The Repository of VTEI
2010
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27015 Система критеріїв оцінки кризових явищ на підприємствах роздрібної торгівлі Коцеруба Н.В. Сун Основним завданням аудиту є своєчасне виявлення кризових загроз з метою урахування їх впливу на діял... 210
26889 Аналіз інноваційних процесів і розробка класифікації інновацій Кудирко О. М. Сун Інноваційний процес - це процес перетворення наукового знання в інновації, яку можна представити як ... 184
26516 Використання ефектів моделі життєвого циклу в розробці стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Даценко Г.В. Сун У статті автором досліджено моделі життєвого циклу підприємств, вивчено різні комбінації фінансових ... 223
26504 Чинники зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища машинобудівних підприємств безпосереднього і непрямого впливу Даценко Г.В. Сун Досліджено теоретичні підходи до процесу вивчення чинників зовнішнього та внутрішнього фінансового с... 848
25416 Пристрій для визначення координат центра мас зображення Кожем`яко В.П., Новицький Р.М., Штельмах О.О. Пнк В основу корисної моделі поставлено задачу створення пристрою для визначення координат центру мас зо... 182
1