The Repository of VTEI
Монографія (видана в Україні)
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
26690 Корпоративний капітал Корж Н.В., Соколовська В.В., Семенюк І.Ю. 2021-02-09 8
26582 Теоретико-методичні засади впровадження зеленого маркетингу в умовах екологічних викликів Головчук Ю.О., Пчелянська Г.О. 2021-02-01 5
26567 Управління інноваціями на основі розвитку партнерських відносин підприємства: монографія Головчук Ю.О., Стадник В.В. 2021-02-01 3
26423 Туристична освіта німецькомовних країн Західної Європи: ретроспектива та сучасний стан : монографія Самохвал О.О. 2021-01-22 17
26417 Можливості імплементації ідеї розвитку вищої туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи в ЗВО України Гуревич Р.С., Самохвал О.О. 2021-01-22 9
26374 Інформаційні технології у сфері охорони здоров’я Ліщинська Л.Б., Яремко С.А., Копняк К.В., Гулівата І.О., Гусак Л.П. 2021-01-19 12
26373 Маркетинговий потенціал в системі управління підприємством : монографія Поліщук І.І. 2021-01-19 12
26372 Маркетинговий потенціал: стратегічні орієнтири розвитку : монографія Поліщук І.І., Коновал В.В., Середницька Л.П. 2021-01-19 12
26352 Трудові ресурси підприємств: обліково-аналітичне забезпечення управління: монографія Правдюк Н.Л., Покиньчереда В.В. 2021-01-18 10
26349 Механізм господарсько-економічних відносин в олійно-жировому підкомплексі АПК Вінницької області Довгань Ю. В. 2021-01-18 17
26288 Міжмовні параметри синтагматики української та англійської дієслівних систем: типологія експлікаторів корелятивності Іваницька, НБ, Іваницька НЛ 2021-01-15 9
26171 Інновації у виробництві твердих сирів монографія Власенко І.Г., Семко Т.В., Гирич С.В. 2021-01-13 7
26068 Інновації у виробництві твердих сирів Семко Т.В.,Власенко І.Г., Гирич С.В 2021-01-11 13
25821 Управління соціальною сферою регіону Ніколіна І.І. 2020-12-25 22
25774 Соціальна діагностика як необхідний елемент механізму оцінювання державного управління у сфері соціальної політики Ніколіна І.І. 2020-12-25 33
1