The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
29103 2023 Використання Wellness-туризму як ефективної форми відновлення здоров'я Антонюк К.Г., Горбатюк Ю.О. Тд 117
29102 2023 Перспективи розвитку Wellness–індустрії в готельному господарстві України Антонюк К.Г., Севастьянова А.І. Тд 141
29101 2023 Характеристика основ маркетингової діяльності туристичних підприємств Антонюк К.Г. Сун 125
29100 2023 Formation of speech culture of future specialists in the field of journalism = Формування культури мовлення майбутніх фахівців сфери журналістики Tymkova V.А. Сун 124
29099 2021 Реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів (за матеріалами Замостянського відділу ДВС у м Вінниці Центрально-Західного міжрегіон. управл. МІН`ЮСТ, м. Хмельницький) Насадюк А.А. Крп 118
29097 2021 Судове адміністрування як складова публічного механізму забезпечення судової системи (за матеріалами Вінницького окружного адміністративного суду, м. Вінниця) Філіппов Ю.Ю. Крп 138
29094 2021 Реалізація програм міжнародної співпраці як інструмент розвитку громади (за матеріалами Чинадіївської селищної ради, Мукачівського району, Закарпатської області) Пригода С.І. Крп 152
29089 2023 Цифрові інструменти у реалізації безбар’єрного освітнього середовища Гулівата І.О., Ніколіна І.І. Сун 160
29083 2021 Забезпечення дотримання прав і свобод людини в пенітенціарній системі (за матеріалами Міністерства юстиції України. Державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)», м. Вінниця) Каракулов І.С. Крп 124
29082 2021 Особливості управління соціально-економічним розвитком сільських територій (за матеріалами Агрономічної сільської ради Вінницького району, Вінницької області, с. Агрономічне) Закутаєва А.О. Крп 170
29075 2023 Логістика в підприємництві та торгівлі = Logistics in business and trade Довгань Ю.В. Рп 1
29073 2019 Підприємницький потенціал підприємства за умов інтеграційних змін: формування, управління, розвиток Хачатрян В.В. М(в 171
29072 2023 Кваліфікаційна робота = Qualification work Хачатрян В., Стратійчук В. Мв 0
29071 2023 Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training Хачатрян В., Стратійчук В. Рп 0
29070 2023 Аналітика в міжнародному бізнесі = Analytics in the international business Мельничук О.П. Мв 0
29069 2017 Marketing management providing of entrepreneurial potential as a requirement of modern market = Маркетингове забезпечення управління підприємницьким потенціалом як вимога сучасного ринку Khachatrian V.V. СWeof 85
29068 2018 Factors of enterprises’ strategic ion of participation forms in integration formations Stadnyk V., Izhevskiy P., Zamazii O., Goncharuk A., Melnichuk O. СSc 118
29064 2020 Marketing Provision Of Realization Of Entrepreneurship Potential As The Basis Of Enterprise's Competitiveness Gonchar O., Polishchuk I., Khachatrian V., Ostapchuk O., Bitiy A., Gvozdecka I. СSc 146
29063 2020 Financial Security Assessment in Enterprise Potential Management Gonchar O., Khachatrian V., Ostapchuk O., Bitiy A. СSc 125
29062 2020 Estimation level of public welfare on the basis of methods of intellectual analysis Kozlovskyi S., Nikolenko L., Peresada O., Pokhyliuk O., Yatchuk O., Bolgarova N., Kulhanik O. СSc 106