The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27820 2020 Проблеми впровадження стратегічного управління оборотними активами підприємств торгівлі Стратійчук В.М. Тд 40
27819 2020 Фінансування оборотних активів підприємств торгівлі України: тенденції розвитку та фактори впливу Стратійчук В.М. Сун 39
27818 2021 Діагностика конкурентоспроможності в контексті реалізації міжнародної стратегії розвитку підприємства Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Сун 42
27817 2021 Стратегічні імперативи розвитку Сінгапуру: досвід для України Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Тд 42
27816 2021 Стратегічна карта управління оборотними активами підприємства торгівлі Бланк І.О., Стратійчук В.М. Сун 29
27815 2021 Планування обсягу оборотних активів підприємств торгівлі як індикатор результативності їх використання Хачатрян В., Стратійчук В. Знп 59
27814 2017 Evaluation of the effectiveness of social capital usage. Коrzh N.V. СWeof 36
27813 2016 Теоретичні аспекти формування регіонального ринку праці Павлюк Т.І. Знп 44
27812 2017 Управління зайнятістю на державному рівні Павлюк Т.І. Знп 41
27811 2018 Моделі інноваційного проектування в екологічному менеджменті Бабчинська О.І. Сун 45
27810 2018 Статистичні методи в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства Лобачева І.Ф., Колесник Д.А. Сун 45
27809 2018 Комунікаційний процес в управлінні: основні положення Бабчинська О.І. Сун 39
27808 2019 Реалізація системи управління професійною безпекою та здоров’ям як фактор підвищення якості вищої освіти Кобилянський О.В., Заюков І.В. Тд 56
27807 2019 Оцінка стану ринкового конкурентного середовища Павлюк Т.І., Осіпова Л.В. Тд 51
27806 2019 Вплив ринку на економічні інтереси суспільства Павлюк Т.І. Знп 61
27805 2019 Соціальні інновації у розвитку суспільства Павлюк Т.І. Тд 61
27804 2019 Організація контролю господарської діяльності Коцеруба Н.В. Рп 19
27803 2022 Стратегічний аналіз = Strategic analysis Коцеруба Н.В. Рп 14
27802 2019 Рухова активність як детермінанта формування культури самозбереження здоров’я зайнятого населення України Заюков І., Кобилянський О., Пінаєва О. Сун 64
27801 2019 Аналіз заробітної плати в Україні Лобачева І.Ф., Войцицька О.О. Тд 45