The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28367 2022 Tactics and strategy as fundamental of the enterprise Babchynska O., Posvalyuk O., Novak I., Zayukov I. М(з 16
28366 2022 Демократія: від теорії до практики = Democracy: from theory to practice Махначова Н.М., Іванченко Г.В. Мв 0
28365 2022 Управління територіями: сталий розвиток та сервісноорієнтована політика = Тerritory management: sustainable development and service-oriented policy Махначова Н.М. Рп 0
28363 2021 Публічне управління та адміністрування = Рublic management and administration Махначова Н.М. Мв 0
28362 2022 Регіональна політика держави = Regional policy of state Махначова Н.М., Мережко В.М. Мв 0
28361 2022 Державна служба = Рublic service Махначова Н.М. Здп 0
28360 2022 Регіональна політика держави = Regional policy of state Махначова Н.М. Рп 0
28359 2017 Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в перспективному входженні України до ЄС Нижник В.М., Мартинова Л.Б., Климчук А.О., Климчук А.О., Матвійчук Л.О., Драч О.І., Овчиннікова О.Р., Зуб М.Я., Юрчик І.Б., Курій Л.О., Говорко О.В., Бабій І.В., Нижник Т.Т., Зачоса О.Д., Кудлаєнко С.В., Нижник О.В., Кулаков В.І. та ін. М(в 145
28358 2016 Проблеми відтворення соціально-демографічного потенціалу в Україні та країнах ЄС Мартинова Л.Б. Суз 18
28357 2016 Проблеми розвитку ринку праці країн ЄС та уроки для України Мартинова Л.Б. Знп 17
28356 2016 Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності людського потенціалу = Мethodological approaches to the evaluation of competitiveness of human potential Мартинова Л.Б. Сун 16
28355 2015 Фактори та передумови формування конкурентоспроможності регіонів України Мартинова Л.Б. Знп 22
28354 2015 Соціальна політика Європейського Союзу як провідний інструмент підвищення людського потенціалу = Еuropean Union social policy as a leading tool for human potential improving Мартинова Л.Б. Сун 18
28353 2015 Вплив мобільності населення як носія людського потенціалу на перебіг процесу євроінтеграції Мартинова Л.Б. Сун 16
28352 2015 Програми Європейського Союзу в підвищенні конкурентоспроможності людського потенціалу України = Еuropean Union programs in increasing the human potential competitiveness of Ukraine Мартинова Л.Б. Сун 22
28351 2015 Міжнародний ринок праці та конкурентоспроможність людського потенціалу Мартинова Л.Б. Тд 13
28350 2015 The leader’s management culture as a condition of the team’s efficiency = Управлінська культура керівника як запорука ефективної роботи колективу Martynova L. Суз 18
28349 2014 Мовно-етичні проблеми спілкування у системі «викладач – студент» Мартинова Л.Б. Сун 13
28348 2017 Використання людського потенціалу населення літнього віку у забезпеченні його конкурентоспроможності Мартинова Л.Б. Тд 24
28347 2019 Проблеми розвитку освітньо-кваліфікаційного потенціалу України = Problems of development of educational-qualification potential of Ukraine Мартинова Л.Б. Суз 25