The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27809 2018 Комунікаційний процес в управлінні: основні положення Бабчинська О.І. Сун 18
27808 2019 Реалізація системи управління професійною безпекою та здоров’ям як фактор підвищення якості вищої освіти Кобилянський О.В., Заюков І.В. Тд 18
27807 2019 Оцінка стану ринкового конкурентного середовища Павлюк Т.І., Осіпова Л.В. Тд 31
27806 2019 Вплив ринку на економічні інтереси суспільства Павлюк Т.І. Знп 23
27805 2019 Соціальні інновації у розвитку суспільства Павлюк Т.І. Тд 15
27804 2019 Організація контролю господарської діяльності Коцеруба Н.В. Рп 19
27803 2022 Стратегічний аналіз = Strategic analysis Коцеруба Н.В. Рп 14
27802 2019 Рухова активність як детермінанта формування культури самозбереження здоров’я зайнятого населення України Заюков І., Кобилянський О., Пінаєва О. Сун 22
27801 2019 Аналіз заробітної плати в Україні Лобачева І.Ф., Войцицька О.О. Тд 20
27800 2019 Формування культури здоров’я майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти Заюков І., Пугач В., Кобилянський О. Сун 14
27799 2019 International trade development trends Pavlyuk T. Сун 13
27798 2020 Сутність діагностики економічного потенціалу підприємства готельного господарства Вівсюк І.О. Тд 28
27797 2020 Економічний потенціал підприємства готельного господарства: теоретичний аспект Вівсюк І.О., Роскладка Н.О. Тд 23
27796 2020 Економічний аналіз = Еconomik analysis Лобачева І.Ф. Рп 22
27795 2020 Онлайн навчання: виклик сучасності в умовах карантину Гулівата І.О. Знп 13
27794 2020 Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities Коцеруба Н.В. Рп 17
27793 2020 Аналітичне забезпечення товарних операцій підприємств торгівлі Кудирко О.М. Знп 20
27792 2020 Сутність потенціалу підприємств готельного бізнесу Мазуркевич І.О., Вівсюк І.О. Тд 17
27791 2020 Аналіз оборотних активів Мостова А.Р., Лобачева І.Ф. Тд 16
27790 2020 Контроль фінансово-господарської діяльності = Сontrol of financial and economic activity Кудирко О.М. Рп 20