The Repository of VTEI
2009
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27069 Система оподаткування доходів фізичних осіб Нікітішин А. О. А Розкрито сутність податків з доходів фізичних осіб, їх функції і значення в системі фінансово-економ... 434
27016 Концептуальні засади розвитку внутрішньогосподарського контролю в системі антикризового управління підприємством торгівлі Коцеруба Н. В. Сун Трансформація вітчизняної економіки, спрямована на розвиток ринкових відносин та інтеграцію у світов... 235
26458 Глобалізаційні тенденції руху фінансових ресурсів в сучасній фінансовій системі підприємства Даценко Г.В. Сун Досліджено компоненти сучасної світової економіки як глобальної фінансової системи, розглянуто напря... 208
25451 Теоретичні аспекти формування фінансової стратегії в системі регулювання діяльності підприємства Даценко Г.В. Сун У статті досліджено теоретичні підходи до процесу формування фінансової стратегії в системі регулюва... 252
1