The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26761 2021 Якість послуг туристського підприємства та шляхи її підвищення (за матеріалами турагентства "Verona Tour"): кваліфікаційна робота, спеціальність 242 "Туризм" Демчук П.О. Дрп 6
26760 2021 Стратегічне планування маркетингової діяльності туристського підприємства та шляхи підвищення її ефективності (за матеріалами турагентства "Dream Way Tour"): кваліфікаційна робота, спеціальність 242 "Туризм" Мороз А.О. Дрп 7
26759 2021 Мотивація праці працівників як важливий чинник ефективного управління туристським підприємством (за матеріалами ТОВ "Туристичний оператор "БОМБА-ТУР"): кваліфікаційна робота, спеціальність 242 "Туризм" Петровська В.В. Дрп 4
26758 2021 Використання можливостей мережі Інтернет для просування туристського продукту (за матеріалами туагенства "Аладін"): кваліфікаційна робота, спеціальність 242 "Туризм" Коломієць Д.М. Дрп 4
26757 2021 Роль туризму у розвитку економіки України (за матеріалами КП "Подільський туристично-інформаційний центр"): кваліфікаційна робота, спеціальність 242 "Туризм" Паркаєва Н.І. Дрп 5
26756 2021 Проблеми та перспективи розвитку анімаційних послуг у готелях (за матеріалами ТОВ «ГОТЕЛЬ ПРИВАТ», готель «Франція»): кваліфікаційна робота, спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" Курка А.А. Дрп 5
26755 2021 Перспективи розвитку розважальної складової в готельно-ресторанному сервісі (за матеріалами пабу «Art Pub Beer&Blues» (ФОП Добрий В.А.)): кваліфікаційна робота, спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" Дяченко О.В. Дрп 6
26754 2021 Вдосконалення системи мотивації персоналу закладів готельно-ресторанного господарства (за матеріалами готельно-ресторанного комплексу «Drive Club», (ФОП Педорченко О.С.)): кваліфікаційна робота, спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" Дикальчук А.В. Дрп 6
26753 2021 Вдосконалення культури та якості обслуговування споживачів у готельно-ресторанному бізнесі (за матеріалами кафе «Смачна Хата» (ФОП Данильчук Д.Є.)):кваліфікаційна робота, спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" Єреміца О.М. Дрп 4
26752 2021 Впровадження сучасних форм стимулювання праці на підприємствах готельно-ресторанного господарства (за матеріалами кав`ярні «ЖеТо» (ФОП Гришаєв А.Л.): кваліфікаційна робота, спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" Іванюк Т.А. Дрп 6
26751 2021 Маркетингова діяльність туристського підприємства Васалатій І.І. Дрп 6
26750 2021 Стан та перспективи розвитку оздоровчого туризму в Україні Боровський Я.О. Дрп 5
26749 2021 Сезонність і згладжування сезонних коливань в туристському і готельному бізнесі Козловська А.І. Дрп 6
26748 2021 Удосконалення мовленнєвої культури юриста на етапі його професійного становлення Тимкова В.А. Тд 7
26747 2015 Управління фінансовим капіталом корпорації Корж Н.В. Сун 9
26746 2014 Теоретичні підходи до визначення сутності капіталу Корж Н. Сун 25
26745 2014 Ідентифікація ризиків у діяльності підприємств Корж Н., Лисенко Ж., Юрій Е. Сун 23
26744 2017 Менеджмент: програма та робоча програма Лозовський О.М., Бабчинська О.І. Рп 7
26743 2018 Робоча програма кваліфікаційного екзамену Соколовська В.В., Лозовський О.М., Бабчинська О.І.,Бондарчук Л.В.,Ковтун Е.О.,Павлюк Т.І.,Юрчик І.Б.,Панькевич В.М.,Хачатрян В.В. Пкд 7
26742 2018 Операційний менеджмент: програма та робоча програма Лозовський О.М. Рп 8