The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27389 2021 Moodle as E-learning System for ESP Class Iryna Humeniuk, Oksana Kunsto, Natalia Lebedieva, Olga Osaulchyk, Olha Dakaliuk СWeof 9
27388 2021 Виховний потенціал освіти в умовах дистанційної форми навчання у вищій школі Осаульчик О.Б. Сун 5
27387 2021 Можливості ефективної інтеграції медіаосвіти в сучасний освітній простір вищої школи (на прикладі дистанційного викладання іноземних мов) Осаульчик О.Б. Сун 4
27386 2018 Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей. Навчальний посібник Гулівата І.О., Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Нп 6
27385 2021 Вища та прикладна математика. Програма та робоча програма Радзіховська Л.М. Рп 7
27384 2021 Виробнича практика. Програма та робоча програма. Радзіховська Л.М. Рп 8
27383 2021 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні рекомендації до самостійної роботи Радзіховська Л.М. Мв 11
27382 2021 Математичне моделювання економічних процесів. Програма та робоча програма Радзіховська Л.М. Рп 6
27381 2021 Математичне моделювання економічних процесів. Методичні рекомендації до самостійної роботи Радзіховська Л.М. Мв 6
27380 2017 Формування системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності Смагло О.В. Сун 8
27379 2018 Фінансовий моніторинг: методичні рекомендації до самостіної роботи Смагло О.В. Мв 8
27378 2019 Соціальна політика: реалії та перспективи Смагло О.В. Сун 8
27377 2020 Стратегія підприємства та вплив маркетингу на її формування Поліщук І.І., Довгань Ю.В. М(в 9
27376 2021 Детермінанти антикризового управління соціально-економічними системами країн світу в зовнішньому конкурентному середовищі Чорна Л.О., Зачоса О.Д., Сурженко Н.В., Добровольська Н.В. Сун 9
27375 2021 Маркетингове забезпечення процесу вивчення купівельних переваг на ринку обігрівальних приладів Танасійчук А.М. Середницька Л.П., Добровольська Н.В. Сун 9
27374 2021 Інформаційне забезпечення системи маркетингових досліджень ринку мінеральної води Танасійчук А.М. Середницька Л.П., Добровольська Н.В. Сун 8
27373 2021 CRM-система як основа формування споживчої лояльності Поліщук І.І. Сун 7
27372 2021 Використання геиміфікації та ігор в програмах лояльності Поліщук І.І. Сун 6
27371 2021 Формування лояльності цільової аудиторії закладу вищої освіти Поліщук І.І. Сун 8
27370 2021 Управління потенціалом підприємства на засадах клієнтоорієнтованого маркетингу Поліщук І.І. Сун 8