The Repository of VTEI
Кафедра іноземної філології та перекладу
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28197 Складові професійної компетентності викладача закладу вищої освіти Тимкова В.А. Тд 2023-02-06 1
28196 Теоретичні та практичні аспекти граматики прагматики у викладанні іноземних мов Лебедєва Н.А., Тимкова В.А. Сун 2023-02-03 2
28195 Використання фразеологізмів на заняттях з української мови як необхідний елемент формування мовної культури майбутніх фахівців Тимкова В.А. Суз 2023-02-02 2
28165 Розвиток творчого потенціалу студентів-магістрів в інтерактивно-організованому дистанційному форматі навчання Осаульчик О. Сун 2023-01-19 12
28151 Номіналізація в науковому дискурсі: перекладознавчий аспект Іваницька Н. Сун 2023-01-11 8
28126 Іноземна мова спеціальності = Foreign language for professional purpose Тимощук Н.М. Рп 2023-01-04 0
28115 Challenges and perspectives of digitalized communication Gladio S., Tereshchenko L. Сун 2022-12-28 19
28114 Перекладацькі виклики епістолярію Дж.Р.Р. Толкіна: переклад власних імен Терещенко Л. Тд 2022-12-28 8
28113 Deception in a Written Text: Means of Detection = Неправдивість письмового тексту: шляхи її визначення Tereshchenko L., Gladio S. СSc 2022-12-28 15
28050 Сучасні лінгвістичні теорії = Мodern linguistic theories Іваницька Н.Б. Рп 2022-11-24 0
28049 Сучасні лінгвістичні теорії = Мodern linguistic theories Іваницька Н.Б. Рп 2022-11-24 0
28020 Phraseological units with the ornithonym component: a comparative analysis Tymoshchuk N. Суз 2022-11-21 26
28019 Occasionalisms, neologisms, and potential words: differentiation of neology notions Tymoshchuk N. Тд 2022-11-21 23
28006 Теорія літератури = Тheory of literature Тимощук Н.М. Окл 2022-11-18 2
27974 Психологічні особливості ділового спілкування в забезпеченні управлінської діяльності Тимкова В.А. Тд 2022-10-18 21
27973 Комунікативна культура публічного діяча в умовах російсько-української війни Тимкова В.А. Сун 2022-10-18 18
27971 Assessment of Flipped Learning as an Innovative Method of Teaching English: A Case Study Ivanytska N., Dovhan L., Tymoshchuk N., Osaulchyk O., Havryliuk N. СWeof 2022-09-29 39
27970 Філософський пошук у літературі: Пітер Пен у романі А. Мердок «Дитя слова» Іваницька Н., Терещенко Л. Сун 2022-09-29 41
27967 Verbs in ukrainian and english: markers of syntagmatic correlation Іваницька Н., Терещенко Л. М(з 2022-09-29 54
27966 Міжкультурна прагматика комунікативної стратегії самопрезентації компанії в жанрі «оголошення про вакансію» = Сross-culture pragmatics of the communicative strategy of the company’s self-presentation in the genre «job advertisement» Іваницька Н., Терещенко Л. Сун 2022-09-29 41