The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27019 2016 Features of the financial analysis tools application in audit of business entities’ capital use efficiency Kotseruba Nataliia Сун 58
27018 2015 Методика проведення внутрішньогосподарського контролю в системі управління діяльністю сільськогосподарського підприємства Коцеруба Н.В., Клованич В.В. Сун 99
27017 2015 Повышение эффективности антикризисного управления предприятием Коцеруба Н. В. Суз 73
27016 2009 Концептуальні засади розвитку внутрішньогосподарського контролю в системі антикризового управління підприємством торгівлі Коцеруба Н. В. Сун 118
27015 2010 Система критеріїв оцінки кризових явищ на підприємствах роздрібної торгівлі Коцеруба Н. В. Сун 90
27014 2011 Внутрішньогосподарський облік за центрами відповідальності у системі антикризового управління підприємством торгівлі Коцеруба Н. В. Сун 63
27013 2014 Особливості організації внутрішньогосподарського обліку доходів і затрат підприємства торгівлі в умовах бюджетування Коцеруба Н. В. Сун 70
27012 2014 Організаційно-методологічні засади внутрішнього контролю в системі управління підприємством Коцеруба Н. В. Сун 73
27011 2014 Організація управлінського обліку в умовах ринкової економіки Коцеруба Н. В. Сун 80
27010 2016 Особливості застосування прийомів фінансового аналізу в аудиті ефективності використання капіталу суб’єктів підприємницької діяльності Коцеруба Н. В. Сун 182
27009 2016 Критерії оцінки операційних та фінансових ризиків Коцеруба Н. В. Тд 68
27008 2018 Синергетика перекладу : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Гладьо С.В. Мв 109
27007 2019 Multidimensionality of literary texts Gladio S. V. Сун 67
27006 2020 Синергетика перекладу : робоча програма з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» Гладьо С.В. Рп 133
27005 2020 Філологічна герменевтика : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Гладьо С.В. Мв 84
27004 2020 Філологічна герменевтика : робоча програма з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –англійська» Гладьо С.В. Рп 63
27003 2020 Інтерпретація художнього тексту : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська» Гладьо С.В. Мв 150
27002 2020 Інтерпретація художнього тексту: робоча програма для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша–англійська» Гладьо С.В. Рп 97
27001 2020 Процедури та прийоми аналізу в процесі аудиту реалізації продукції підприємства Коцеруба Н. В. Тд 78
27000 2020 Artistic symbols in short stories: myth or reality Gladio S.V. Сун 67