The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27309 2021 Класифікації компліменту згідно компонентів дискурсивної діяльності. Терещенко Л.Я., Ткачук Т.І. Суз 65
27308 2021 Налоговая политика стран с развитой и трансформационной экономикой Никитишин Андрей Суз 87
27307 2021 Mirroring of Aesthetic Views in Oscar Wilde’s Fairy-Tale Images Shostak Uliana, Tkachuk Tetiana, Paslavska Inha. Сун 49
27306 2021 Інноваційні технології формування іншомовної компетенції фахівців економічної сфери. Ткачук Тетяна Іванівна, Паславська Інга Болеславівна Сун 69
27305 2021 Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку регіонів України Чорна Н.М. Сун 56
27304 2021 Якість туристичних послуг: особливості формування та управління Чорна Н.М. Сун 61
27303 2021 Система управління якістю на туристичному підприємстві: теоретичні аспекти впровадження та функціонування Чорна Н.М. Сун 130
27302 2021 Система управління якістю як інструмент удосконалення менеджменту туристичного підприємства Чорна Н.М. Сун 68
27301 2021 Культурна спадщина України: проблеми вивчення, збереження та використання Чорна Н.М. Сун 40
27300 2021 Конструктивний потенціал гібридної форми навчання у сучасному освітньому просторі вищої школи Осаульчик О. Сун 39
27299 2015 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. Сун 62
27298 2021 Analysis of some aspects of ukraine`s fiscal policy during the pandemic Osipova L. Суз 46
27297 2019 Розвиток екстремального туризму в межах Середнього Побужжя Кізюн А.Г. Сун 45
27296 2020 Міжнародний маркетинг: опорний конспект Танасійчук А. М. Кл 193
27295 2020 Бренд-менеджмент: опорний конспект Танасійчук А. М. Окл 166
27294 2021 Генезис поняття «інвестиційне забезпечення розвитку туризму» Антонюк К.Г. Тд 45
27293 2021 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі. Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Сун 56
27292 2021 Генеза природних ландшафтів Поділля як основа формування турисько-рекреаційних ландшафтів Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Суз 40
27291 2021 Характеристика джерел інвестиційного забезпечення туризму в Україні Антонюк К.Г. Сун 45
27290 2021 Зміст та особливості публічно-приватного партнерства Антонюк К.Г. Тд 44