The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26968 2020 Хлеб и хлебобулочные изделия украины: стратегия производства и продвижение Пахомська О.В. Суз 64
26967 2021 Теорія літератури : методичні рекомендації до самостійної роботи Тимощук Н.М. Мв 97
26966 2021 Formation of english competence in dialogue speech of future specialists in hotels, restaurants and catering Tymoshchuk N. Сун 70
26965 2012 Вдосконалення складових елементів державного фінансового контрою в Україні Даценко Г. В. Суз 69
26964 2017 Контроль публічних закупівель: опорний конспект лекцій Даценко Г. В. Окл 176
26963 2021 Перспективи розвитку ресторанів здорового харчування Постова В.В. Тд 94
26962 2015 Конструктивно-географические аспекты исследования сельских ландшафтов Кізюн А.Г. Сун 48
26961 2016 Звітність як інструмент побудови ефективної системи соціальної відповідальності підприємства Гладій І.О., Дзюба О.М. М(з 52
26960 2016 Перекладацькі адаптивні стратегії у сучасній транслятології як механізм адекватної передачі комунікативно-прагматичного значення Ткачук Т.І. Сун 467
26959 2017 Облікові аспекти формування управлінської звітності про фінансовий стан підприємства Чернікова І.Б., Гладій І.О. М(з 60
26958 2017 Облік матеріальних витрат підприємства: чинна практика та напрями удосконалення Гладій І.О. Сун 43
26957 2017 Обліково-аналітичне забезпечення в процесі реалізації стратегії підприємства Гладій І.О. Сун 56
26956 2017 Фінансовий контроль в системі управління прибутком підприємства торгівлі Коцеруба Н.В. Сун 154
26955 2018 Управлінська звітність підприємства: принципи формування Гладій І.О. Сун 46
26954 2018 Управлінська звітність як інструмент управління ризиками підприємства Гладій І.О. Сун 47
26953 2018 Облікова стратегія у складі програмованого (системного) менеджменту - шлях до успіху на ринку Гладій І.О., Чернікова І.Б. Тд 42
26952 2018 Облікове забезпечення системи управління витратами на поліпшення основних засобів Гладій І.О. Тд 47
26951 2018 Теоретичні основи обліку поточних зобов’язань у системі управління Гладій І.О., Чернікова І.Б. Сун 84
26950 2019 Процес формування соціального аудиту витрат на внутрішньо переміщених осіб унаслідок збройного конфлікту на Сході України Гладій І.О., Даценко Г.В., Чолій Л.О. Сун 56
26949 2020 Стратегічний аналіз реалізації продукції сільськогосподарського підприємства Лобачева І.Ф. Коцеруба Н.В. М(в 63