The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26959 2017 Облікові аспекти формування управлінської звітності про фінансовий стан підприємства Чернікова І.Б., Гладій І.О. М(з 29
26958 2017 Облік матеріальних витрат підприємства: чинна практика та напрями удосконалення Гладій І.О. Сун 19
26957 2017 Обліково-аналітичне забезпечення в процесі реалізації стратегії підприємства Гладій І.О. Сун 21
26956 2017 Фінансовий контроль в системі управління прибутком підприємства торгівлі Коцеруба Н.В. Сун 82
26955 2018 Управлінська звітність підприємства: принципи формування Гладій І.О. Сун 19
26954 2018 Управлінська звітність як інструмент управління ризиками підприємства Гладій І.О. Сун 20
26953 2018 Облікова стратегія у складі програмованого (системного) менеджменту - шлях до успіху на ринку Гладій І.О., Чернікова І.Б. Тд 17
26952 2018 Облікове забезпечення системи управління витратами на поліпшення основних засобів Гладій І.О. Тд 22
26951 2018 Теоретичні основи обліку поточних зобов’язань у системі управління Гладій І.О., Чернікова І.Б. Сун 41
26950 2019 Процес формування соціального аудиту витрат на внутрішньо переміщених осіб унаслідок збройного конфлікту на Сході України Гладій І.О., Даценко Г.В., Чолій Л.О. Сун 20
26949 2020 Стратегічний аналіз реалізації продукції сільськогосподарського підприємства Лобачева І.Ф. Коцеруба Н.В. М(в 25
26948 2020 Фінансовий облік / Financial Accounting: робоча програма для студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Гладій І.О. Рп 20
26947 2021 Future economic specialists speech culture formation Tymkova V. Суз 15
26946 2013 Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств : монографія Даценко Г. В., Нижник В. М., Ніколайчук М. В., Васильківський Д. М., Кравцова А. М., Хмелевський О. В., М(в 31
26945 2018 Податок на прибуток: зарубіжний досвід контроль розрахунків зі сплати податку Даценко Г. В. Сун 29
26944 2019 Інформаційне забезпечення аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н.В. Сун 18
26943 2019 Базис формування проекту соціального аудиту витрат на осіб, що потребують соціального захисту та допомоги Крупельницька І.Г., Ковальчук С.П., Гладій І.О. Сун 26
26942 2019 Формування системи підвищення рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання Даценко Г. В. Суз 25
26940 2019 The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development Datsenko H., Seheda S., Otkalenko O., Petr Musil СWeof 19
26939 2019 Структурний аналіз суб’єктів господарювання Хмельниччини та Вінниччини Даценко Г. В. Сун 20