The Repository of VTEI
�������������� ������������������ ������������������ ���� ������������������
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27760 Освітній потенціал інформаційних технологій в методиці вивчення іноземних мов Довгань Л.І. Сун 2022-08-10 1
27645 Еколінгвістика як новітній напрям досліджень у сучасній науковій парадигмі Куца В.А. Сун 2022-07-27 6
27629 Професійна освіта: викладання англійської студентам економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. Сун 2022-07-27 10
27617 Особливості оказіоналізмів у сучасній англійській мові: перекладацький аспект (на матеріалі роману Д. Мітчелла «Black swan Green») Куца В.А. Сун 2022-07-26 16
27589 The Implementation of E-Learning to Support Learning and Teaching Foreign Language: A Case Study in Ukrainian Higher Education Tymoshchuk N. СWeof 2022-05-27 33
27582 The unity and interrelation of the educational, upbringing, and developmental functions of the learning process in the context of the COVID-19 pandemic. Koreneva, I., Havryliuk, N., Lihus, V., Chorna, H., & Liulchak, S. СWeof 2022-05-19 40
27581 Pedagogical conditions of professional training integration of specialists in agrarian sphere Levchuk E., Havryliuk N. М(з 2022-05-19 36
27574 Телескопізми сучасної англійської мови: дефініція та типологія Тимощук Н.М. Сун 2022-04-27 57
27573 Українська мова за професійним спрямуванням / The ukrainian language for specific purposes. Завдання для практичних занять Тимкова В.А. Здп 2022-04-27 135
27572 Flipped classroom як інноваційний метод викладання іноземної мови: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. Сун 2022-04-06 58
27571 Formation of technologies of communicative competence of students of economic specialties = Формування технологій комунікативної компетентності студентів економічних спеціальностей Tymkova V. М(з 2022-03-21 92
27569 Assessment of Flipped Learning as an Innovative Method of Teaching English: A Case Study Ivanytska N., Dovhan L., Tymoshchuk N., Osaulchyk O., Havryliuk N. СWeof 2022-02-18 90
27423 Development of critical thinking and communicative competence of students of the economic profile Tymkova V.A. Суз 2022-02-14 59
27422 Інформаційні технології в сучасному освітньому середовищі Тимкова В.А. Тд 2022-02-14 55
27409 Formation of positive motivation for philologists-translators by means of distance technologies Бондар Н.Д. Сун 2022-01-18 75
27389 Moodle as E-learning System for ESP Class Iryna Humeniuk, Oksana Kunsto, Natalia Lebedieva, Olga Osaulchyk, Olha Dakaliuk СWeof 2022-01-11 66
27388 Виховний потенціал освіти в умовах дистанційної форми навчання у вищій школі Осаульчик О.Б. Сун 2022-01-11 90
27387 Можливості ефективної інтеграції медіаосвіти в сучасний освітній простір вищої школи (на прикладі дистанційного викладання іноземних мов) Осаульчик О.Б. Сун 2022-01-11 73
27347 Optimization of training the translators in higher educational institutions through “soft skills” formation Dovhan L. Тд 2021-12-30 88
27325 Українська мова за професійним спрямуванням / the ukrainian language for specific purposes : методичні рекомендації до самостійної роботи Тимкова В.А. Мв 2021-12-09 334