The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26909 2011 Необхідність удосконалення фінансового контролю необоротних активів бюджетної установи Кудирко О.М., Стецюк І.Д. Сун 36
26908 2011 Необхідність та проблеми впровадження аудиту державних фінансів Кудирко О.М. Сун 44
26907 2011 Проблеми та напрями підвищення ефективності державного фінансового контролю у Державній фінансовій інспекції України Кудирко О.М. Сун 33
26906 2012 Використання бізнес-симуляції у процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей Кудирко О.М.,Патраманська Л.Ю. Тд 49
26905 2012 Контроль якості аудиторських послуг в Україні Кудирко О.М., Сирота К.В. Сун 40
26904 2012 Необхідність та методика внутрішнього контролю оборотних активів підприємства Кудирко О.М., Турлюк Ю.М. Сун 37
26903 2012 Особливості здійснення державного фінансового контролю в бюджетних установах Кудирко О. М., Поліщук М. В. Сун 38
26902 2013 Внутрішній та зовнішній контроль виконання кошторису бюджетної установи Даценко Г. В. Сун 41
26901 2019 Фінансово-господарський контроль за діяльністю підприємств в умовах нестабільності Даценко Г. В. Сун 54
26900 2013 Державний фінансовий контроль іноземних інвестицій Даценко Г. В. Сун 38
26899 2013 Контроль основних засобів і шляхи його вдосконалення Кудирко О.М.,Шпортко С.Ф Сун 37
26898 2013 Особливості організації аудиту власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення Кудирко О.М.,Таранюк К.М Сун 38
26897 2013 Аналіз якості аудиторських послуг та шляхи їх підвищення Кудирко О.М., Путь І.О. Тд 32
26896 2013 Проблеми та перспективи автоматизації аудиторської перевірки в Україні Кудирко О.М, Марценюк В.С. Тд 37
26895 2013 Аналіз розвитку екологічного аудиту в Україні Кудирко О.М.,Плаксій Н.В Тд 31
26894 2013 Проблеми внутрішнього аудиту в Україні та шляхи її вирішення Кудирко О.М.,Шафієва С.Г. Сун 37
26893 2014 Аспекти аудиту ефективності використання трудових ресурсів підприємства Кудирко О. М., Андріюк М. М. Сун 41
26892 2017 Контроль повноти та своєчасності сплати єдиного податку Даценко Г.В. Сун 38
26891 2018 Дью Дилідженс : Робоча програма Даценко Г.В. Рп 29
26890 2018 Аудит оподаткування : Завдання до практичних занять Даценко Г.В. Здп 46