The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28121 2022 Ризикологія = Risk science Радзіховська Л. Мв 0
28120 2022 Ресторанна справа = Restaurant business Вівсюк І.О. Мв 0
28119 2016 Формування математичних понять засобами інформаційних технологій Гулівата І.О., Гусак Л.П. Сун 13
28118 2022 Ukrainian experience of the formation of digital competence of economists Husak L., Hulivata I. М(з 5
28117 2022 Концепції та ресторанний креатив = Concepts and restaurant creativity Постова В.В. Мв 0
28116 2022 Стартап менеджмент = Startup management Іванченко Г.В. Мв 0
28115 2021 Challenges and perspectives of digitalized communication Gladio S., Tereshchenko L. Сун 19
28114 2022 Перекладацькі виклики епістолярію Дж.Р.Р. Толкіна: переклад власних імен Терещенко Л. Тд 8
28113 2022 Deception in a Written Text: Means of Detection = Неправдивість письмового тексту: шляхи її визначення Tereshchenko L., Gladio S. СSc 15
28112 2022 Кваліфікаційна робота = Qualification work Гусак Л.П., Кузьміна О.М., Новицький Р.М. Мв 0
28111 2020 Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів = Іnternational ethics standards for accountants Китайчук Т.Г. Рп 0
28110 2020 Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів = Іnternational ethics standards for accountants Китайчук Т.Г. Мв 0
28109 2021 Economic Security in Post-Soviet Countries: Level of Ensuring and Development Trends Kozachenko G., Andrushchenko I., Pogorelov Y., Gerasymenko L., Romanovska Y. СSc 23
28108 2021 Соціально-економічні показники розвитку регіону = Socio-economic indicators of territorial region Романовська Ю.А., Макаренко М.А., Хмарук В.М. Сун 20
28107 2022 Діджиталізація банківського сектору в умовах пандемії = Digitalization of the banking sector in a pandemic condition Романовська Ю.А., Складанюк М.С. Сун 12
28106 2022 Концепції та ресторанний креатив = Concepts and restaurant creativity Постова В.В. Рп 1
28105 2022 Доходи державного бюджету України в умовах воєнного стану Чугунов І., Пасічний М., Нікітішин А. Сун 15
28104 2022 Інвестиційна привабливість туризму України як інструмент відновлення сфери послуг у повоєнний період Антонюк К.Г. Тд 16
28103 2022 Особливості формування механізму інвестиційної привабливості туризму регіонів України Антонюк К.Г. Тд 13
28102 2022 Управління персоналом = Рersonnel management Іванченко Г. Рп 0