The Repository of VTEI
Збірник наукових праць
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29213 Soft Skills Development of Future Job Seekers within Higher Education Osaulchyk O. 2024-02-07 23
29051 Активізація міжнародної діяльності як індикатор підвищення прибутковості підприємства Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2023-09-13 46
28912 Інноваційні технології, як основа підвищення конкурентоспроможності закладів готельно-ресторанного господарства Онищук Н.В. 2023-07-12 43
28910 Розвиток готельно-ресторанних підприємств в умовах кризи Онищук Н.В. 2023-07-12 41
28908 Позитивні та негативні чинники розвитку франчайзингу в туризмі Онищук Н.В. 2023-07-12 54
28860 Сервісна діяльність готелів в умовах стагнації галузі Онищук Н.В. 2023-07-11 52
28855 Клієнтоорієнтованість як джерело конкурентної переваги підприємств Онищук Н.В. 2023-07-11 50
28810 Вплив війни в Україні на розвиток європейського та національного туристичного ринку Онищук Н.В. 2023-07-11 42
28703 Положення Кодексу Аліментаріус Семко Т.В. 2023-06-30 69
28543 Міжмовне комунікативно-прагматичне профілювання стратегії презентації посади в жанрі «оголошення про вакансію» = Сross-culture pragmatics of the communicative strategy of the company’s self-presentation in the genre “job advertisement” Іваницька Н., Терещенко Л. 2023-05-18 83
28505 Training of future logistics and supply Chain managers: a competency approach Zamkova N., Polishchuk I., Dovhan Yu., Dovhan L., Novytskyi R. 2023-03-01 69
28504 Мiжнародний маркетинг та його роль у зовнiшньоекономiчнiй дiяльності Зарєзова А.В., Ковтун Е.О. 2023-03-01 491
28469 Планування інноваційного розвитку соціально-економічної сфери в Україні Богацька Н.М. 2023-03-01 52
28449 Соціальне підприємництво: особливості та перспективи розвитку Богацька Н.М. 2023-02-28 62
28419 Щорічна додаткова відпустка за роботу за комп’ютером як вид відпустки за особливий характер праці Бахновська І.П. 2023-02-24 150
28357 Проблеми розвитку ринку праці країн ЄС та уроки для України Мартинова Л.Б. 2023-02-23 57
28355 Фактори та передумови формування конкурентоспроможності регіонів України Мартинова Л.Б. 2023-02-23 74
28023 Роль фестивального туризму у підвищенні туристичної привабливості територій Чорна Н.М. 2022-11-21 76
27909 Права дитини в законодавстві України на сучасному етапі Штифурак В.Є. 2022-09-12 99
27900 Здоров’язбережувальні пріоритети студентської молоді як складова професійних домагань Штифурак В.Є. 2022-09-09 101
1