The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27229 2020 Вплив глобалізації на економіку України та її зовнішньоекономічні пріоритети Осіпова Л.В. Сун 36
27228 2020 Формування ефективної системи соціального забезпечення соціуму в контексті глобалізації Осіпова Л.В. Сун 72
27227 2019 Макроекономіка. Методичні рекомендації до самостійної роботи Павлюк Т. І., Юрчик І. Б. Мв 114
27226 2019 Макроекономіка. Робоча програма Павлюк Т. І., Юрчик І. Б. Рп 120
27225 2019 Макроекономіка. Завдання до практичних занять Павлюк Т. І. Здп 411
27224 2019 Державна система фінансування соціального забезпечення як головна складова системи соціального захисту в Україні Осіпова Л. В. Монастирський Д. В. Тд 46
27223 2020 Добробут суспільства - основа розвитку держави Павлюк Т. І. Сун 43
27222 2020 Вплив глобалізації на економіку україни та її зовнішньоекономічні пріоритети Осіпова Л.В. Сун 43
27221 2021 Особливості розвитку ринку праці Україні Павлюк Т. І. Сун 43
27220 2017 Переваги конкурентної політики Європейського Союзу Павлюк Т. І. Тд 40
27219 2017 Переваги конкурентної політики Європейського Союзу Павлюк Т. І. Тд 38
27218 2018 Ринок праці: теорія, методологія, практика Павлюк Т. І. М(в 225
27217 2019 Соціальний захист – складова частина соціальної політики Павлюк Т. І., Демченко О. П. Сун 36
27216 2019 Маркетингові інформаційні системи: методичні рекомендації до самостійної роботи Танасійчук А. М., Уманець В. О. Мв 77
27215 2021 Ринковий механізм і формування ефективної національної економічної моделі. Павлюк Т., Осіпова Л. М(з 49
27214 2021 Вплив глобалізації на національний ринок праці Осіпова Л., Павлюк Т. М(з 67
27213 2021 Концептуальні основи формування бренду в закладах ресторанного господарства Постова В.В. Сун 42
27212 2021 Шляхи розвитку гастрономічного туризму під час пандемії COVID-19 Постова В.В. Тд 51
27211 2021 Економіко-організаційні проблеми формування стратегії розвитку маркетингу послуг в умовах нестабільного ринкового середовища готельно-ресторанного бізнесу Постова В.В. Тд 60
27210 2021 Проблеми перекладу власних імен у літературних творах для дітей Терещенко Л., Нечипоренко В. Сун 36