The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26906 2012 Використання бізнес-симуляції у процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей Кудирко О.М.,Патраманська Л.Ю. Тд 62
26905 2012 Контроль якості аудиторських послуг в Україні Кудирко О.М., Сирота К.В. Сун 53
26904 2012 Необхідність та методика внутрішнього контролю оборотних активів підприємства Кудирко О.М., Турлюк Ю.М. Сун 54
26903 2012 Особливості здійснення державного фінансового контролю в бюджетних установах Кудирко О. М., Поліщук М. В. Сун 54
26902 2013 Внутрішній та зовнішній контроль виконання кошторису бюджетної установи Даценко Г. В. Сун 58
26901 2019 Фінансово-господарський контроль за діяльністю підприємств в умовах нестабільності Даценко Г. В. Сун 80
26900 2013 Державний фінансовий контроль іноземних інвестицій Даценко Г. В. Сун 55
26899 2013 Контроль основних засобів і шляхи його вдосконалення Кудирко О.М.,Шпортко С.Ф Сун 50
26898 2013 Особливості організації аудиту власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення Кудирко О.М.,Таранюк К.М Сун 48
26897 2013 Аналіз якості аудиторських послуг та шляхи їх підвищення Кудирко О.М., Путь І.О. Тд 45
26896 2013 Проблеми та перспективи автоматизації аудиторської перевірки в Україні Кудирко О.М, Марценюк В.С. Тд 49
26895 2013 Аналіз розвитку екологічного аудиту в Україні Кудирко О.М.,Плаксій Н.В Тд 44
26894 2013 Проблеми внутрішнього аудиту в Україні та шляхи її вирішення Кудирко О.М.,Шафієва С.Г. Сун 49
26893 2014 Аспекти аудиту ефективності використання трудових ресурсів підприємства Кудирко О. М., Андріюк М. М. Сун 56
26892 2017 Контроль повноти та своєчасності сплати єдиного податку Даценко Г.В. Сун 63
26891 2018 Дью Дилідженс : Робоча програма Даценко Г.В. Рп 39
26890 2018 Аудит оподаткування : Завдання до практичних занять Даценко Г.В. Здп 81
26889 2010 Аналіз інноваційних процесів і розробка класифікації інновацій Кудирко О. М. Сун 44
26888 2011 Внутрішній аудит в Україні: сутність, проблеми розвитку та шляхи їх усунення Кудирко О.М. Сун 52
26887 2011 Аудиторський висновок: основні складові частини та вимоги щодо їх формування Кудирко О.М. Сун 93