The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27217 2019 Соціальний захист – складова частина соціальної політики Павлюк Т. І., Демченко О. П. Сун 84
27216 2019 Маркетингові інформаційні системи: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М., Уманець В. О. Мв 293
27215 2021 Ринковий механізм і формування ефективної національної економічної моделі. Павлюк Т., Осіпова Л. М(з 105
27214 2021 Вплив глобалізації на національний ринок праці Осіпова Л., Павлюк Т. М(з 119
27213 2021 Концептуальні основи формування бренду в закладах ресторанного господарства Постова В.В. Сун 97
27212 2021 Шляхи розвитку гастрономічного туризму під час пандемії COVID-19 Постова В.В. Тд 106
27211 2021 Економіко-організаційні проблеми формування стратегії розвитку маркетингу послуг в умовах нестабільного ринкового середовища готельно-ресторанного бізнесу Постова В.В. Тд 140
27210 2021 Проблеми перекладу власних імен у літературних творах для дітей Терещенко Л., Нечипоренко В. Сун 110
27209 2021 Формування «soft-skills» засобами іноземної мови: теоретичний і практичний аспекти Тимощук Н.М. Сун 96
27208 2021 Рекламний та пр-менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М. Мв 484
27207 2021 Бренд-менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М. Мв 2021
27206 2021 Psicholinguistic profile of modern students of economic specialties / Психолінгвістичний профіль cучaснoгo студента економічних спеціальностей Тимкова В.А. / Tymkova V.A. Сун 97
27205 2021 Використання технологій штучного інтелекту для прогнозування бізнес-процесів Яремко С., Кузьміна О., Новицький Р. Сун 123
27204 2011 Зарубіжна та вітчизняна економічна думка про виникнення і сутність податків Нікітішин А.О. Сун 138
27203 2016 Податкові надходження: сучасний стан та роль у бюджетній політиці Нікітішин А.О. Тд 110
27202 2018 Вплив тенденцій демографічного і соціального розвитку на бюджетно-податкове регулювання Нікітішин А.О. Сун 96
27201 2020 Податкова політика в умовах економічних перетворень: монографія Нікітішин А.О. М(в 91
27200 2020 Оцінка фіскальної ефективності непрямих податків в сучасних умовах Дема Д.І., Гнидюк І.В., Уманець Л.В. Знп 138
27199 2017 Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства Нікітішин А.О. Сун 87
27198 2017 Податкове регулювання як складова соціального розвитку суспільства Нікітішин А.О. Сун 86