The Repository of VTEI
2019
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28053 Application of ultra-high-temperature processing of raw milk to improve cheese quality Semko T., Palamarchuk V., Sukhenko V. СSc The increase in natural cheese production has brought issues related to ensuring the production of h... 9
28018 Стандартизація, метрологія та управління якістю Паламарчук В.І. Окл Вивчення дисципліни «Стандартизація, метрологія та управління якістю» здобувачами вищої освіти спеці... 0
27977 Інформаційні технології у сфері охорони здоров`я Ліщинська Л.Б., Яремко С.А., Копняк К.В., Гулівата І.О., Гусак Л.П. Спр У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади і практичні аспекти впровадження інформаційни... 9
27941 Стратегічний маркетинг = Strategic marketing Громова О.Є. Мв Метою дисципліни є: оволодіння теоретичними знаннями з проблем маркетингу, методами розробки планів ... 0
27916 Лінійна алгебра та аналітична геометрія Добровольська Н.В. Здп Завдання до практичних занять з дисципліни "Лінійна алгебра та аналітична геометрія" для с... 0
27915 Економіко-математичне моделювання Добровольська Н.В., Радзіховська Л.М. Рп Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх бакалаврів сучасного економічного мислення та спе... 0
27914 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. Окл У фаховій підготовці студентів різних спеціальностей «Психологія торгівлі» є курсом засвоєння фундам... 0
27909 Права дитини в законодавстві України на сучасному етапі Штифурак В.Є. Знп У статті розглянуто правове забезпечення дитинства в Україні на основі аналізу нормативно-правової б... 17
27901 Лінійна алгебра та аналітична геометрія Добровольська Н.В. Мв Метою вивчення дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» є надання основних теоретичних в... 10
27899 Правові основи соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в сучасній Україні: міжнародне законодавство Штифурак В.Є. М(в У монографії проведено аналіз міжнародного законодавства щодо утвердження правових основ соціально-п... 25
27851 Ризик-менеджмент в реалізації системи управління якістю закладів вищої освіти = Risk management of higher education in the implementation of a quality management system Корж Н.В., Соколовська В.В. Сун У статті розкрито необхідність застосування ризик-орієнтованого підходу в реалізації системи управлі... 21
27848 Психологія Штифурак В.Є. Рп Знання основ психології є важливим фактором розвитку професійної компетентності, ініціативи, творчог... 14
27847 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. Рп Програму навчальної дисципліни «Психологія торгівлі» складено відповідно до освітньо-професійної про... 12
27846 Психологічні детермінанти здоров'я в системі ціннісних пріоритетів майбутніх юристів Штифурак В.Є. Сун Розглянуто принципи організації здорової життєдіяльності студентської молоді, проаналізовано систему... 26
27845 Субкультурне сприймання студентською молоддю психологічного феномену "ставлення до грошей" Штифурак В.Є. Сун Особливості соціалізації студентства як соціальної групи в сучасних умовах передбачає дослідження су... 22
27834 Стратегічне управління оборотними активами підприємств торгівлі Стратійчук В.М. Сун Ідентифіковано ключові поняття "управління оборотними активами" та "стратегічне управ... 29
27833 Стратегічне управління оборотними активами підприємств торгівлі Стратійчук В.М. Сун Ідентифіковано ключові поняття "управління оборотними активами" та "стратегічне управ... 33
27828 Аналіз ринку туристичних послуг України Стратійчук В.М. Тд На сьогодні досить гострою залишається проблема дослідження туристичного ринку, зважаючи на посиленн... 65
27823 Сучасні підходи до оцінювання результативності стратегії управління оборотними активами підприємства торгівлі Стратійчук В.М. Сун У статті проведено компаративний аналіз підходів науковців щодо трактування економічної сутності пок... 36
27808 Реалізація системи управління професійною безпекою та здоров’ям як фактор підвищення якості вищої освіти Кобилянський О.В., Заюков І.В. Тд Актуалізовано проблему підвищення якості вищої освіти в частині реалізації системи управління профес... 37