові технології у системі маркетингу туристичних дестинацій Свинарчук В.В., Кізюн А.Г. Тд 33
29378 2023 Інновації у туризмі: сучасні підходи до управління туристичними об’єктами Кізюн А.Г., Фефелов В.О. Тд 26
29377 2023 Роль готельних агрегаторів в туристичній сфері Волинець О.О., Кізюн А.Г. Тд 23
29376 2023 Регіональний туризм в Україні: стан та перспективи розвитку Єфремов Д.І., Кізюн А.Г. Тд 27
29375 2023 Вплив SMM на підприємства туристичної індустрії Кізюн А.Г., Фуркевич А.В. Тд 24
29374 2023 Туристичний попит та фактори його формування на міжнародному ринку Довгий Н.Р., Кізюн А.Г. Тд 29