The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27580 2022 Tools for marketing management of the innovation and investment activity Polishchuk I., Dovhan Yu., Hromova O., Dovhan L., Hnydiuk I. СWeof 29
27579 2022 Дистанційна форма навчання як інноваційна методика підготовки фахівців з логістики та управління ланцюгами поставок Довгань Ю.В. Тд 36
27578 2021 Характеристика публічно-приватного партнерства як ефективної форми інвестиційного забезпечення сфери туризму в україні Мазаракі А.А., Антонюк К.Г. Сун 23
27577 2021 Особливості формування показників інвестиційної привабливості туризму як сфери економіки Мазаракі А.А., Антонюк К.Г. Сун 29
27576 2021 Особливості формування показників інвестиційної привабливості туризму як сфери економіки Мазаракі А.А., Антонюк К.Г. Сун 33
27575 2021 Теоретичні основи формування інвестиційної привабливості туризму в україні Антонюк К.Г. Тд 19
27574 2022 Телескопізми сучасної англійської мови: дефініція та типологія Тимощук Н.М. Сун 46
27573 2022 Українська мова за професійним спрямуванням / The ukrainian language for specific purposes. Завдання для практичних занять Тимкова В.А. Здп 105
27572 2022 Flipped classroom як інноваційний метод викладання іноземної мови: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. Сун 42
27571 2022 Formation of technologies of communicative competence of students of economic specialties. Формування технологій комунікативної компетентності студентів економічних спеціальностей Tymkova V. М(з 64
27569 2021 Assessment of Flipped Learning as an Innovative Method of Teaching English: A Case Study Ivanytska N., Dovhan L., Tymoshchuk N., Osaulchyk O., Havryliuk N. СWeof 75
27568 2020 Кондитерське та пекарське мистецтво: методичні рекомендації до самостійної роботи Пахомська О.В. Мв 319
27567 2020 Барна справа: робоча програма Чорна Н.М., Іваніщева О.А. Рп 114
27565 2021 Innovative approaches to the development of a new sour milk product Vlasenko I.G., Bandura V., Semko T., Fialkovska L., Ivanishcheva O., Palamarchuk V. СSc 64
27564 2021 Технології харчових виробництв: завдання до лабораторних занять Семко Т., Пахомська О. Здп 59
27563 2021 Технології інноваційних харчових продуктів: методичні рекомендації до самостійної роботи Семко Т. Мв 93
27562 2021 Виробнича (переддипломна) практика: робоча програма Семко Т.,Фіалковська Л., Крижак Л.,Іваніщева О. Рп 107
27561 2021 Технології інноваційних харчових продуктів Семко Т. Рп 106
27560 2021 Міжнародне регулювання та управління якістю харчової продукції: Методичні рекомендації до самостійної роботи Семко Т. Мв 66
27559 2021 Сучасні гігієнічні вимоги до питної води Семко Т.В., Іваніщева О.А. Тд 82