The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27608 2022 Удосконалення управління підприємством шляхом підвищення дієвості внутрішнього контролю в контексті міжнародного бізнесу Даценко Г.В., Семенець А.О., Панфілов О.Ю., Кузькін Є.Ю., Панкратова О.М. СWeof 18
27607 2022 Шляхи удосконалення ведення обліку лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах Кудирко О.М., Даценко Г.В. Сун 12
27606 2022 Методика проведення аудиту й внутрішньогосподарського контролю товарних запасів на торговельних підприємствах Кудирко О.М., Даценко Г.В. Сун 12
27605 2022 Обліково-аналітичне забезпечення в системі управління товарними операціями підприємства Кудирко О.М., Даценко Г.В., Гладій І.О., Дзюба О.М., Копчикова І.В., Коцеруба Н.В., Крупельницька І.Г., Лобачева І.Ф., Майстер Л.А., Настенко М.М., Откаленко О.М., Покиньчереда В.В., Чолій Л.О. М(з 13
27604 2022 Економічний аналіз ефективності використання фінансових ресурсів підприємства Лобачева І.Ф., Коцеруба Н.В., Поліщук Н.В. Сун 15
27603 2022 Research Activities of Students as a Way to Prepare Them for Social Work: Adopting Foreign Experience in Ukraine Povidaichyk O., Vynogradova O., Pavlyuk T., Hrabchak O., Savelchuk I., Demchenko I. СWeof 14
27602 2022 Specific Features of Investment in Human Capital in the Postmodern Society Khachatrian V., Pavlyuk T., Pohrishchuk H., Dobizha N., Bezchotnikova S., Osipova L. СWeof 12
27601 2022 Бізнес-адміністрування в публічній сфері Заюков І. В. Рп 12
27600 2020 Економічна безпека підприємства та шляхи її забезпечення Поліщук Н.В., Лобачева І.Ф., Побережний В.В. Сун 27
27599 2019 Конкуренція в банківському секторі швеції competition in the swedish banking secto Лобачева І.Ф., Плахтій В.Г Сун 30
27598 2022 Роль системого аналізу в розвꞌязуванні складних прикладних проблем Радзіховська Л., Облапінський О., Романов М. Тд 36
27597 2022 Застосування систем комп`ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Сун 46
27596 2021 Атестаційний екзамен / Сertification exam: робоча програма Павлюк Т., Мартинова Л.,Гарбар В., Романовська Ю., Бахновська І. Рп 46
27595 2021 Виробнича практика / Practical training: робоча програма Павлюк Т. І. Рп 32
27594 2018 Маркетинговий потенціал в системі управління підприємством: монографія Поліщук І.І. М(в 37
27593 2022 Scientific and educational consortium as institutional projection of the innovative professional training Levchuk O., Levchuk K., Husak L. СSc 41
27592 2022 Вища та прикладна математика: методичні рекомендації до самостійної роботи Гусак Л.П. Мв 49
27591 2022 Характеристика способів впливу країн на інвестиційну привабливість туризму Антонюк К.Г. Тд 44
27590 2022 Перспективи використання смарт-спеціалізації у формуванні програми розвитку туризму Вінницької області Антонюк К.Г. Суз 44
27589 2022 The Implementation of E-Learning to Support Learning and Teaching Foreign Language: A Case Study in Ukrainian Higher Education Tymoshchuk N. СWeof 48