The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27269 2017 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Супрун О.М. Сун 29
27268 2017 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Супрун О.М. Сун 31
27267 2018 Проблеми становлення медичного страхування в Україні Прутська О. О., Неголюк О. Ю. Сун 31
27266 2016 Євроінтеграція економіки України та її вплив на динаміку зовнішньої торгівлі на національну економіку Осіпова Л.В. Сун 32
27265 2017 Переформотування бюджетної системи України в умовах децентралізації влади Осіпова Л.В., Погребняк О.Ю. Сун 37
27264 2017 Розвиток зовнішньоекономічних відносин України в умовах євроінтеграції Осіпова Л.В., Гороховська Ю.І. Сун 34
27263 2018 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: сучасний стан та перспективи Осіпова Л.В., Плахтій В.Г. Сун 39
27262 2021 Маркетингові комунікації в сфері туризму. Кваліфікаційна робота: 242 "Туризм" Плескачова Є.В. Дрп 32
27261 2021 Стан та перспективи розвитку екстремального туризму в Україні. Кваліфікаційна робота: 242 "Туризм" Пархонюк Ю.Р. Дрп 34
27260 2021 Організація дитячого туризму. Кваліфікаційна робота: 242 "Туризм" Мельник М.О. Дрп 29
27259 2021 Зарубіжний досвід стимулювання розвитку туризму в Україні. Кваліфікаційна робота 241 "Готельно-ресторанна справа" Левчук В.В. Дрп 38
27258 2021 Діяльність туристського підприємства по розробці та просуванню турів. Кваліфікаційна робота 241 "Готельно-ресторанна справа" Кучер Ж.Р. Дрп 32
27257 2021 Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні. Кваліфікаційна робота 241 "Готельно-ресторанна справа" Кучанська Х.Н. Дрп 38
27256 2021 Шляхи підвищення використання рекламної діяльності та її вплив на розвиток підприємств ресторанного господарства. Кваліфікаційна робота 241 "Готельно-ресторанна справа" Гулько Б.О. Дрп 37
27255 2021 Розробка заходів підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємствах готельного бізнесу. Кваліфікаційна робота 241 "Готельно-ресторанна справа" Горбач В.С. Дрп 36
27254 2021 Вдосконалення культури та якості обслуговування споживачів на підприємствах ресторанного бізнесу. Кваліфікаційна робота 241 "Готельно-ресторанна справа" / Галицький М.В. Дрп 30
27253 2021 Вдосконалення якості послуг в закладах готельно-ресторанного господарства Гончаренко М.К. Дрп 31
27252 2021 Управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного бізнесу Галицька І.В. Дрп 22
27251 2021 Управління поведінкою персоналу та формування організаційної культури в закладах ресторанного господарства Дмитришена А.О. Дрп 31
27250 2021 Особливості психологічного впливу на особистість у процесі управлінського спілкування Тимкова В.А. Сун 34