The Repository of VTEI
2018
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
26841 Комп`ютеризація аудиту в Україні: актуальні проблеми та реальні перспективи Кудирко О. М. Сун У статті розглянуто організацію процесу аудиту та сформовано ряд вимог до програмного забезпечення д... 0
26839 Удосконалення контролю товарних запасів Кудирко О. М. Сун В статті проведений аналіз запасів на сільськогосподарських підприємствах Вінницької області, встано... 0
26775 Регулювання валютного ринку національним банком України Богацька Н.М. Сун У статті досліджено особливості функціонування валютного ринку України та проаналізовано його динам... 6
26774 Валютні відносини України та МВФ Богацька Н.М. Сун У статті визначено правові основи та напрями співпраці України з Міжнародним валютним фондом, розкри... 5
26743 Робоча програма кваліфікаційного екзамену Соколовська В.В., Лозовський О.М., Бабчинська О.І.,Бондарчук Л.В.,Ковтун Е.О.,Павлюк Т.І.,Юрчик І.Б.,Панькевич В.М.,Хачатрян В.В. Пкд Дана робоча програма регулює організацію, зміст і проведення кваліфікаційного екзамену, як оцінки рі... 7
26742 Операційний менеджмент: програма та робоча програма Лозовський О.М. Рп Операційний менеджмент належить до розряду обов’язкових дисциплін у підготовці дипломованих фахівців... 8
26741 Операційний менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Лозовський О.М. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи розроблено відповідно до програми та робочої програми к... 7
26740 Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи Лозовський О.М., Ковтун Е.О. Мв Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи призначенні для студентів освіт... 7
26739 Операційний менеджмент: завдання до практичних занять Лозовський О.М. Здп Дисципліна «Операційний менеджмент» є базовою в підготовці майбутніх фахівців освітнього ступеня «ба... 8
26705 Стратегічне управління як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств Лозовський О., Дячук М. Сун У статті розглядаються базові поняття процесу стратегічного управління. Аналізуються основні підход... 6
26704 Selection of the optimal set of Revenue management tools in hotels Корж Н.В., Онищук Н.В. Сун Охарактеризовані основні економічні та аналітичні інструменти управління доходами в готелях. Приведе... 7
26703 Сучасні підходи щодо оптимізації системи управління персоналом на підприємстві Лозовський О. М., Пучканьова В.Й. Сун У статті досліджено підходи до визначення управління персоналом. Обґрунтовано необхідність впровадже... 4
26702 Роль комунікацій в управлінні підприємством Жучковська М.М., Лозовський О.М. Тд Розкрито роль комунікацій в управлінні підприємством... 5
26700 Інноваційна діяльність, як нова можливість ефективного управління Лозовський О.М., Атаманенко К.М. Тд Розглядається інноваційна діяльність як нова можливість ефективного управління ... 6
26699 Мотивація як складова ефективного управління персоналом Лозовський О. М. Сун У статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці персоналу в сучасних умовах господарювання т... 7
26698 Reveneu-менеджмент: особливості групових продаж та бронювань у готелі Корж Н.В., Стасюк О.В. Сун Статтю присвячено огляду інструментів revenue-менеджменту, які сприяють вирішенню проблем господарсь... 5
26697 Підвищення рівня ефективності управління конкурентоспроможністю Лозовський О. М., Полякова А. В. Сун Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення конкурентоспроможності підприємства і йо... 9
26696 Інноваційний проект як пріоритетний напрям розвитку сучасного підприємства Лозовський О.М., Іванцова І.В. Сун У статті розглянуто теоретичні аспекти формування системи управління інноваційними проектами в суча... 7
26695 Імідж керівника як базова складова ефективного управлінні січасним підприємством Лозовський О. М., Іванчук Д. О. Сун У статті розглянуті основні питання, що стосуються проблеми формування іміджу керівника. Розглянуто ... 10
26694 Управління конкурентоспроможністю як складова менеджменту підприємства Лозовський О.М. Сун У статті розглянуто теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств в сучасних умо... 4