The Repository of VTEI
2009
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27069 Система оподаткування доходів фізичних осіб Нікітішин А. О. А Нікітішин А.О. Система оподаткування доходів фізичних осіб. - Рукопис. Дисертація на здобуття науко... 16
27016 Концептуальні засади розвитку внутрішньогосподарського контролю в системі антикризового управління підприємством торгівлі Коцеруба Н. В. Сун Трансформація вітчизняної економіки, спрямована на розвиток ринкових відносин та інтеграцію у світов... 35
26458 Глобалізаційні тенденції руху фінансових ресурсів в сучасній фінансовій системі підприємства Даценко Г.В. Сун Досліджено компоненти сучасної світової економіки як глобальної фінансової системи, розглянуто напря... 38
1