The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28040 2022 Теоретико-ігрова ймовірність: ретроспектива та сучасність Гайдучок Д.Л., Глухова Т.В., Радзіховська Л.М. Тд 20
28039 2022 Використання засобів MS EXCEL при здійсненні кореляційно-регресійного аналізу Радзіховська Л.М. Сун 30
28038 2022 Стратегічні пріоритети розвитку регіональної економіки в умовах кризи strategic = Рriorities for the regional economy development in crisis Графська О.І., Головчук Ю.О., Гарасимчук Н.А. Сун 17
28037 2022 Якість продукції та послуг як об’єкт управління на підприємствах ресторанного господарства Постова В.В. Сун 46
28036 2022 Концептуальні засади забезпечення конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства, які надають кейтерингові послуги Постова В.В. Сун 16
28035 2022 Improving the efficiency of functioning and development of hotel business enterprises = Підвищення ефективності функціонування та розвитку підприємств готельного бізнесу Riabenka M., Postova V. Тд 21
28034 2022 Кейтеринг як інноваційна послуга у ресторанному бізнесі Постова В.В., Доник О.І. Тд 13
28033 2022 Пропозиції щодо модернізації формату «Casual Dining» в ресторанному бізнесі Постова В.В. Тд 15
28032 2022 Вдосконалення системи мотивації персоналу закладів ресторанного господарства (за матеріалами пекарні «Грузинський хліб») Ятаутас В.С. Дрп 11
28031 2022 Вдосконалення цінової політики на підприємствах ресторанного бізнесу (за матеріалами ресторану «Аура») Шпукал І.Ю. Дрп 13
28030 2021 Проєктування торговельних об’єктів = Trading companies design Паламарчук В.І. Здп 0
28029 2022 Фізичне виховання = Рhysical education Сальникова С., Бондар А., Пуздимір М. Рп 0
28028 2022 Фізичне виховання = Рhysical education Сальникова С., Бондар А., Пуздимір М. Рп 0
28027 2022 Модернізація санаторно-курортного господарства як чинник маркетингової політики регіонального розвитку туризму = Spa and wellness industry modernization as a factor of the marketing policy of regional tourism development Голод А.П., Головчук Ю.О., Мороз С.Р., Дудаш О.І. Сун 18
28026 2022 Wine tourism in Ukraine: foreign experience and domestic practice Chorna N.М. М(з 23
28025 2022 Туристичні тренди в умовах пандемії COVID-19 Чорна Н.М. Тд 24
28024 2022 Культурна спадщина як фундамент національної ідентичності: проблеми та необхідність збереження Чорна Н.М. Тд 20
28023 2022 Роль фестивального туризму у підвищенні туристичної привабливості територій Чорна Н.М. Знп 20
28022 2022 Особливості предмету вивчення теорії ймовірностей Радзіховська Л.М., Літовченко Ю.М. Тд 20
28021 2022 Практичні аспекти застосування теорії ймовірностей Радзіховська Л.М., Корнілов В.О., Куржій Р.Р. Тд 20