The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27116 2021 Друга іноземна мова: методичні рекомендації до самостійної роботи Осаульчик О. Мв 128
27115 2021 Туристично-рекреаційне країнознавство : робоча програма Кізюн А.Г. Рп 151
27114 2021 Культурна спадщина України : методичні рекомендації до самостійної роботи, ОС "бакалавр" Чорна Н.М. Мв 319
27113 2021 Інжиніринг будівель : робоча програма, ОС "бакалавр" Чорна Н.М., Швець В.В. Рп 72
27112 2021 Дизайн : робоча програма для усіх галузей та спеціальностей Чорна Н.М., Швець В.В., Вівсюк І.О. Рп 69
27110 2020 Проблеми оцінювання фінансового стану підприємств за результатами аудиторської перевірки Даценко Г. В. Сун 58
27109 2020 Лексико-граматичні та стилістичні особливості перекладу публіцистичних текстів (на матеріалі The Times) Семенюк М.Д. Дрп 43
27107 2020 Інвективна лексика в сучасному англійськомовному та українськомовному дискурсах Манжурова Ю.В. Дрп 37
27106 2020 Функціонально-технологічні особливості начинок, що використовуються в кондитерській промисловості Лисенко О.Л., Гирич С.В., Бандура В.М. Сун 62
27104 2019 Управлінський облік: робоча програма Гладій І.О. Рп 64
27103 2019 Управлінський облік в міжнародних корпораціях: робоча програма. Гладій І.О. Рп 53
27102 2021 Theoretical foundations of forming the competitiveness of restaurant business establishments Mazurkevich I., Postova V. М(з 41
27101 2019 Управлінський облік у міжнародних корпораціях: методичн рекомендації до самостійної роботи. ОМ "магістр" Гладій І.О. Мв 97
27100 2019 Управлінська звітність: навчальний посібник Гладій І.О., Дзюба О.М., Майстер Л.А Нп 461
27099 2019 Інформаційні системи і технології в обліку: опорний конспект лекцій Гладій І.О., Бондар Т.Л. Окл 191
27098 2019 Історія зарубіжної літератур: завдання до практичних занять Гладьо С.В. Здп 48
27097 2020 Консолідація фінансової звітності: робоча програма. Спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Облік і оподаткування Гладій І.О. Рп 38
27096 2020 Консолідація фінансової звітності: робоча програма. Спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Фінансовий контроль та аудит Гладій І.О. Рп 67
27095 2020 Стратегічний управлінський облік: робоча програма. ОС "магістр", спец. 071 «Облік і оподаткування», ОП Облік і оподаткування Гладій І.О. Рп 70
27094 2020 Фінансовий облік / Financial Accounting: робоча програма. Ступінь вищої освіти «бакалавр», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Гладій І.О. Рп 44