The Repository of VTEI
2019
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
26838 Управління товарними операціями підприємств оптової торгівлі фармацевтичної галузі Кудирко О. М. Сун У статті розглянуто проблеми управління товарними операціями підприємств оптової торгівлі фармацевти... 0
26773 Розроблення стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства при виході на зовнішні ринки Богацька Н.М. Сун В статті досліджено підхід сучасних підприємств до міжнародної економічної діяльності на закордонни... 5
26772 Прибуток підприємства: його роль, формування та резерви збільшення в умовах ринкової економіки Богацька Н.М. Сун Найважливішою фінансовою категорією, що відображає позитивний фінансовий результат господарської ді... 7
26733 Робоча програма кваліфікаційного екзамену Соколовська В.В.,Лозовський О.М.,Бабчинська О.І.,Махначова Н.М.,Ніколіна І.І.,Прутська О.О.,Сухоребра Т.І. Пкд Дана робоча програма регулює організацію, зміст і проведення кваліфікаційного екзамену, як оцінки рі... 18
26693 Концепція ціннісно орієнтованого ревеню-менеджменту Корж Н. Сун Представлено ціннісно орієнтований підхід до ревеню-менеджменту, який інтегрує управління взаємовід... 8
26692 Стратегічне управління організаційними інноваціями в торгівлі. Мережевий підхід Корж Н.В. Сун Узагальнено типи управлінських рішень, які реалізують торговельне підприємство у відповідь на детерм... 9
26691 Ризик-менеджмент у реалізації системи управління якістю закладів вищої освіти Корж Н.В., Соколовська В.В. Сун Розкрито необхідність застосування ризик-орієнтованого підходу до реалізації системи управління які... 9
26690 Корпоративний капітал Корж Н.В., Соколовська В.В., Семенюк І.Ю. М(в У монографії викладені результати дослідження проблем ефективності управління корпоративним капітал... 8
26689 Стратегічне управління розвитком територій: регіональний аспект Корж Н. В., Бабчинська О. І., Іванченко Г. В. Сун У публікації запропоновано системний підхід до визначення поняття "дестинація" та цільові ... 4
26687 Актуальні проблеми діагностики ресурсного потенціалу аграрного сектору Горшков М.А., Лозовський О.М. Сун Стаття містить результати аналізу актуальних проблем діагностики ресурсного потенціалу аграрного се... 7
26686 Застосування світового досвіду мотивації праці та можливості його впровадження на українських підприємствах Лозовський О.М., Крутінь Я.В. Сун У статті охарактеризовано сучасні умови функціонування вітчизняних підприємств. Висвітлюються основ... 8
26685 Стан та динаміка розвитку вітчизняних торговельних мереж Корж Н.В., Боковець В.В. Сун Розглянуто вітчизняний досвід розвитку роздрібних торговельних мереж. Проаналізовані стратегії виход... 15
26684 Інноваційні підходи у сфері підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування Лозовський О.М. Тд Розкрито роль персоналу в публічному управлінні, рівня його підготовки, від чого залежатимуть резуль... 6
26683 Менеджмент підприємства в умовах фінансової кризи Лозовський О.М., Шевчук Т.В. Сун У статті висвітлюється сутність фінансових криз як загальної проблеми формування ефектив- ної систе... 6
26661 Ризик-менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Корж Н.В. Мв Матеріал методичних рекомендацій концентрує увагу студента на засвоєння основних принципів обґрунтув... 9
26660 Ризик-менеджмент: робоча програма Корж Н.В. Рп Тематика та зміст лекцій зорієнтована на оволодіння здобувачами освітнього ступеня бакалавр основни... 4
26646 Інноваційний розвиток території на основі смарт-критеріїв Махначова Н.М. Сун У статті теоретично обґрунтовано концептуалізацію становлення і розвитку нового типу суспільства – s... 6
26645 Роль і місце національної поліції в системі публічного управління України Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. Сун У статті розглядається актуальне питання ролі і місця Національної поліції в системі публічного упр... 5
26640 Стратегічне планування розвитку територій з урахуванням цілей сталого розвитку Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. Сун В статті визначено поняття стратегічного планування розвитку територій. Наголошено, що в сучасному ... 10
26616 Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу легкоатлетів у непрофільних ЗВО Пуздимір М.І., Бочарова В.Б. Сун Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах питання ефективності процесу підготовки юних спортс... 12