The Repository of VTEI
Кафедра іноземної філології та перекладу
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
26748 Удосконалення мовленнєвої культури юриста на етапі його професійного становлення Тимкова В.А. Тд 2021-02-15 8
26612 Можливості реалізації основоположень дуальної професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму Німеччини у вищих навчальних закладах України. Самохвал Олеся Сун 2021-02-02 9
26609 Лінгвопрагматичні виміри сучасної транслятології Іваницька Н.Б., Вуколова В.О. Тд 2021-02-02 7
26608 Blended learning: steps to success Ivanytska N. Тд 2021-02-02 4
26607 Функціонування англомовних еквівалентів українських лінгвістичних метаодиниць у світовому науковому інформаційному просторі Іваницька Н.Б. Сун 2021-02-02 6
26606 Untranslatability from the perspective of translation models Ivanytska N. Тд 2021-02-02 4
26605 Англійські політичні неологізми в перекладацькому аспекті Іваницька Н.Б. Тд 2021-02-02 7
26604 Лінгвоперекладознавчі аспекти вторинного тексту Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. Сун 2021-02-02 6
26603 Міжмовна синтагматика дієслів у проекції на предикативно-адвербіальну реченнєву модель оцінної семантики Іваницька Н.Б. Сун 2021-02-02 8
26599 Сучасні виміри оцінки якості перекладу Іваницька Н.Б. Тд 2021-02-01 9
26598 Ерратологічні аспекти оцінки якості перекладу Іваницька Н.Б. Сун 2021-02-01 8
26597 Міжмовна дієслівна синтагматика у сфері предикативної моделі стану. Іваницька Н.Б. Сун 2021-02-01 8
26596 Англійські аналітичні дієслівні лексеми: перекладознавчий аспект Іваницька Н.Б. Сун 2021-02-01 8
26571 Контрастивна лінгвістика: Робоча програма з дисципліни для всіх галузей знань Іваницька НБ Рп 2021-02-01 8
26570 Практичний курс письмового перекладу : робоча програма з дисципліни для всіх галузей знань Іваницька, НБ, Нечипоренко ВО Рп 2021-02-01 8
26569 Актуальні проблеми теорії і критики перекладу : робоча програма з дисципліни для всіх галузей знань Іваницька, НБ Рп 2021-02-01 4
26564 Entwicklungsstufe der Berufsausbildung in Deutschland. Samochwal O. O. Сун 2021-01-29 9
26563 Теоретичні основи змісту професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі у ВНЗ України. Самохвал О.О. Сун 2021-01-29 7
26562 Benefits and Challenges of the Double Diploma Programs within the National Higher Education System. Ortynskij V., Samokhval O. Сун 2021-01-29 3
26559 Особливості формування та реалізації державного управління професійною освітою майбутніх фахівців туристичної галузі у Люксембурзі. Самохвал О.О. Сун 2021-01-29 6