The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27032 2019 Оцінювання та облік майна в матеріальній формі: робоча програма освітній ступінь «магістр» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Кудирко О.М. Рп 42
27031 2020 Аудит інвестиційних проектів / Audiт of investment project: робоча програма для всіх галузей знань та спеціальностей Кудирко О.М. Рп 35
27030 2020 Контроль фінансово-господарської діяльності: робоча програма для всіх галузей знань та спеціальностей Кудирко О.М. Рп 49
27029 2020 Звітність в зовнішньоекономічній діяльності: робоча програма для всіх галузей знань та спеціальностей Кудирко О.М. Рп 31
27028 2020 Аудит проектів: робоча програма Кудирко О.М. Рп 46
27027 2019 Формування технічних елементів у спортсменів в процесі багаторічної підготовки у веслуванні академічному Бондар А., Пуздимир М. Суз 52
27026 2019 Self-regulatory strategies in the language classroom: pedagogical perspective Сhugu Svitlana Сун 42
27025 2019 Self-regulatory strategies in the language classroom: pedagogical perspective Сhugu Svitlana Сун 31
27022 2020 Маркетингові дослідження ринку приладдя для малювання Танасійчук А.М., Гуцало О.М. Сун 76
27020 2015 Прибуток, прибутковість та беззбитковість підприємства, їх історичний генезис Красносільська Л.М., Коцеруба Н.В. Сун 36
27019 2016 Features of the financial analysis tools application in audit of business entities’ capital use efficiency Kotseruba Nataliia Сун 39
27018 2015 Методика проведення внутрішньогосподарського контролю в системі управління діяльністю сільськогосподарського підприємства Коцеруба Н.В., Клованич В.В. Сун 62
27017 2015 Повышение эффективности антикризисного управления предприятием Коцеруба Н. В. Суз 44
27016 2009 Концептуальні засади розвитку внутрішньогосподарського контролю в системі антикризового управління підприємством торгівлі Коцеруба Н. В. Сун 59
27015 2010 Система критеріїв оцінки кризових явищ на підприємствах роздрібної торгівлі Коцеруба Н. В. Сун 57
27014 2011 Внутрішньогосподарський облік за центрами відповідальності у системі антикризового управління підприємством торгівлі Коцеруба Н. В. Сун 37
27013 2014 Особливості організації внутрішньогосподарського обліку доходів і затрат підприємства торгівлі в умовах бюджетування Коцеруба Н. В. Сун 39
27012 2014 Організаційно-методологічні засади внутрішнього контролю в системі управління підприємством Коцеруба Н. В. Сун 54
27011 2014 Організація управлінського обліку в умовах ринкової економіки Коцеруба Н. В. Сун 53
27010 2016 Особливості застосування прийомів фінансового аналізу в аудиті ефективності використання капіталу суб’єктів підприємницької діяльності Коцеруба Н. В. Сун 130