The Repository of VTEI
2018
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
29068 Factors of enterprises’ strategic ion of participation forms in integration formations Stadnyk V., Izhevskiy P., Zamazii O., Goncharuk A., Melnichuk O. СSc The competitiveness of the national economy is ensured by mutually beneficial cooperation of various... 90
29007 Соціальна політика держави як основа підвищення добробуту населення Юрчик І.Б. Тд Соціальна політика – це діяльність держави у сфері соціального забезпечення та соціального розвитку,... 66
29006 «Соціальний діалог», як інститут ринку праці Юрчик І.Б. Тд «Соціальний діалог» в Україні це процес визначення та зближення пошти, досягнення спільних домовлено... 84
29005 Еволюція наукових поглядів на інституційне забезпечення ефективного функціонування ринку праці = Evolution of scientific reviews on institutional provisions of the efficient functioning of labour-market Юрчик І.Б. Сун У статті розглянуто основні теоретичні підходи до інституційного забезпечення ефективного функціонув... 78
28503 Управління експортно-імпортними операціями підприємства = Мanagement of export-import operations of the company Ковтун Е.О., Романчук Р.А., Савчук В.В. Сун Стаття присвячена проблемі ефективного управління експортно-імпортними операціями. Обґрунтовано осно... 287
28455 Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства Ковтун Е.О., Дячук М.В., Русавська Ю.П. Сун У статті розглянуто базові поняття процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю, а також проан... 94
28376 Розвиток процесів відтворення ресурсного потенціалу в умовах запровадження реформи децентралізації = Development of reproductive processes of resource potential, subject to the introduction of decentralization reform Горшков М.А., Лозовський О.М. Сун У статті здійснено аналіз змін у процесах відтворення ресурсного потенціалу в умовах запровадження р... 79
28375 Особливості укладання договору із власниками авторських прав Бахновська І.П. Сун У статті досліджено основні елементи авторського договору, визначено процедуру й порядок укладення а... 111
28374 Правова система як цілісний і структурований комплекс правових явищ = Тhe legal system as a holistic and structured set of legal phenomena Бахновська І.П., Ковальчук Ю.І. Сун Стаття присвячена дослідженню правової системи, яка розглядається як цілісний і структурований компл... 132
28373 Вплив реформи децентралізації на відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України = Тhe impact of decentralization reform on the reproduction of the resource potential of agrarian sector of economy of Ukraine Лозовський О., Горшков М. Сун У статті здійснено аналіз змін в процесах відтворення ресурсного потенціалу в умовах запровадження р... 77
28290 Муніципальне право Махначова Н.М. Мв Самостійна робота здобувачів є складовою навчального процесу, важливим чинником, який формує вміння ... 2
28272 Перспективи інституційного забезпечення ринку праці за умов євроінтеграції Мартинова Л.Б., Юрчик І.Б. Сун В статті розглянуто інституційне забезпечення ефективного функціонування ринку праці та проведено йо... 83
28271 Економічне співробітництво України та Польщі в умовах поглиблення інтеграційних процесів у Європі = Trade and economic cooperation of Ukraine and Poland under development of integration processes in Europe Мартинова Л.Б., Чорна Н.М. Сун Проаналізовано торговельно-економічну співпрацю України та Польщі в період по вступі РП до ЄС та дос... 84
28270 Вплив демографічних і соціально-економічних чинників на підвищення конкуретоспроможності людського потенціалу України Мартинова Л.Б., Чорна Н.М. Суз В статті проаналізовані основні питання, пов'язані із впливом демографічних та соціально-економ... 97
28167 Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine Zulauf С., Pryshliak N., Kirieieva E., Prutska O. СSc Ukraine is the only major agricultural country whose production of biofuels has declined since 2010.... 108
27981 Вища та прикладна математика Гулівата І.О., Гусак Л.П. Рп Вища та прикладна математика є нормативною дисципліною циклу загальної підготовки, яка формує фахови... 3
27917 Прогнозування соціально-економічних процесів Добровольська Н.В. Здп Предметом вивчення дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» є методологічні та мето... 1
27902 Інформаційні системи і технології в туризмі Добровольська Н.В. Мв Метою вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в туризмі» є формування у здобувачів те... 2
27900 Здоров’язбережувальні пріоритети студентської молоді як складова професійних домагань Штифурак В.Є. Знп В статті узагальнено теоретичні основи процесу формування здоров’язбережувальних пріоритетів студент... 131
27850 Психологія Штифурак В.Є. Окл У фаховій підготовці студентів різних спеціальностей загальна психологія є курсом засвоєння фундамен... 17