The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27219 2017 Переваги конкурентної політики Європейського Союзу Павлюк Т. І. Тд 12
27218 2018 Ринок праці: теорія, методологія, практика Павлюк Т. І. М(в 19
27217 2019 Соціальний захист – складова частина соціальної політики Павлюк Т. І., Демченко О. П. Сун 11
27216 2019 Маркетингові інформаційні системи: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М., Уманець В. О. Мв 13
27215 2021 Ринковий механізм і формування ефективної національної економічної моделі. Павлюк Т., Осіпова Л. М(з 16
27214 2021 Вплив глобалізації на національний ринок праці Осіпова Л., Павлюк Т. М(з 16
27213 2021 Концептуальні основи формування бренду в закладах ресторанного господарства Постова В.В. Сун 16
27212 2021 Шляхи розвитку гастрономічного туризму під час пандемії COVID-19 Постова В.В. Тд 15
27211 2021 Економіко-організаційні проблеми формування стратегії розвитку маркетингу послуг в умовах нестабільного ринкового середовища готельно-ресторанного бізнесу Постова В.В. Тд 11
27210 2021 Проблеми перекладу власних імен у літературних творах для дітей Терещенко Л., Нечипоренко В. Сун 9
27209 2021 Формування «soft-skills» засобами іноземної мови: теоретичний і практичний аспекти Тимощук Н.М. Сун 14
27208 2021 Рекламний та пр-менеджмент : методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М. Мв 10
27207 2021 Бренд-менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М. Мв 16
27206 2021 Psicholinguistic profile of modern students of economic specialties / Психолінгвістичний профіль cучaснoгo студента економічних спеціальностей Тимкова В.А. / Tymkova V.A. Сун 16
27205 2021 Використання технологій штучного інтелекту для прогнозування бізнес-процесів Яремко С., Кузьміна О., Новицький Р. Сун 14
27204 2011 Зарубіжна та вітчизняна економічна думка про виникнення і сутність податків Нікітішин А.О. Сун 17
27203 2016 Податкові надходження: сучасний стан та роль у бюджетній політиці Нікітішин А.О. Тд 11
27202 2018 Вплив тенденцій демографічного і соціального розвитку на бюджетно-податкове регулювання Нікітішин А.О. Сун 15
27201 2020 Податкова політика в умовах економічних перетворень: монографія Нікітішин А.О. М(в 12
27200 2020 Оцінка фіскальної ефективності непрямих податків в сучасних умовах Дема Д.І., Гнидюк І.В., Уманець Л.В. Знп 13