The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27042 2020 Термінознаство першої іноземної мови Ковалевська, Тетяна Іванівна Рп 103
27041 2020 Англійські складні терміни та їх структурні особливості перекладу в текстах з економіки та бізнесу Царук Анастасія Олександрівна Дрп 67
27040 2020 Аудіовізуальний переклад у сучасній кіноіндустрії: виклики та перспективи Рудик Тамара Олександрівна Дрп 61
27039 2020 Англомовні слова – реалії фахової мови бізнесу та засоби їх відтворення в перекладі Бойко Олена Олександрівна Дрп 74
27038 2020 Функціонально-семантична варіантність фразеологізмів з компонентом «час» в англійській мові та їх відображення в українському перекладі Плюшко Л.О. Дрп 71
27037 2020 Лінгвальні та позалінгвальні особливості відтворення авторського бачення казкового простору (на матеріалі перекладів творів А.Мілна «Вінні-Пух і всі,всі,всі») Шуляр О.В. Дрп 74
27036 2019 Оцінювання та облік майна в матеріальній формі: методичні рекомендації до самостійної роботи: методичні рекомендації до самостійної роботи освітній ступінь “магістр” галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Кудирко О.М. Мв 70
27035 2019 Контроль фінансово-господарської діяльності: методичні рекомендації до самостійної роботи: методичні рекомендації до самостійної роботи освітній ступінь “бакалавр” галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Кудирко О.М., Ковальчук С. П. Мв 81
27034 2019 Внутрішній аудит: робоча програма освітній ступінь «магістр» галузь знань 07 «управління та адміністрування» Кудирко О.М. Рп 53
27033 2019 Контроль фінансово-господарської діяльності: робоча програма освітній ступінь «бакалавр» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Кудирко О.М., Ковальчук С. П. Рп 63
27032 2019 Оцінювання та облік майна в матеріальній формі: робоча програма освітній ступінь «магістр» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Кудирко О.М. Рп 57
27031 2020 Аудит інвестиційних проектів / Audiт of investment project: робоча програма для всіх галузей знань та спеціальностей Кудирко О.М. Рп 66
27030 2020 Контроль фінансово-господарської діяльності: робоча програма для всіх галузей знань та спеціальностей Кудирко О.М. Рп 75
27029 2020 Звітність в зовнішньоекономічній діяльності: робоча програма для всіх галузей знань та спеціальностей Кудирко О.М. Рп 49
27028 2020 Аудит проектів: робоча програма Кудирко О.М. Рп 63
27027 2019 Формування технічних елементів у спортсменів в процесі багаторічної підготовки у веслуванні академічному Бондар А., Пуздимир М. Суз 80
27026 2019 Self-regulatory strategies in the language classroom: pedagogical perspective Сhugu Svitlana Сун 59
27025 2019 Self-regulatory strategies in the language classroom: pedagogical perspective Сhugu Svitlana Сун 47
27022 2020 Маркетингові дослідження ринку приладдя для малювання Танасійчук А.М., Гуцало О.М. Сун 115
27020 2015 Прибуток, прибутковість та беззбитковість підприємства, їх історичний генезис Красносільська Л.М., Коцеруба Н.В. Сун 72