The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
29082 2021 Особливості управління соціально-економічним розвитком сільських територій (за матеріалами Агрономічної сільської ради Вінницького району, Вінницької області, с. Агрономічне) Закутаєва А.О. Дрп 92
29075 2023 Логістика в підприємництві та торгівлі = Logistics in business and trade Довгань Ю.В. Рп 1
29073 2019 Підприємницький потенціал підприємства за умов інтеграційних змін: формування, управління, розвиток Хачатрян В.В. М(в 86
29072 2023 Кваліфікаційна робота = Qualification work Хачатрян В., Стратійчук В. Мв 0
29071 2023 Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training Хачатрян В., Стратійчук В. Рп 0
29070 2023 Аналітика в міжнародному бізнесі = Analytics in the international business Мельничук О.П. Мв 0
29069 2017 Marketing management providing of entrepreneurial potential as a requirement of modern market = Маркетингове забезпечення управління підприємницьким потенціалом як вимога сучасного ринку Khachatrian V.V. СWeof 63
29068 2018 Factors of enterprises’ strategic ion of participation forms in integration formations Stadnyk V., Izhevskiy P., Zamazii O., Goncharuk A., Melnichuk O. СSc 61
29064 2020 Marketing Provision Of Realization Of Entrepreneurship Potential As The Basis Of Enterprise's Competitiveness Gonchar O., Polishchuk I., Khachatrian V., Ostapchuk O., Bitiy A., Gvozdecka I. СSc 91
29063 2020 Financial Security Assessment in Enterprise Potential Management Gonchar O., Khachatrian V., Ostapchuk O., Bitiy A. СSc 62
29062 2020 Estimation level of public welfare on the basis of methods of intellectual analysis Kozlovskyi S., Nikolenko L., Peresada O., Pokhyliuk O., Yatchuk O., Bolgarova N., Kulhanik O. СSc 62
29061 2020 Аспекти діяльності UNCTAD щодо оцінки творчих галузей економіки Мельничук О.П. Тд 56
29059 2020 Аспекти дисбалансу торговельного обороту України Мельничук О.П. Тд 57
29058 2020 Міжнародна торгівля = International trade Мельничук О.П. Рп 0
29057 2023 Захист персональних даних у сфері маркетингу = Protection of personal data in the field of marketing Поліщук І.І. Рп 0
29056 2023 Захист персональних даних у сфері маркетингу = Protection of personal data in the field of marketing Поліщук І.І. Мв 0
29055 2021 Міжнародна торгівля = Іnternational trade Мельничук О.П. Мв 0
29054 2021 Conflict of Environmental and Economic Interests of the State: Experience of eastern European countries Ivanova Т., Kulhanik О., Melnichuk О., Bordiuk N., Melnichuk Y. СWeof 62
29053 2022 Портрет зовнішньої торгівлі України у воєнний час Хачатрян В.В. Тд 59
29052 2022 Визначення шляхів оптимізації асортиментної політики в експортній діяльності підприємства Мельничук О.П. Тд 63