The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27940 2022 Кластерний підхід до розвитку винного туризму: зарубіжний досвід та можливості його впровадження в Україні = Cluster approach to the development of wine tourism: foreign experience and possibilities of its implementation in Ukraine Чорна Н.М. Сун 25
27939 2022 Винний туризм в Україні: стан та тенденції розвитку Чорна Н.М. Сун 45
27938 2022 Фестивалі як інструмент підвищення привабливості туристичних дестинацій Чорна Н.М. Тд 25
27937 2022 Якість продукції та послуг як об`єкт управління на підприємствах ресторанного господарства Постова В.В. Сун 29
27936 2022 Особливості використання хмарних технологій в наукових дослідженнях Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Тд 33
27935 2022 Технологічні аспекти розширення асортименту турецьких солодощів шляхом використання регіональної сировини Семко Т.В., Іваніщева О.А. Сун 20
27934 2022 Сільський зелений туризм як тренд туристичної галузі в умовах пандемії COVID-19 Чорна Н.М. Тд 42
27933 2022 Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology psychology Штифурак В.Є. Мв 0
27932 2022 Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня = Gastronomic professional creativity and author’s cuisine Іваніщева О.А. Рп 2
27931 2022 Вища та прикладна математика = Нigher and applied mathematics Гулівата І.О. Здп 0
27930 2022 Організація туризму = Tourism management Кізюн А.Г. Мв 1
27929 2022 Фінансові технології = Finance technologies Гнидюк І.В. Рп 0
27928 2020 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В. Рп 0
27927 2020 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В. Рп 1
27926 2020 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В. Рп 1
27925 2020 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В. Рп 2
27924 2020 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В. Рп 0
27923 2020 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В. Рп 6
27922 2020 Економічна теорія Осіпова Л.В. Мв 0
27921 2021 Економічна теорія = Economic theory Осіпова Л.В. Мв 0