The Repository of VTEI
2018
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27594 Маркетинговий потенціал в системі управління підприємством: монографія Поліщук І.І. М(в Здійснено позиціонування маркетингового потенціалу в системі управління підприємством. Висвітлено т... 7
27549 Обгрунтування продовження терміну зберігання сиру «Моцарела» при використання препарату «НІЗИН» Семко Т.В., Коляновська Л.М., Іваніщева О.А. Сун В роботі висвітленні питання cтворення функціональних продуктів харчування, а саме м’яких сирів типу... 62
27548 Вимоги ЄС щодо безпечності харчових продуктів та особливості впровадження систем HACCP у м’ясній промисловості України Семко Т.В., Іваніщева О.А. Сун Метою статті є роз’яснення проблем при впровадженні НАССР на підприємствах м’ясної промисловості та ... 50
27419 Ефективна система фінансування соціальної сфери як умова підвищення рівня соціальних стандартів Осіпова Л.В., Загребельна Т. М. Сун Відмічено посилення негативних тенденцій в соціально-економічній сфері України. Проаналізовано струк... 60
27407 Оцінка ризиків ймовірного банкрутства підприємства Коцеруба Н.В. Тд Вплив кризових чинників на розвиток вітчизняної економіки вимагає перегляду концептуальних засад кон... 68
27406 Організація і планування аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н.В. Сун У статті розглянуто особливості організації і планування аудиту фінансової стійкості та платоспромо... 60
27405 Методичні прийоми і способи аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Коцеруба Н.В. Сун У статті розглянуто особливості застосування методичних прийомів та способів аудиту фінансової стійк... 77
27386 Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей. Навчальний посібник Гулівата І.О., Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Нп Навчальний посібник містить загальні теоретичні положення основних розділів теорії ймовірностей. Вик... 71
27379 Фінансовий моніторинг: методичні рекомендації до самостіної роботи Смагло О.В. Мв Дисципліна «Фінансовий моніторинг» є навчальним курсом, що на підставі вивчення сутності легалізації... 54
27272 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. Сун Проведено аналіз сучасних тенденцій та структури бюджетного фінансування соціального захисту та соці... 76
27267 Проблеми становлення медичного страхування в Україні Прутська О. О., Неголюк О. Ю. Сун У статті описані основні проблеми які пов’язані з добровільним медичним страхуванням в соціальній, з... 81
27263 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: сучасний стан та перспективи Осіпова Л.В., Плахтій В.Г. Сун У статті розглянуто економічну сутність соціального захисту населення та його організаційно-правові... 86
27249 Механізм фінансового забезпечення формування та реалізації соціальної політики в умовах децентралізації Осіпова Л.В., Хомчук А. І. Сун Проведено аналіз сучасних тенденцій та структури бюджетного фінансування соціального захисту та соці... 96
27248 Підсумки вступу в дію положень ПВЗВТ: основні проблеми та перспективи Осіпова Л.В. Сун Проаналізовано перспективи зовнішньоторговельного співробітництва з країнами ЄС, в контексті прискор... 73
27218 Ринок праці: теорія, методологія, практика Павлюк Т. І. М(в У монографії висвітлено теоретико-методологічні та методичні основи дослідження ринку праці. Проана... 2628
27202 Вплив тенденцій демографічного і соціального розвитку на бюджетно-податкове регулювання Нікітішин А.О. Сун Співвідношення головних елементів податкового регулювання значною мірою залежить від тенденцій демо... 96
27080 Budget policy of social development Chugunov I., Makohon V., Pasichnyi M. and Nikitishin A. М(з The monograph is devoted to the development of methodological and institutional framework for the f... 142
27008 Синергетика перекладу : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни для здобувачів ОС «магістр» спеціальності 035 «Філологія» ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» Гладьо С.В. Мв За мету курсу становить вивчення нової універсальної парадигми наукового знання, у межах якої вивчаю... 187
26996 Організація і планування аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н. В. Сун У статті розглянуто особливості організа- ції і планування аудиту фінансової стійкості та платоспром... 260
26995 Процедури та прийоми аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н. В. Сун Предмет дослідження-сукупність теоретичних та методичних особливостей застосування процедур та прийо... 134