The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27648 2021 Механізм управління розвитком персоналу на інноваційно-активних підприємствах Бабчинська О.І. Сун 22
27647 2021 Фактори інноваційного розвитку туристичних дестинацій Корж Н.В., Онищук Н.В. Сун 14
27646 2021 Совершенствование системы государственного регулирования в сфере туризма Онищук Н.В., Постовая В.В. Сун 18
27645 2021 Еколінгвістика як новітній напрям досліджень у сучасній науковій парадигмі Куца В.А. Сун 13
27644 2021 Методичні підходи до оцінювання економічного потенціалу підприємства готельного господарства Роскладка Н.О., Вівсюк І.О. Сун 15
27643 2021 Сутність та структура економічного потенціалу підприємства готельного господарства Роскладка Н.О., Вівсюк І.О. Сун 14
27642 2021 Місцеві податки і збори: їх роль у формуванні місцевих бюджетів Лобачева І.Ф. Сун 24
27641 2021 Економічний аналіз у системі управління оборотними активами підприємства Лобачева І.Ф., Поліщук Н.В. Сун 15
27640 2021 Сучасний стан функціонування національних платіжних систем Поліщук Н.В., Лобачева І.Ф., Мусієнко О.Л. Сун 19
27639 2021 Управління ризиками при проведенні внутрішнього аудиту на підприємстві Даценко Г.В. Сун 17
27638 2021 Основні аспекти контролю якості внутрішнього аудиту підприємств Даценко Г.В. Сун 15
27637 2021 Шляхи оптимізації ведення обліку адміністративних витрат підприємства Даценко Г.В., Кудирко О.М. Сун 15
27636 2021 Облік і контроль суб'єктів малого підприємництва в умовах пандемії Даценко Г.В., Кудирко О.М. Сун 18
27635 2021 Контроль над обліком товарних операцій підприємств торгівлі фармацевтичної галузі та можливі шляхи його вдосконалення Даценко Г.В., Кудирко О.М. Сун 15
27634 2021 Діяльність Центрів надання адміністративних послуг в умовах пандемії Білоус Т.В., Павлюк Т.І. Сун 17
27633 2021 Вплив пандемії COVID-19 на стан безробіття та ринок праці Кривенька Т.В., Павлюк Т.І. Сун 19
27632 2021 Сучасні тенденції природного руху населення як фактору забезпечення демографічної стійкості України Заюков І.В., Лавров Р.В., Олійник Л.В. Сун 20
27631 2021 Стратегічна гнучкість – основа парадигми управління людськими капіталом та лідерства Мартинова Л.Б., Корж Н.В. Сун 22
27630 2021 Крос-культурні аспекти поведінки у міжнародному бізнесі Боковець В.В., Корж Н.В., Давидюк Л.П. Сун 11
27629 2022 Професійна освіта: викладання англійської студентам економічних спеціальностей Гаврилюк Н.М. Сун 23