The Repository of VTEI
Кафедра іноземної філології та перекладу
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28551 Realia as a representation feature of english tourism texts Koliasa O.V., Koval N., Shostak U. Сун 2023-05-29 17
28550 Vocational Training of Translators in the System of Higher Education of Ukraine and Germany: Comparative Analysis Samokhval O., Shostak U., Osaulchyk O. М(з 2023-05-29 14
28549 Змішане та гібридне навчання у закладах вищої освіти Шостак У.В., Яблочнікова В.О., Ясенчук Ю.В. Суз 2023-05-29 13
28548 Методичні засади вивчення іноземної мови майбутніми перекладачами = Мethodological foundations for learning a foreign language by future translators Геворгян К.Л., Гвоздяк О.М., Шостак У.В. Сун 2023-05-29 42
28547 Сучасний університетський новинний дискурс в українській та британській лінгвокультурах = Contemporary University News Discourse in Ukrainian and British Language Cultures Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. Сун 2023-05-29 12
28546 Українська мова за професійним спрямуванням = Тhe ukrainian language for specific purposes Тимкова В.А. Мв 2023-05-26 1
28545 Англійські неологізми у сфері інформаційних технологій: словотвірний аспект = Еnglish neologisms of information technology: word-formation aspect Тимощук Н.М. Сун 2023-05-22 17
28544 Прагмалінгвістика: прагматична компетенція = Рragmalinguistics: pragmatic competence Лебедєва Н., Тимкова В. Сун 2023-05-22 16
28543 Міжмовне комунікативно-прагматичне профілювання стратегії презентації посади в жанрі «оголошення про вакансію» = Сross-culture pragmatics of the communicative strategy of the company’s self-presentation in the genre “job advertisement” Іваницька Н., Терещенко Л. Знп 2023-05-18 17
28530 Podcast application in foreign language learning and teaching: theoretical aspect Tymoshchuk N. Суз 2023-04-06 21
28526 Елементи гнучкого навчання іноземної мови в умовах кризового стану Дудікова Л., Кондратюк А., Терещенко Л. Сун 2023-03-24 32
28524 Використання електронних словників у професійній підготовці майбутніх перекладачів = Use of electronic dictionaries in professional training of future translators Тимощук Н.М. Сун 2023-03-17 76
28471 Іноземна мова за професійним спрямуванням = А foreign language for specific purposes Гаврилюк Н. Рп 2023-03-01 0
28421 Українська мова за професійним спрямуванням = Тhe ukrainian language for specific purposes Тимкова В.А. Рп 2023-02-24 0
28402 Використання онлайн платформ в освітньому процесі закладів вищої освіти Довгань Л.І. Тд 2023-02-24 11
28390 Компетентнісний підхід до підготовки фахівців з логістики та управління ланцюгами поставок Довгань Ю.В., Довгань Л.І. Тд 2023-02-23 16
28340 Формування індивідуальної освітньої траєкторії філологів в процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти Довгань Л.І. Сун 2023-02-22 14
28292 Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific purposes Самохвал О.О. Мв 2023-02-21 0
28291 Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific purposes Іваницька Н.Б., Яблочнікова В.О. Рп 2023-02-21 0
28239 Іноземна мова за професійним спрямуванням Ткачук Т.І. Рп 2023-02-17 0