The Repository of VTEI
Монографія (видана в Україні)
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29073 Підприємницький потенціал підприємства за умов інтеграційних змін: формування, управління, розвиток Хачатрян В.В. 2023-09-18 194
28586 Services sphere cluster management: virtualization and methodological aspects Mashika H., Zelic V., Kiziun A., Maslyhan R., Shafranova K., Kampov N., Maslyhan O. 2023-06-19 180
28523 Сутнісна характеристика людського потенціалу Нижник В.М., Мартинова Л.Б., Зуб М.Я., Курій Л.О., Подра О.П., Рижа Т.В., Родінова І.В., Нижник Т.Т., Говорко О.В., Дзюба Т.З., Оверчук В.А., Оксенюк Т.М., Осіпова А.Ю., Федоришина І.В., Федоришин В.С., Чубар М.М., Юрчик І.Б. 2023-03-07 287
28359 Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в перспективному входженні України до ЄС Нижник В.М., Мартинова Л.Б., Климчук А.О., Климчук А.О., Матвійчук Л.О., Драч О.І., Овчиннікова О.Р., Зуб М.Я., Юрчик І.Б., Курій Л.О., Говорко О.В., Бабій І.В., Нижник Т.Т., Зачоса О.Д., Кудлаєнко С.В., Нижник О.В., Кулаков В.І. та ін. 2023-02-23 538
28198 Strategic approximation of sustainable development of ecological systems and industry by expert estimations and genetic algorithm approach Romanuke V.V., Husak L.P. 2023-02-06 129
27899 Правові основи соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в сучасній Україні: міжнародне законодавство Штифурак В.Є. 2022-09-09 158
27780 Моделювання загроз цифрової трансформації Ніколіна І.І., Ніколіна І.І., Мазур І.В. 2022-08-11 189
27594 Маркетинговий потенціал в системі управління підприємством Поліщук І.І. 2022-06-21 310
27395 Analytical research methods at e-commerce іnterpriser in Ukraine Lobacheva I., Koceruba N. 2022-01-13 255
27377 Стратегія підприємства та вплив маркетингу на її формування Поліщук І.І., Довгань Ю.В. 2022-01-10 504
27218 Ринок праці: теорія, методологія, практика Павлюк Т.І. 2021-09-22 9810
27201 Податкова політика в умовах економічних перетворень Нікітішин А.О. 2021-09-08 319
26992 Фінансова безпека підприємств: методи підвищення та механізми фінансового контролю Даценко Г.В. 2021-03-17 448
26949 Стратегічний аналіз реалізації продукції сільськогосподарського підприємства Лобачева І.Ф., Коцеруба Н.В. 2021-03-11 529
26946 Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств Даценко Г.В., Нижник В.М., Ніколайчук М.В., Васильківський Д.М., Кравцова А.М., Хмелевський О.В. 2021-03-10 825
26690 Корпоративний капітал Корж Н.В. 2021-02-09 1249
26582 Теоретико-методичні засади впровадження зеленого маркетингу в умовах екологічних викликів Головчук Ю.О., Пчелянська Г.О. 2021-02-01 356
26567 Управління інноваціями на основі розвитку партнерських відносин підприємства Головчук Ю.О., Стадник В.В. 2021-02-01 3073
26423 Туристична освіта німецькомовних країн Західної Європи: ретроспектива та сучасний стан Самохвал О.О. 2021-01-22 1670
26417 Можливості імплементації ідеї розвитку вищої туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи в ЗВО України Гуревич Р.С., Самохвал О.О. 2021-01-22 350
1