The Repository of VTEI
2010
1
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27015 Система критеріїв оцінки кризових явищ на підприємствах роздрібної торгівлі Коцеруба Н.В. Сун Основним завданням аудиту є своєчасне виявлення кризових загроз з метою урахування їх впливу на діял... 259
26889 Аналіз інноваційних процесів і розробка класифікації інновацій Кудирко О.М. Сун Інноваційний процес - це процес перетворення наукового знання в інновації, яку можна представити як ... 229
26516 Використання ефектів моделі життєвого циклу в розробці стратегії управління фінансовими ресурсами підприємств Даценко Г.В. Сун У статті автором досліджено моделі життєвого циклу підприємств, вивчено різні комбінації фінансових ... 270
26504 Чинники зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища машинобудівних підприємств безпосереднього і непрямого впливу Даценко Г.В. Сун Досліджено теоретичні підходи до процесу вивчення чинників зовнішнього та внутрішнього фінансового с... 954
25416 Пристрій для визначення координат центра мас зображення Кожем'яко В.П., Новицький Р.М., Штельмах О.О. Пнк В основу корисної моделі поставлено задачу створення пристрою для визначення координат центру мас зо... 232
1