The Repository of VTEI
2019
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27599 Конкуренція в банківському секторі швеції competition in the swedish banking secto Лобачева І.Ф., Плахтій В.Г Сун У статті наголошується, що конкуренція є найважливішим елементом ринку як господарської системи. ... 7
27404 Процедури та прийоми аналізу при здійсненні аудиту майнового стану підприємства Коцеруба Н.В. Тд Здійснення аудиту, як форми контролю майнового стану підприємства відбувається на основі пр... 66
27378 Соціальна політика: реалії та перспективи Смагло О.В. Сун У статті розглянуто проблеми сутності соціальної політики. Проаналізовано підходи до визначення дан... 55
27359 Іноземні інвестиції в Україні: національний аспект Смагло О.В. Сун У статті розглянуто залучення іноземних інвестицій в економіку України, що сприяють розвитку націона... 182
27297 Розвиток екстремального туризму в межах Середнього Побужжя Кізюн А.Г. Сун Розглянуто особливості природних умов Середнього Побужжя з погляду можливостей розвитку на їх основі... 107
27247 Аналіз державного фінансування соціального захисту пенсіонерів в умовах децентралізації Осіпова Л.В., Паламарчук І.А. Сун У статті розглянуто сутність соціального захисту пенсіонерів та його структуру. Проаналізовано питом... 84
27232 Фінансування соціального забезпечення в умовах децентралізації Осіпова Л.В., Грицик Н.В. Сун Розглянуто суть та складники соціального захисту. Визначено зміст та необхідність процесу децентралі... 84
27227 Макроекономіка. Методичні рекомендації до самостійної роботи Павлюк Т. І., Юрчик І. Б. Мв Метою вивчення дисципліни «Макроекономіка» є набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знан... 290
27226 Макроекономіка. Робоча програма Павлюк Т. І., Юрчик І. Б. Рп Робоча програма дисципліни «Макроекономіка» складена відповідно до місця та значення дисципліни за ... 200
27225 Макроекономіка. Завдання до практичних занять Павлюк Т. І. Здп Методичні вказівки до практичних занять (12 тем, 42 год.)... 1506
27224 Державна система фінансування соціального забезпечення як головна складова системи соціального захисту в Україні Осіпова Л. В. Монастирський Д. В. Тд Соціальне забезпечення в Україні займає важливе місце в системі гарантії здійснення прав і свобод л... 103
27217 Соціальний захист – складова частина соціальної політики Павлюк Т. І., Демченко О. П. Сун У статті розглянуто теоретичні та практичні проблеми за- безпечення соціального захисту населення. ... 84
27216 Маркетингові інформаційні системи: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М., Уманець В. О. Мв Метою дисципліни «Маркетингові інформаційні системи» є формування у здобувачів вищої освіти системи ... 293
27197 Strategy of financial resources management within the paradigm of european integration: monograph Datsenko G., Dziuba O., Hladii I., Kopchykova I., Kotseruba N., Kovalchuk S., Krypelnitska I., Kudyrko O., Lobacheva I., Maistcr L., Otkalcnko O., Sclicda S., Hhina N. М(з In the context of increasing the efficiency of enterprises, as an important segment of economic rela... 87
27104 Управлінський облік: робоча програма Гладій І.О. Рп Вивчення дисципліни «Управлінський облік» спрямоване на оволодіння здобувачами вищої освіти теорети... 383
27103 Управлінський облік в міжнародних корпораціях: робоча програма. Гладій І.О. Рп Предметом дисципліни є теоретичні засади та діюча практика ведення управлінського обліку в міжнарод... 129
27101 Управлінський облік у міжнародних корпораціях: методичн рекомендації до самостійної роботи. ОМ "магістр" Гладій І.О. Мв Метою дисципліни «Управлінський облік у міжнародних корпораціях» є оволодіння теоретичними знаннями... 336
27100 Управлінська звітність: навчальний посібник Гладій І.О., Дзюба О.М., Майстер Л.А Нп Організація ефективної діяльності будь-якого підприємства залежить від якості управління, яка багато... 5463
27099 Інформаційні системи і технології в обліку: опорний конспект лекцій Гладій І.О., Бондар Т.Л. Окл Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку» передбачає набуття студентами теоретичних зн... 1491
27098 Історія зарубіжної літератур: завдання до практичних занять Гладьо С.В. Здп Цільова аудиторія навчального посібника – це студенти 2 курсу, які мають зрозуміти основні етапи роз... 198