The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26979 2016 Сутність та роль конкуренції в ринковій економіці Павлюк Т. І. Сун 36
26978 2020 Теорія та практика соціального забезпечення : робоча програма. Мартинова Л. Б., Павлюк Т. І. Рп 22
26977 2020 Теорія та практика соціального забезпечення : методичні рекомендації до написання курсових робіт Хачатрян В. В., Павлюк Т. І. Мв 30
26976 2020 Економічна теорія : завдання до практичних занять. Павлюк Т. І. Здп 43
26975 2012 Теорія фінансово-господарського контролю : збірник практичних завдань з дисципліни Даценко Г. В. Здп 19
26974 2013 Теорія фінансово-господарської діяльності : Опорний конспект лекцій Даценко Г. В., Ковальчук С.П. Окл 20
26973 2013 Теорія фінансово-господарської діяльності : збірник практичних завдань для практичних занять з дисципліни Даценко Г. В., Ковальчук С. П. Здп 20
26972 2016 Контроль державних закупівель : програма та робоча програма з дисципліни Даценко Г. В. Рп 15
26971 2016 Контроль державних закупівель : методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г. В. Мв 25
26970 2017 Організація державного фінансового контролю : Робоча програма з дисципліни Даценко Г. В. Рп 22
26969 2017 Організація державного фінансового контролю : методичні рекомендації до самостійної роботи Даценко Г. В. Мв 30
26968 2020 Хлеб и хлебобулочные изделия украины: стратегия производства и продвижение Пахомська О.В. Суз 19
26967 2021 Теорія літератури : методичні рекомендації до самостійної роботи Тимощук Н.М. Мв 20
26966 2021 Formation of english competence in dialogue speech of future specialists in hotels, restaurants and catering Tymoshchuk N. Сун 31
26965 2012 Вдосконалення складових елементів державного фінансового контрою в Україні Даценко Г. В. Суз 33
26964 2017 Контроль публічних закупівель: опорний конспект лекцій Даценко Г. В. Окл 39
26963 2021 Перспективи розвитку ресторанів здорового харчування Постова В.В. Тд 36
26962 2015 Конструктивно-географические аспекты исследования сельских ландшафтов Кізюн А.Г. Сун 20
26961 2016 Звітність як інструмент побудови ефективної системи соціальної відповідальності підприємства Гладій І.О., Дзюба О.М. М(з 25
26960 2016 Перекладацькі адаптивні стратегії у сучасній транслятології як механізм адекватної передачі комунікативно-прагматичного значення Ткачук Тетяна Іванівна Сун 211