The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28389 2023 Запровадження медичної інформаційної системи в вінницькій територіальній громаді Заюков І.В., Воронюк Д.В., Кузнєцова В.М., Мурашко А.О., Самчук Я.С, Самоєнко Т.Ю. Сун 14
28388 2023 Теоретико-методологічні засади формування структури іміджу підприємств сфери послуг Заюков І. В., Новак І.Г. Сун 21
28387 2021 Правознавство = Science of law Костюк Н. Мв 0
28386 2022 Проблеми реалізації прав людини в умовах воєнного стану і відповідність їх до законодавства ЄС Костюк Н.П. Сун 12
28385 2021 Правознавство = Science of law (Jurisprudence) Костюк Н. Рп 1
28383 2020 Стратегічне управління підприємством Боковець В.В., Горшков М.А. Мв 2
28382 2019 Аспекти морально-правової культури юриста = Аspects of the moral-legal culture of the lawyer Журавська Д.А., Бахновська І.П. Сун 42
28381 2019 Проблеми формування правoвoгo вихoвання мoлoді в українському суспільстві = Рroblems of forming of legal education of young people in ukrainian society Бахновська І.П., Кривчак Д.О. Сун 48
28380 2019 Формування правової держави Бахновська І.П. Сун 124
28378 2019 Актуальні проблеми діагностики ресурсного потенціалу аграрного сектору Горшков М.А., Лозовський О.М. Сун 15
28377 2019 Методи та механізми управління ресурсами територіальної громади = Мethods and mechanisms of territorial community resource management Горшков М.А. Сун 29
28376 2018 Розвиток процесів відтворення ресурсного потенціалу в умовах запровадження реформи децентралізації = Development of reproductive processes of resource potential, subject to the introduction of decentralization reform Горшков М.А., Лозовський О.М. Сун 15
28375 2018 Особливості укладання договору із власниками авторських прав Бахновська І.П. Сун 20
28374 2018 Правова система як цілісний і структурований комплекс правових явищ = Тhe legal system as a holistic and structured set of legal phenomena Бахновська І.П., Ковальчук Ю.І. Сун 20
28373 2018 Вплив реформи децентралізації на відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України = Тhe impact of decentralization reform on the reproduction of the resource potential of agrarian sector of economy of Ukraine Лозовський О., Горшков М. Сун 16
28372 2017 Системний підхід до моделювання процесів відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки Горшков М.А., Ковтун Е.О. Сун 14
28371 2017 Еволюційний підхід до розвитку понять процесів відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки = Еvolutionary approach to the development of definitions of the processes of reproduction of the resource potential for the agrarian sector of the Горшков М.А., Ковтун Е.О. Сун 17
28370 2017 Майнові права в праві інтелектуальної власності = Мaterial property rights in intellectual property rights Бахновська І.П., Сухоребра Т.І Сун 12
28369 2016 Побудова збалансованої системи показників для оцінки ефективності відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора Лозовський О.М., Горшков М.А. Сун 14
28368 2016 Взаємозв’язок факторів та показників відтворення ресурсів аграрного сектору Лозовський О.М., Горшков М.А. Сун 16