The Repository of VTEI
Монографія (видана в Україні)
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28198 Strategic approximation of sustainable development of ecological systems and industry by expert estimations and genetic algorithm approach Romanuke V.V., Husak L.P. 2023-02-06 1
27899 Правові основи соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в сучасній Україні: міжнародне законодавство Штифурак В.Є. 2022-09-09 33
27780 Моделювання загроз цифрової трансформації Ніколіна І.І., Ніколіна І.І., Мазур І.В. 2022-08-11 49
27594 Маркетинговий потенціал в системі управління підприємством: монографія Поліщук І.І. 2022-06-21 73
27395 Analytical research methods at e-commerce іnterpriser in Ukraine. Lobacheva I., Koceruba N. 2022-01-13 104
27377 Стратегія підприємства та вплив маркетингу на її формування Поліщук І.І., Довгань Ю.В. 2022-01-10 110
27218 Ринок праці: теорія, методологія, практика Павлюк Т. І. 2021-09-22 5658
27201 Податкова політика в умовах економічних перетворень: монографія Нікітішин А.О. 2021-09-08 157
26992 Фінансова безпека підприємств: методи підвищення та механізми фінансового контролю Даценко Г. В. 2021-03-17 241
26949 Стратегічний аналіз реалізації продукції сільськогосподарського підприємства Лобачева І.Ф. Коцеруба Н.В. 2021-03-11 346
26946 Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств : монографія Даценко Г. В., Нижник В. М., Ніколайчук М. В., Васильківський Д. М., Кравцова А. М., Хмелевський О. В., 2021-03-10 379
26690 Корпоративний капітал Корж Н.В., Соколовська В.В., Семенюк І.Ю. 2021-02-09 900
26582 Теоретико-методичні засади впровадження зеленого маркетингу в умовах екологічних викликів Головчук Ю.О., Пчелянська Г.О. 2021-02-01 186
26567 Управління інноваціями на основі розвитку партнерських відносин підприємства: монографія Головчук Ю.О., Стадник В.В. 2021-02-01 2413
26423 Туристична освіта німецькомовних країн Західної Європи: ретроспектива та сучасний стан : монографія Самохвал О.О. 2021-01-22 917
26417 Можливості імплементації ідеї розвитку вищої туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи в ЗВО України Гуревич Р.С., Самохвал О.О. 2021-01-22 222
26374 Інформаційні технології у сфері охорони здоров’я Ліщинська Л.Б., Яремко С.А., Копняк К.В., Гулівата І.О., Гусак Л.П. 2021-01-19 1112
26372 Маркетинговий потенціал: стратегічні орієнтири розвитку : монографія Поліщук І.І., Коновал В.В., Середницька Л.П. 2021-01-19 247
26352 Трудові ресурси підприємств: обліково-аналітичне забезпечення управління: монографія Правдюк Н.Л., Покиньчереда В.В. 2021-01-18 581
26349 Механізм господарсько-економічних відносин в олійно-жировому підкомплексі АПК Вінницької області Довгань Ю. В. 2021-01-18 334
1