The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26575 2020 Strategy of Internationalization by Ukrainian Meat Producers’ Implementation Tanasiichuk A. ., Hromova O. ., Abdullaieva A. ., Holovchuk Y. & Sokoliuk K. СSc 3
26574 2020 Оцінювання стану та перспектив розвитку експортної діяльності виробників кукурудзи Танасійчук А.М., Громова О.Є., Шевчук А. Суз 7
26573 2019 Дослідження ринку product placement у ракурсі Україна - світ Головчук Ю.О. Сун 7
26572 2019 Науково-академічний дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження Головчук Ю.О. Сун 5
26571 2020 Контрастивна лінгвістика: Робоча програма з дисципліни для всіх галузей знань Іваницька НБ Рп 8
26570 2020 Практичний курс письмового перекладу : робоча програма з дисципліни для всіх галузей знань Іваницька, НБ, Нечипоренко ВО Рп 8
26569 2020 Актуальні проблеми теорії і критики перекладу : робоча програма з дисципліни для всіх галузей знань Іваницька, НБ Рп 4
26568 2020 Маркетингова стратегія в управлінні розвитком підприємства Головчук Ю.О, Дибчук Л.В. Тд 8
26567 2020 Управління інноваціями на основі розвитку партнерських відносин підприємства: монографія Головчук Ю.О., Стадник В.В. М(в 3
26565 2021 Determinants of “green entrepreneurship” competitive strategies implementation in the agro-industrial sector of Ukraine. Stadnyk V., Krasovska G., Pchelianska G., Holovchuk Y. СSc 5
26564 2015 Entwicklungsstufe der Berufsausbildung in Deutschland. Samochwal O. O. Сун 9
26563 2016 Теоретичні основи змісту професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі у ВНЗ України. Самохвал О.О. Сун 7
26562 2016 Benefits and Challenges of the Double Diploma Programs within the National Higher Education System. Ortynskij V., Samokhval O. Сун 3
26561 2015 Критерії оцінювання технічної підготовленості спортсменів, які спеціалізуються у веслуванні академічному Бондар А.А. Сун 2
26560 2015 Просторово-часові характеристики техніки змагальних дій спортсменок різної кваліфікації та їх вплив на швидкість човна у веслуванні академічному Бондар А.А., Гамалій В.В. Сун 13
26559 2017 Особливості формування та реалізації державного управління професійною освітою майбутніх фахівців туристичної галузі у Люксембурзі. Самохвал О.О. Сун 4
26558 2020 Розвиток координаційних здібностей у футболістів в зво Бондар А.А. Суз 7
26557 2016 Особливості фізичної підготовки у баскетболістів Бондар А., Бондар Я. Сун 7
26556 2018 Розвиток координаційних здібностей у студентів-баскетболістів у вищий навчальних закладах Гринчук А., Чехівська Ю. Сун 8
26554 2019 Маркетинг взаємовідносин як важливий елемент конкурентної маркетингової стратегії Головчук Ю.О., Дибчук Л.В. Сун 19