The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27277 2021 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Сун 83
27276 2021 Генеза природних ландшафтів Поділля, як основа формування туристсько-рекреаційних ландшафтів Кізюн А. Г. Антонюк К. Г. Сун 75
27275 2021 Регіональні конструктивно-географічні дослідження у господарській діяльності місцевих громад Кізюн А.Г., Денисик Г.І., Атаман Л.В., Канський В.С., Шмагельська М.О. Сун 87
27274 2016 Трансформація напрямків зовнішньоекономічної діяльності України: європейський вектор Осіпова Л.В. Сун 80
27273 2016 Вплив євроінтеграційних процесів на економічний розвиток України Осіпова Л.В. Сун 70
27272 2018 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. Сун 76
27271 2021 Analysis of Methodological Approaches Towards Assessing Conditions of International Commodity Markets Convergence Tanasiichuk Alona, Hromova Olha, Yaremenko Oksana, Kovalchuk Svitlana, Sirenko Svitlana СSc 77
27270 2021 Тенденції розвитку програмного забезпечення проведення міжнародних маркетингових досліджень Танасійчук Альона, Громова Ольга, Шевчук Анна Суз 107
27269 2017 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Супрун О.М. Сун 72
27268 2017 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Супрун О.М. Сун 68
27267 2018 Проблеми становлення медичного страхування в Україні Прутська О. О., Неголюк О. Ю. Сун 81
27266 2016 Євроінтеграція економіки України та її вплив на динаміку зовнішньої торгівлі на національну економіку Осіпова Л.В. Сун 77
27265 2017 Переформотування бюджетної системи України в умовах децентралізації влади Осіпова Л.В., Погребняк О.Ю. Сун 87
27264 2017 Розвиток зовнішньоекономічних відносин України в умовах євроінтеграції Осіпова Л.В., Гороховська Ю.І. Сун 86
27263 2018 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: сучасний стан та перспективи Осіпова Л.В., Плахтій В.Г. Сун 86
27262 2021 Маркетингові комунікації в сфері туризму. Кваліфікаційна робота: 242 "Туризм" Плескачова Є.В. Дрп 78
27261 2021 Стан та перспективи розвитку екстремального туризму в Україні. Кваліфікаційна робота: 242 "Туризм" Пархонюк Ю.Р. Дрп 80
27260 2021 Організація дитячого туризму. Кваліфікаційна робота: 242 "Туризм" Мельник М.О. Дрп 69
27259 2021 Зарубіжний досвід стимулювання розвитку туризму в Україні. Кваліфікаційна робота 241 "Готельно-ресторанна справа" Левчук В.В. Дрп 83
27258 2021 Діяльність туристського підприємства по розробці та просуванню турів. Кваліфікаційна робота 241 "Готельно-ресторанна справа" Кучер Ж.Р. Дрп 74