The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27147 2021 Використання системи управління навчанням мооdle в процесі дистанційного навчання вищої та прикладної математики Гусак Л. П., Радзіховська Л. М. Сун 57
27146 2021 Неологізми на позначення явищ covid-19: морфологічний аспект Тимощук Н.М. Сун 179
27145 2021 Особливості адаптації жінок 25-35 років до оздоровчих тренувань з плавання Мірошниченко В.М., Богуславська В.Ю., Сальникова С.В., Довгій Ю.І. Сун 44
27144 2021 Удосконалення якості обслуговування та системи мотивації праці на підприємствах ресторанного господарства Речман Ю.І. Дрп 39
27143 2021 Підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємств готельно-ресторанного господарства Солоненко В.О. Дрп 40
27142 2021 Брендинг в закладах ресторанного господарства Стеценко О.П. Дрп 51
27141 2021 Розробка бізнес-плану туристичного підприємства (за матеріалами ТА «Verona Tour» (ФОП Кіяшко Т.Ю)) Данішура Тетяна Юріївна Дрп 38
27140 2021 Development of technology of drinks from secondary milk Bandura V. М.,Fialkovska L.V. Суз 66
27139 2021 Створення штучних об’єктів туристичного інтересу (за матеріалами Департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради) Блажієвський Дмитро Віталійович Дрп 36
27138 2021 Information technologies for the control and assessment of knowledge in the system of moodle Гусак Л. П. Тд 43
27137 2021 Природоохоронні території як база розвитку рекреаційного туризму в регіоні Полісся (за матеріалами ТА “7 Continent” (ФОП Метельова К.В.)) Білоцька Олександра Ігорівна Дрп 47
27136 2021 Розробка та обгрунтування стратегії підвищення конкурентоспроможності туристського підприємства (за матеріалами ПП “ТА “Katarina Тур”) Бабенко Надія Іванівна Дрп 50
27135 2021 Українська мова за професійним спрямуванням: Робоча програма Мартинова Л., Тимкова В. Рп 127
27134 2021 Інноваційні методи управління персоналом в закладах ресторанного господарства (за матеріалами ТОВ «РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ», гриль-бар «American Bar&Grill») Броска Діана Володимирівна Дрп 41
27133 2015 Аналіз видаткової частини місцевого бюджету Вінницької області. Нікітішин А. О., Поліщук В. М. Тд 127
27131 2020 Моделі сакрального простору Денисик Г.І., Воловик В.М., Яцентюк Ю.В., Кізюн А.Г. СWeof 136
27130 2021 Особливості використання кейс-методу в процесі викладання англійської мови на немовних спеціальностях Сікорська Л.О., Лобода В.А. Сун 97
27129 2021 Формування комплексної стратегії маркетингу готельних послуг Рябенька М.О., Постова В.В. Сун 90
27128 2021 Термінологічна модернізація мови фахівця економічної сфери діяльності Тимкова В.А. Тд 120
27127 2020 Оцінка цифровізації публічного управління та адміністрування у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді. Ніколіна І.І. Тд 106