The Repository of VTEI
Монографія (видана в Україні)
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27218 Ринок праці: теорія, методологія, практика Павлюк Т. І. 2021-09-22 25
27201 Податкова політика в умовах економічних перетворень: монографія Нікітішин А.О. 2021-09-08 17
26992 Фінансова безпека підприємств: методи підвищення та механізми фінансового контролю Даценко Г. В. 2021-03-17 40
26949 Стратегічний аналіз реалізації продукції сільськогосподарського підприємства Лобачева І.Ф. Коцеруба Н.В. 2021-03-11 65
26946 Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств : монографія Даценко Г. В., Нижник В. М., Ніколайчук М. В., Васильківський Д. М., Кравцова А. М., Хмелевський О. В., 2021-03-10 113
26690 Корпоративний капітал Корж Н.В., Соколовська В.В., Семенюк І.Ю. 2021-02-09 162
26582 Теоретико-методичні засади впровадження зеленого маркетингу в умовах екологічних викликів Головчук Ю.О., Пчелянська Г.О. 2021-02-01 48
26567 Управління інноваціями на основі розвитку партнерських відносин підприємства: монографія Головчук Ю.О., Стадник В.В. 2021-02-01 536
26423 Туристична освіта німецькомовних країн Західної Європи: ретроспектива та сучасний стан : монографія Самохвал О.О. 2021-01-22 297
26417 Можливості імплементації ідеї розвитку вищої туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи в ЗВО України Гуревич Р.С., Самохвал О.О. 2021-01-22 87
26374 Інформаційні технології у сфері охорони здоров’я Ліщинська Л.Б., Яремко С.А., Копняк К.В., Гулівата І.О., Гусак Л.П. 2021-01-19 114
26373 Маркетинговий потенціал в системі управління підприємством : монографія Поліщук І.І. 2021-01-19 95
26372 Маркетинговий потенціал: стратегічні орієнтири розвитку : монографія Поліщук І.І., Коновал В.В., Середницька Л.П. 2021-01-19 65
26352 Трудові ресурси підприємств: обліково-аналітичне забезпечення управління: монографія Правдюк Н.Л., Покиньчереда В.В. 2021-01-18 115
26349 Механізм господарсько-економічних відносин в олійно-жировому підкомплексі АПК Вінницької області Довгань Ю. В. 2021-01-18 214
26288 Міжмовні параметри синтагматики української та англійської дієслівних систем: типологія експлікаторів корелятивності Іваницька, НБ, Іваницька НЛ 2021-01-15 65
26171 Інновації у виробництві твердих сирів монографія Власенко І.Г., Семко Т.В., Гирич С.В. 2021-01-13 580
26068 Інновації у виробництві твердих сирів Семко Т.В.,Власенко І.Г., Гирич С.В 2021-01-11 362
25821 Управління соціальною сферою регіону Ніколіна І.І. 2020-12-25 100
25774 Соціальна діагностика як необхідний елемент механізму оцінювання державного управління у сфері соціальної політики Ніколіна І.І. 2020-12-25 100
1