The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27708 2022 Статистика = Statistics Кудирко О.М., Лобачева І.Ф. Мв 14
27707 2022 Статистика = Statistics Кудирко О.М. Рп 12
27706 2015 Економічний аналіз – передумова планування ефективності виробництва Лобачева І.Ф., Бучинська Я.В., Погребняк О.Ю. Сун 13
27705 2016 Математичне моделювання як засіб здійснення професійної спрямованості навчання математики на економічних спеціальностях ВНЗ Гусак Л.П., Гулівата І.О. Сун 11
27704 2017 Реалізація програмних засобів під час вивчення предметів циклу охорони праці у вищій освіті Заюков І.В., Кобилянський О.В. Сун 14
27703 2017 Технології та інструменти розвитку VQ як основоположного фактору успіху менеджера-лідера Бабчинська О.І. Сун 13
27702 2017 Основні інструменти управління підприємством в сучасних умовах Бабчинська О.І., Соколовська В.В. Сун 17
27701 2017 Optimization of the structure of corporate capital throughout the lifecycle of a company Kоrzh N.V. СSc 19
27700 2017 Аналіз сучасного стану іпотечного кредитування сільського господарства в Україні Беляєва К.С., Лобачева І.Ф. Сун 10
27699 2017 Аналіз кореляційно-регресійних зв’язків ринку яєць та яєчних продуктів в Україні Лобачева І.Ф., Удовенко Д.О. Сун 12
27698 2018 Вплив тривалості робочого часу на здоров’я зайнятого населення України Заюков І.В. Сун 13
27697 2018 Вплив поведінкових факторів на стан здоров’я і самозбереження зайнятого населення України Заюков І.В. Сун 15
27696 2018 Впровадження системи управління професійною безпекою та здоров’ям при підготовці магістрів в ЗВО Заюков І., Кобилянський О. Сун 11
27695 2018 Інформальна освіта в системі підвищення рівня промислової безпеки зайнятих громадян Кобилянський О., Заюков І., Пінаєва О. Сун 13
27694 2018 Аналіз іпотечного кредитування сільського господарства в Україні Лобачева І.Ф., Поліщук Н.В., Смашнюк О.В. Сун 12
27693 2018 Аналіз ринку шоколадних виробів в Україні Лобачева І.Ф., Беженар Ю.Є. Сун 17
27692 2018 Оцінка ринку готельних послуг у Львівській області Мазуркевич І.О., Іваніщева О.А. Сун 15
27691 2019 Стратегічне управління розвитком територій: регіональний аспект Корж Н.В., Бабчинська О.І., Іванченко Г.В. Сун 20
27690 2019 Методи оцінки персоналу: роль та значення в управлінні Соколовська В.В., Бабчинська О.І., Іванченко Г.В. Сун 19
27689 2019 Ключові аспекти сучасної парадигми управління підприємством Бабчинська О.І. Сун 18