The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27329 2021 Роль економіко-математичних методівмв управлінні діяльності підприємств Радзіховська Л.М., Ветушинська В.О. Тд 17
27328 2021 Використання ймовірнісних методів при прийнятті управлінських рішень в ситуаціях економічного ризику Радзіховська Л. Сун 9
27327 2021 Вища та прикладна математика. Робоча програма Гусак Л. П. Рп 11
27326 2021 Інноваційні технології у вищій школі Гусак Л. П. Тд 9
27325 2021 Українська мова за професійним спрямуванням / the ukrainian language for specific purposes : методичні рекомендації до самостійної роботи Тимкова В.А. Мв 22
27324 2021 Ділове спілкування / business communication : робоча програма для усіх галузей знань та спеціальностей Тимкова В.А. Рп 36
27323 2021 Телескопія як словотворчий засіб сучасної англійської мови Тимощук Н.М. Тд 26
27322 2021 Шляхи формування цифрової компетентності фахівців з економіки Гулівата І.О. Сун 59
27321 2021 Implementation of Learning Virtual Environment in Foreign Language Teaching Tymoshchuk N. Тд 34
27320 2021 Effectiveness of digital resources in the learning management system within online education of future entrepreneurs Ivanytska, N., Tymoshchuk, N., Dovhan, L., Osaulchyk, O., Havryliuk, N. Суз 39
27319 2021 The Practice of Media-Education in High School Osaulchyk Olga Тд 40
27318 2020 Virtual educational environment as an innovative component of learning foreign language in higher education Shostak Ulyana, Paslavska Inga Суз 45
27317 2021 Цифрова освіта. Можливості та проблеми її надання в навчальних закладах Шостак У. В. Сун 49
27316 2021 Аналіз сучасних тенденцій в українській освіті та підготовка науково- педагогічного працівника англійської мови Шостак У. В. Тд 39
27315 2021 Mirroring of aesthetic views in oscar wilde’s fairy-tale images Shostak U., Tkachuk T., Paslavka I. Сун 70
27314 2021 Дистанційна вища освіта в контексті процесів глобалізації та інформатизації Лариса Соловйова Л., Шостак У., Болокан І. Сун 52
27313 2021 Gender peculiarities of address in english Ocheretna O., Shostak U. Сун 56
27312 2021 Вивчення іноземної мови в часи пандемії: криза чи шанс Близнюк Л.М., Козак А.В., Шостак У.В. Сун 44
27311 2021 Approaches to Translation that Ensure t the Adequate Understanding of the Text Ткачук Т. І. Тд 51
27310 2021 Особливості дистанційного навчання у вищій школі в умовах пандемічних обмежень Ткачук Т. І. Знп 49