The Repository of VTEI
Кафедра іноземної філології та перекладу
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
29303 Ботанічний код як елемент поетики в художніх творах англомовних авторів і засоби його вираження у перекладі Тарновська І. Крп 2024-05-09 0
29302 Мовні форми реалізації мовленнєвого акту промісиву в англійській та українській мовах Сулімчук Д. Крп 2024-05-09 0
29301 Cемантико-стилістичні особливості англійських та українських топонімів Кривчак Д. Крп 2024-05-09 0
29300 Концепт СВОБОДА в англомовній та українськомовній лінгвокультурах: зіставний аспект Задорожний С. Крп 2024-05-09 0
29299 Прагматика стратегії адресатності в жанрі «оголошення про вакансію»: міжмовний аспект Іваницька Н.Б., Терещенко Л.Я. Сун 2024-05-09 4
29287 The linguistic characteristics of president Biden’s 2023 Warsaw speech Tymoshchuk N. Тд 2024-05-09 5
29286 Ботанічний код у художніх текстах: символізм і переклад Іваницька Н., Терещенко Л. Сун 2024-05-09 4
29267 Digitalization of philological education in Ukraine: opportunities and perspectives Tymoshchuk N. Суз 2024-04-19 22
29266 Лексико-семантична дистрибуція зоонімних метафор в англійській економічній термінології (на матеріалі "The Guardian”, “The Times”, “The Daily Telegraph”) Панасюк А.О. Крп 2024-04-16 2
29265 Прізвиська як емотивно-оцінні антропоніми (на матеріалі сучасних англомовних ЗМІ) Єрьомін О.О. Крп 2024-04-16 1
29264 Соціокультурні особливості кіноперекладу (на матеріалі серіалу «Ферзевий гамбіт») Федоренко О.І. Крп 2024-04-16 1
29263 Мовна репрезентація концепту ENVIRONMENT: перекладознавчий аспект Снігур М. Крп 2023-12-15 3
29262 Вербалізація американських соціокультурних цінностей (на матеріалі масмедійних текстів) Паславський В. Крп 2023-12-15 3
29261 Мовленнєва поведінка членів королівської родини Великої Британії та стратегії її відтворення в сучасному українському перекладі (на матеріалі серіалу "Корона") Олійник О. Крп 2023-12-15 2
29260 Усний політичний дискурс: перекладознавчий аспект Маршук Л. Крп 2023-12-15 2
29259 Інтертекстуальність як аспект інтерпретації художнього літературного твору: перекладознавчий аспект Данилюк А. Крп 2023-12-15 2
29255 Speech culture of modern advertising specialists = Культура мовлення фахівців сучасної рекламної діяльності Lebedieva N.A., Tymkova V.A. Сун 2024-03-29 58
29254 Репрезентація життя головної героїні в оповіданні Ольги Токарчук «Розплющ очі, ти вже мертвий» Тимощук Н.М. Сун 2024-03-28 59
29241 Euphemisms in Modern Political Discourse: Joseph Biden’s Speeches in the War in Ukraine Tymoshchuk N. СSc 2024-02-25 103
29219 Вплив повномасштабного вторгнення на українську мову та культуру = Impact of full-scale invasion on ukrainian language and culture Тимкова В. Суз 2024-02-09 52