The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27337 2021 Проєкт готелю у Славській рекреаційній зоні (об’єкт дослідження – проєкт готелю з приміщеннями житлової групи та виробничими приміщеннями ресторану (гарячий цех)) Пелих М. Ю. Дрп 58
27336 2021 Складові цифрової компетентності майбутніх економістів Копняк К., Радзіховська Л. Сун 60
27335 2021 Проєкт лікувально-оздоровчого комплексу на 100 номерів у с. Лебедівка Одеської обл. (об’єкт дослідження – проєкт готелю з приміщеннями житлової групи (номер економ) та виробничими приміщеннями ресторану) Постова В. В. Дрп 63
27334 2021 International cooperation in the investigation of economic crimes related to cryptocurrency circulation Kreminskyi O., Kuzmenko O., Antoniuk A., Smahlo O. СSc 58
27333 2021 Вища та прикладна математика. Методичні рекомендації до самостійної роботи Гусак Л. П. Мв 85
27332 2021 Strategic directions of social policy implementation in Ukraine Smaglo O. Суз 60
27331 2021 Ймовірнісне програмування: історія та сучасність Радзіховська Л., Котов В. Тд 62
27330 2021 Роль математичних дисциплін у процесі формування цифрової компетентності майбутніх економістів Гусак Л. П. Сун 68
27329 2021 Роль економіко-математичних методівмв управлінні діяльності підприємств Радзіховська Л.М., Ветушинська В.О. Тд 71
27328 2021 Використання ймовірнісних методів при прийнятті управлінських рішень в ситуаціях економічного ризику Радзіховська Л. Сун 56
27327 2021 Вища та прикладна математика. Робоча програма Гусак Л. П. Рп 120
27326 2021 Інноваційні технології у вищій школі Гусак Л. П. Тд 54
27325 2021 Українська мова за професійним спрямуванням / the ukrainian language for specific purposes : методичні рекомендації до самостійної роботи Тимкова В.А. Мв 299
27324 2021 Ділове спілкування / business communication : робоча програма для усіх галузей знань та спеціальностей Тимкова В.А. Рп 196
27323 2021 Телескопія як словотворчий засіб сучасної англійської мови Тимощук Н.М. Тд 77
27322 2021 Шляхи формування цифрової компетентності фахівців з економіки Гулівата І.О. Сун 152
27321 2021 Implementation of Learning Virtual Environment in Foreign Language Teaching Tymoshchuk N. Тд 107
27320 2021 Effectiveness of digital resources in the learning management system within online education of future entrepreneurs Ivanytska, N., Tymoshchuk, N., Dovhan, L., Osaulchyk, O., Havryliuk, N. Суз 96
27319 2021 The Practice of Media-Education in High School Osaulchyk Olga Тд 103
27318 2020 Virtual educational environment as an innovative component of learning foreign language in higher education Shostak Ulyana, Paslavska Inga Суз 102