The Repository of VTEI
Кафедра іноземної філології та перекладу
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27125 Концептосфера заголовків сучасних англомовних бестселерів Тимощук Н.М. Тд 2021-05-11 6
27124 Концептосфера заголовків сучасних англомовних бестселерів Тимощук Н.М. Тд 2021-05-11 5
27119 Implementation of E-learning as an Integral Part of the Educational Process Havryliuk N., Osaulchyk O., Dovhan L., Bondar N. Суз 2021-04-27 10
27118 Innovative Potential of E-learning as a Basis of Distance Education Osaulchyk Olga, Dovhan Larysa Суз 2021-04-27 12
27117 Peculiarities of Patriotic Education for Youth by Means of Foreign Language Study Osaulchyk O.B. Сун 2021-04-27 10
27116 Друга іноземна мова: методичні рекомендації до самостійної роботи Осаульчик О. Мв 2021-04-27 11
27109 Лексико-граматичні та стилістичні особливості перекладу публіцистичних текстів (на матеріалі The Times) Семенюк М.Д. Дрп 2021-04-16 17
27107 Інвективна лексика в сучасному англійськомовному та українськомовному дискурсах Манжурова Ю.В. Дрп 2021-04-16 11
27098 Історія зарубіжної літератур: завдання до практичних занять Гладьо С.В. Здп 2021-04-12 17
27093 Лінгвопрагматичні засади перекладу заголовків англійськомовних медіатекстів: Кваліфікаційна робота Антоненко В.В. Дрп 2021-04-12 18
27092 Сюжетно-стилістична варіативність текстів дитячоїлітератури та особливості їх перекладу: Кваліфікаційна робота Бондар А. Дрп 2021-04-12 14
27088 Іноземна мова за професійним спрямуванням: Робоча програма спеціальність 081 «Право». Гаврилюк Н.М. Рп 2021-04-12 15
27087 Іноземна мова за професійним спрямуванням: Робоча програма за спеціальністю 073 «Менеджмент» Гаврилюк Н.М. Рп 2021-04-12 11
27084 Сучасні англійськомовні фільмоніми: перекладацький аспект: кваліфікаційна робота Шведюк О. Дрп 2021-04-12 17
27083 Евфемізми в англійськомовних медіатекстах: перекладацький аспект: кваліфікаційна робота Петришина С. Дрп 2021-04-12 11
27082 Особливості відтворення сленгізмів в українському перекладі (на матеріалі серіалу «Breaking Bad»): кваліфікаційна робота Олесенко А. Дрп 2021-04-12 17
27074 Огляд моделей, принципів, форм і методів дистанційного навчання Гаврилюк Н.М. Сун 2021-04-07 14
27070 Локалізація сайтів як перекладознавча проблем: кваліфікаційна робота Гринишина Ю. Дрп 2021-04-07 14
27066 Синергетика перекладу : Завдання до практичних занять з дисципліни для здобувачів ОС "магістр" спеціальності 035 "Філолоігя" "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. Гладьо С.В. Здп 2021-04-01 35
27043 Когнітивна лінгвістика Ковалевська, Тетяна Іванівна Рп 2021-03-25 25