The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27829 2018 Вдосконалення класифікації оборотних активів як об’єкта стратегічного управління Стратійчук В.М. Сун 23
27828 2019 Аналіз ринку туристичних послуг України Стратійчук В.М. Тд 20
27827 2021 Сучасні інструменти фінансування оборотних активів підприємства в умовах глобалізації Стратійчук В.М. Суз 20
27826 2021 Economic and Information Principles for Cargo Delivery Management in Global Network Supply Chains Savchenko L., Biletska N., Buriachenko O., Shmahelska M., Коpchykova I., Vasylenko I. СWeof 22
27825 2021 Evaluation and removal of demotivating criteria in organizational support of the enterprise staff incentive mechanism Levytska І., Tarasiuk H., Klymchuk А., Postova V., Chahaida A. СWeof 36
27824 2018 Особливості ідентифікації поняття «оборотні активи» як об’єкту стратегічного управління Стратійчук В.М. Сун 18
27823 2019 Сучасні підходи до оцінювання результативності стратегії управління оборотними активами підприємства торгівлі Стратійчук В.М. Сун 21
27822 2020 Напрями подолання соціально-економічних наслідків СOVID-2019 для України: підтримка Європейського Союзу Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Сун 23
27821 2020 Обґрунтування сутності стратегічної карти розвитку оборотних активів підприємства торгівлі Стратійчук В.М. Сун 20
27820 2020 Проблеми впровадження стратегічного управління оборотними активами підприємств торгівлі Стратійчук В.М. Тд 18
27819 2020 Фінансування оборотних активів підприємств торгівлі України: тенденції розвитку та фактори впливу Стратійчук В.М. Сун 21
27818 2021 Діагностика конкурентоспроможності в контексті реалізації міжнародної стратегії розвитку підприємства Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Сун 17
27817 2021 Стратегічні імперативи розвитку Сінгапуру: досвід для України Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Тд 22
27816 2021 Стратегічна карта управління оборотними активами підприємства торгівлі Бланк І.О., Стратійчук В.М. Сун 13
27815 2021 Планування обсягу оборотних активів підприємств торгівлі як індикатор результативності їх використання Хачатрян В., Стратійчук В. Знп 23
27814 2017 Evaluation of the effectiveness of social capital usage. Коrzh N.V. СWeof 16
27813 2016 Теоретичні аспекти формування регіонального ринку праці Павлюк Т.І. Знп 19
27812 2017 Управління зайнятістю на державному рівні Павлюк Т.І. Знп 21
27811 2018 Моделі інноваційного проектування в екологічному менеджменті Бабчинська О.І. Сун 22
27810 2018 Статистичні методи в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства Лобачева І.Ф., Колесник Д.А. Сун 22