The Repository of VTEI
Монографія (видана в Україні)
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29073 Підприємницький потенціал підприємства за умов інтеграційних змін: формування, управління, розвиток Хачатрян В.В. 2023-09-18 56
28586 Services sphere cluster management: virtualization and methodological aspects Mashika H., Zelic V., Kiziun A., Maslyhan R., Shafranova K., Kampov N., Maslyhan O. 2023-06-19 85
28523 Сутнісна характеристика людського потенціалу Нижник В.М., Мартинова Л.Б., Зуб М.Я., Курій Л.О., Подра О.П., Рижа Т.В., Родінова І.В., Нижник Т.Т., Говорко О.В., Дзюба Т.З., Оверчук В.А., Оксенюк Т.М., Осіпова А.Ю., Федоришина І.В., Федоришин В.С., Чубар М.М., Юрчик І.Б. 2023-03-07 172
28359 Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в перспективному входженні України до ЄС Нижник В.М., Мартинова Л.Б., Климчук А.О., Климчук А.О., Матвійчук Л.О., Драч О.І., Овчиннікова О.Р., Зуб М.Я., Юрчик І.Б., Курій Л.О., Говорко О.В., Бабій І.В., Нижник Т.Т., Зачоса О.Д., Кудлаєнко С.В., Нижник О.В., Кулаков В.І. та ін. 2023-02-23 380
28198 Strategic approximation of sustainable development of ecological systems and industry by expert estimations and genetic algorithm approach Romanuke V.V., Husak L.P. 2023-02-06 73
27899 Правові основи соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в сучасній Україні: міжнародне законодавство Штифурак В.Є. 2022-09-09 97
27780 Моделювання загроз цифрової трансформації Ніколіна І.І., Ніколіна І.І., Мазур І.В. 2022-08-11 122
27594 Маркетинговий потенціал в системі управління підприємством Поліщук І.І. 2022-06-21 175
27395 Analytical research methods at e-commerce іnterpriser in Ukraine Lobacheva I., Koceruba N. 2022-01-13 179
27377 Стратегія підприємства та вплив маркетингу на її формування Поліщук І.І., Довгань Ю.В. 2022-01-10 299
27218 Ринок праці: теорія, методологія, практика Павлюк Т.І. 2021-09-22 8662
27201 Податкова політика в умовах економічних перетворень Нікітішин А.О. 2021-09-08 230
26992 Фінансова безпека підприємств: методи підвищення та механізми фінансового контролю Даценко Г.В. 2021-03-17 354
26949 Стратегічний аналіз реалізації продукції сільськогосподарського підприємства Лобачева І.Ф., Коцеруба Н.В. 2021-03-11 466
26946 Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств Даценко Г.В., Нижник В.М., Ніколайчук М.В., Васильківський Д.М., Кравцова А.М., Хмелевський О.В. 2021-03-10 710
26690 Корпоративний капітал Корж Н.В. 2021-02-09 1174
26582 Теоретико-методичні засади впровадження зеленого маркетингу в умовах екологічних викликів Головчук Ю.О., Пчелянська Г.О. 2021-02-01 280
26567 Управління інноваціями на основі розвитку партнерських відносин підприємства Головчук Ю.О., Стадник В.В. 2021-02-01 2857
26423 Туристична освіта німецькомовних країн Західної Європи: ретроспектива та сучасний стан Самохвал О.О. 2021-01-22 1412
26417 Можливості імплементації ідеї розвитку вищої туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи в ЗВО України Гуревич Р.С., Самохвал О.О. 2021-01-22 286
1