The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28962 2021 Використання нетрадиційних видів борошна в технології цукрових і листових вафель (за матеріалами ТОВ "СОЛОДКА МРІЯ ВІННИЦЯ") Туркевич В.В. Дрп 43
28961 2021 Розробка та впровадження технології сиру Качокавало, збагаченого пряно-ароматичними травами (за матеріалами ТОВ "Аверса Україна") Ванджура В.Я. Дрп 49
28960 2021 Розробка інноваційних технологій сиру "Сметанковий" з добавками прованських трав (за матеріалами ТОВ Хмільницький завод сухого знежиреного молока "МОЛОЧНИЙ ВІЗИТ") Шнайдер Л.А. Дрп 38
28959 2021 Удосконалення технології кондитерських виробів з використанням фруктових наповнювачів (за матеріалами ТОВ "АГРАНА ФРУТ УКРАЇНА") Грибінник А.Р. Дрп 52
28958 2021 Удосконалення технології виробництва плавленого сиру "Янтар" (за матеріалами ТОВ "Літинський молокозавод") Васильківський А.Р. Дрп 39
28957 2023 Стан та основні тренди розвитку туристичної галузі України в умовах сьогоденних викликів = The situation and main trends of the development of the tourist industry of Ukraine in the conditions of today's challenges Чорна Н.М. Сун 49
28956 2023 Управління якістю в туризмі = Quality management in tourism Чорна Н.М. Рп 0
28955 2023 Управління якістю в туризмі = Quality management in tourism Чорна Н.М. Мв 0
28954 2023 Стратегічний маркетинг в туризмі = Strategic marketing in tourism Онищук Н.В. Рп 0
28953 2023 Стратегічний маркетинг в туризмі = Strategic marketing in tourism Онищук Н.В. Мв 0
28952 2023 Кваліфікаційна робота = Graduation paper Чорна Н.М., Онищук Н.В. Мв 0
28951 2023 Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training Чорна Н.М., Онищук Н.В. Рп 0
28950 2019 Можливості виробництва та доцільність використання біоетанолу в Україні Скорук О.П. Тд 50
28949 2019 Providing the Problem and Creative Approach to Educational Tasks for Experts in Tourism with Usage of Web-Quest (at the Example of Humanities) Bondar N., Shvets H. Сун 88
28948 2023 Управління проєктами в готельному та ресторанному бізнесі = Project management in hotel and restaurant business Постова В.В. Мв 0
28947 2023 Управління проєктами в готельному та ресторанному бізнесі = Project management in hotel and restaurant business Постова В.В. Рп 0
28946 2023 Концепції та ресторанний креатив = Concepts and restaurant creativity Постова В.В. Мв 0
28945 2023 Концепції та ресторанний креатив = Concepts and restaurant creativity Постова В.В. Рп 0
28944 2020 Стандартизація, метрологія та управління якістю = Standardisation, metrology and quality management Паламарчук В.І. Рп 0
28943 2020 Маркетингова товарна та цінова політики = Marketing commodity and price policies Пчелянська Г.О., Середницька Л.П. Мв 0