The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28411 2022 Аналіз законодавчого регулювання соціальної підтримки малозабезпеченим сім'ям України в умовах євроінтеграції = Аnalysis of the legislative regulation of social support to lowincover families in Ukraine in the conditions of european integration Бахнoвська І.П., Костюк Н.П. Сун 14
28409 2022 Безпека життя = Life safety Заюков І.В. Рп 2
28408 2022 Безпека життя = Life safety Заюков І.В. Рп 2
28407 2022 Безпека життя = Life safety Заюков І.В. Рп 2
28406 2022 Управління іміджем підприємства = Еnterprise image management Заюков І.В. Мв 0
28405 2022 Управління програмами та проєктами у соціальній сфері = Рrograms and projects management in social field робоча програма Заюков І.В. Рп 0
28404 2022 Model for preventing bankruptcy of Ukrainian enterprises in force majeure circumstances Poliakov R., Zayukov І. СSc 32
28403 2022 Формування у студентів української громадянської ідентичності на кураторських годинах Заюков І.В. Сун 15
28402 2022 Використання онлайн платформ в освітньому процесі закладів вищої освіти Довгань Л.І. Тд 11
28400 2022 Порівняльна характеристика правового статусу комбатантів та найманців Костюк Н.П., Бахновська І.П. Сун 22
28399 2022 Modeling of labor potential of ukraine: formation of knowledge base = Мodelowanie potencjału siły roboczej ukrainy: budowanie bazy wiedzy Zayukov I.V., Kobylianska I.M., Kobylianskyi A.V., Dembitska S.V. СSc 21
28398 2022 Розвиток інтелектуальних здібностей лідера як фактор підвищення ефективності управління підприємством Заюков І.В. Тд 127
28397 2022 Шляхи підвищення рівня людського розвитку в системі реалізації ефективної державної політики Заюков І.В., Мацюк В.А. Сун 22
28396 2022 Забезпечення зростання ВВП як важливого фактору підвищення середньої тривалості життя Заюков І.В. Тд 12
28395 2022 Менеджмент = Мanagement Горшков М.А. Мв 0
28394 2022 Контролінг = Сontrolling Горшков М.А. Мв 0
28393 2022 Досвід територіальних громад в напряму боротьби з пандемією COVID-19 Заюков І.В. Тд 11
28392 2022 Фактори розвитку вітчизняного бізнесу в сучасних військових умовах Заюков І.В., Бабчинська О.І. Тд 17
28391 2023 Реалізація пріоритету «взаємодіючий регіон» в межах транскордонного співробітництва Україна - ЄС в сучасних умовах Заюков І.В. Тд 16
28390 2023 Компетентнісний підхід до підготовки фахівців з логістики та управління ланцюгами поставок Довгань Ю.В., Довгань Л.І. Тд 16