The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26698 2018 Reveneu-менеджмент: особливості групових продаж та бронювань у готелі Корж Н.В., Стасюк О.В. Сун 5
26697 2018 Підвищення рівня ефективності управління конкурентоспроможністю Лозовський О. М., Полякова А. В. Сун 9
26696 2018 Інноваційний проект як пріоритетний напрям розвитку сучасного підприємства Лозовський О.М., Іванцова І.В. Сун 7
26695 2018 Імідж керівника як базова складова ефективного управлінні січасним підприємством Лозовський О. М., Іванчук Д. О. Сун 10
26694 2018 Управління конкурентоспроможністю як складова менеджменту підприємства Лозовський О.М. Сун 4
26693 2019 Концепція ціннісно орієнтованого ревеню-менеджменту Корж Н. Сун 8
26692 2019 Стратегічне управління організаційними інноваціями в торгівлі. Мережевий підхід Корж Н.В. Сун 9
26691 2019 Ризик-менеджмент у реалізації системи управління якістю закладів вищої освіти Корж Н.В., Соколовська В.В. Сун 9
26690 2019 Корпоративний капітал Корж Н.В., Соколовська В.В., Семенюк І.Ю. М(в 8
26689 2019 Стратегічне управління розвитком територій: регіональний аспект Корж Н. В., Бабчинська О. І., Іванченко Г. В. Сун 4
26687 2019 Актуальні проблеми діагностики ресурсного потенціалу аграрного сектору Горшков М.А., Лозовський О.М. Сун 7
26686 2019 Застосування світового досвіду мотивації праці та можливості його впровадження на українських підприємствах Лозовський О.М., Крутінь Я.В. Сун 8
26685 2019 Стан та динаміка розвитку вітчизняних торговельних мереж Корж Н.В., Боковець В.В. Сун 15
26684 2019 Інноваційні підходи у сфері підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування Лозовський О.М. Тд 6
26683 2019 Менеджмент підприємства в умовах фінансової кризи Лозовський О.М., Шевчук Т.В. Сун 6
26682 2020 Загальні проблеми управлінського консультування в україні та шляхи їх вирішення Лозовський О. М., Хейлик І.І. Сун 7
26681 2016 Methods for assessing the competitiveness and attractiveness of tourist destinations Korzh N. М(з 5
26679 2018 Роль соціально-психологічних факторів в управлінні підприємством Лозовський Олександр, Лебабін Володимир Тд 6
26678 2016 Напрямки оптимізації стратегії управління персоналом вітчизняних підприємств Лозовський О.М., Маценко А.А. Сун 3
26677 2013 Особливості оцінки економічної ефективності корпоративного управління Корж Н.В. Сун 8