The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27158 2017 Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів Гусак Л.П., Гулівата І.О. Сун 42
27157 2020 Обгрунтування параметрів процесу сушіння насіння соняшнику у вібраційній сушарці з інфрачервоним підведенням енергії Бандура В.М. Тд 22
27156 2020 Інноваційні підходи до процесу сушіння олійного насіння Бандура В.М. Тд 19
27154 2020 Assessment of digitalization of public management and administration at the level of territorial communities Nikolina I.I., Hulivata І.О. , Husak L.Р. , Radzihovska L.М. СSc 36
27153 2021 Удосконалення мотиваційного механізму управління ресторанним підприємством Тронік В.О. Дрп 20
27152 2021 Формування та забезпечення безпеки на підприємствах ресторанного бізнесу Вальчук К.О. Дрп 28
27151 2021 Вдосконалення системи контролінгу в закладах готельно-ресторанного господарства Сербін В.І. Дрп 20
27150 2021 Брендинг як інструмент розвитку індустрії гостинності (за матеріалами ТОВ підприємство готельного обслуговування «Поділля») Будженко Альона Юріївна Дрп 20
27149 2021 Розробка заходів підвищення ефективності маркетингової діяльності на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу (за матеріалами готельно-ресторанного комплексу «Vagnes» (ФОП Печериця Г.В.)) Байлема Вікторія Володимирівна Дрп 19
27148 2021 Удосконалення управління ресторанним підприємством через поліпшення комунікаційних процесів (за матеріалами ресторану «RICH» (ФОП Адамчук Т.Ю.)) Бондарєва Вікторія Леонідівна Дрп 15
27147 2021 Використання системи управління навчанням мооdle в процесі дистанційного навчання вищої та прикладної математики Гусак Л. П., Радзіховська Л. М. Сун 21
27146 2021 Неологізми на позначення явищ covid-19: морфологічний аспект Тимощук Н.М. Сун 56
27145 2021 Особливості адаптації жінок 25-35 років до оздоровчих тренувань з плавання Мірошниченко В.М., Богуславська В.Ю., Сальникова С.В., Довгій Ю.І. Сун 17
27144 2021 Удосконалення якості обслуговування та системи мотивації праці на підприємствах ресторанного господарства Речман Ю.І. Дрп 19
27143 2021 Підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємств готельно-ресторанного господарства Солоненко В.О. Дрп 19
27142 2021 Брендинг в закладах ресторанного господарства Стеценко О.П. Дрп 30
27141 2021 Розробка бізнес-плану туристичного підприємства (за матеріалами ТА «Verona Tour» (ФОП Кіяшко Т.Ю)) Данішура Тетяна Юріївна Дрп 23
27140 2021 Development of technology of drinks from secondary milk Bandura V. М.,Fialkovska L.V. Суз 32
27139 2021 Створення штучних об’єктів туристичного інтересу (за матеріалами Департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради) Блажієвський Дмитро Віталійович Дрп 17
27138 2021 Information technologies for the control and assessment of knowledge in the system of moodle Гусак Л. П. Тд 17