The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28284 2016 Проблеми та новітні тенденції розвитку освітньо- кваліфікаційного потенціалу населення України Мартинова Л.Б. Сун 13
28283 2016 Ефективна реалізація людського потенціалу на ринку праці України як провідна детермінанта інтенсифікації євроінтеграційного процесу Мартинова Л.Б. М(з 21
28282 2017 Соціальна політика України в контексті забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу = Social policy of Ukraine in the context of supporting human potential competitive advantages Мартинова Л.Б. Сун 14
28281 2017 Якісні параметри людського капіталу у забезпеченні його конкурентоспроможності Мартинова Л.Б. Сун 12
28280 2017 Проблеми забезпечення конкурентоспроможності людського капіталу України Мартинова Л.Б. Сун 18
28279 2016 Сучасний стан відтворення соціально-демографічного потенціалу в контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України Мартинова Л.Б. Сун 16
28278 2016 Мобільність населення у забезпеченні конкурентних переваг людського капіталу Мартинова Л.Б. Сун 14
28277 2016 Освітній фактор забезпечення конкурентних переваг людського капіталу у стимулюванні позитивного ефекту від входження України до ЄС Мартинова Л.Б. Суз 20
28276 2017 Корегування системи соціального захисту з урахуванням змін та економічних наслідків = Social protection system as an adjustment to reflect changes and economic consequences Мартинова Л.Б. Сун 15
28275 2017 Планування соціального захисту населення в контексті активізації євроінтеграційного процесу Мартинова Л.Б. Сун 14
28274 2017 Державна політика у сфері захисту літніх людей в Україні = State policy in the protection of elderly people in Ukraine Мартинова Л.Б. Сун 12
28273 2017 Ресурсне забезпечення реалізації соціально-економічної політики у напрямі забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу Мартинова Л.Б. Сун 14
28272 2018 Перспективи інституційного забезпечення ринку праці за умов євроінтеграції Мартинова Л.Б., Юрчик І.Б. Сун 17
28271 2018 Економічне співробітництво України та Польщі в умовах поглиблення інтеграційних процесів у Європі = Trade and economic cooperation of Ukraine and Poland under development of integration processes in Europe Мартинова Л.Б., Чорна Н.М. Сун 13
28270 2018 Вплив демографічних і соціально-економічних чинників на підвищення конкуретоспроможності людського потенціалу України Мартинова Л.Б., Чорна Н.М. Суз 16
28269 2019 Управлінська культура як складова професіоналізму Мартинова Л.Б. Сун 17
28268 2019 Вплив глобалізації на розвиток рітейлу Мартинова Л.Б., Соколовська В.В. Сун 18
28267 2019 Goals and objectives of modern labour market institutions = Цілі та завдання інститутів сучасного ринку праці Martynova L., Yurchуk I. Сун 16
28266 2019 Міжнародний досвід наповнення місцевих бюджетів та можливості його впровадження в Україні Мартинова Л.Б., Маршук Л.М. Сун 23
28265 2020 Соціальне підприємництво, як соціальна інновація: обмеження та можливості Мартинова Л.Б., Юрчик І.Б. Сун 14