The Repository of VTEI
Збірник наукових праць
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29369 Формування бренду туристичної дестинації як фактор регіональної політики Кізюн А.Г. 2024-06-14 46
29363 Аналіз міжнародного туристичного ринку: регіональний аспект Кізюн А.Г. 2024-06-14 45
29362 Телескопійні неономінації сучасної англійської мови = Modern english telecopic neonominations Тимощук Н.М. 2024-06-14 52
29319 Державна допомога малозабезпеченим сім'ям та особливості її призначення Павлюк Т.І. 2024-05-09 60
29307 Зарубіжний досвід житлового субсидіювання Павлюк Т.І. 2024-05-09 57
29288 Стан та етапи управління соціальною відповідальністю вітчизняних підприємств Кривенька Т., Павлюк Т. 2024-05-09 56
29213 Soft Skills Development of Future Job Seekers within Higher Education Osaulchyk O. 2024-02-07 109
29051 Активізація міжнародної діяльності як індикатор підвищення прибутковості підприємства Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2023-09-13 118
28912 Інноваційні технології, як основа підвищення конкурентоспроможності закладів готельно-ресторанного господарства Онищук Н.В. 2023-07-12 118
28910 Розвиток готельно-ресторанних підприємств в умовах кризи Онищук Н.В. 2023-07-12 131
28908 Позитивні та негативні чинники розвитку франчайзингу в туризмі Онищук Н.В. 2023-07-12 129
28860 Сервісна діяльність готелів в умовах стагнації галузі Онищук Н.В. 2023-07-11 121
28855 Клієнтоорієнтованість як джерело конкурентної переваги підприємств Онищук Н.В. 2023-07-11 130
28810 Вплив війни в Україні на розвиток європейського та національного туристичного ринку Онищук Н.В. 2023-07-11 128
28703 Положення Кодексу Аліментаріус Семко Т.В. 2023-06-30 157
28543 Міжмовне комунікативно-прагматичне профілювання стратегії презентації посади в жанрі «оголошення про вакансію» = Сross-culture pragmatics of the communicative strategy of the company’s self-presentation in the genre “job advertisement” Іваницька Н., Терещенко Л. 2023-05-18 146
28505 Training of future logistics and supply Chain managers: a competency approach Zamkova N., Polishchuk I., Dovhan Yu., Dovhan L., Novytskyi R. 2023-03-01 140
28504 Мiжнародний маркетинг та його роль у зовнiшньоекономiчнiй дiяльності Зарєзова А.В., Ковтун Е.О. 2023-03-01 647
28469 Планування інноваційного розвитку соціально-економічної сфери в Україні Богацька Н.М. 2023-03-01 123
28449 Соціальне підприємництво: особливості та перспективи розвитку Богацька Н.М. 2023-02-28 130
1