The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27279 2015 Реформування економіки України у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. Сун 3
27278 2020 Розвиток екстремального туризму в межах Подільських Товтр Кізюн А.Г. Сун 2
27277 2021 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Сун 4
27276 2021 Генеза природних ландшафтів Поділля, як основа формування туристсько-рекреаційних ландшафтів Кізюн Алла, Антонюк Катерина Сун 3
27275 2021 Регіональні конструктивно-географічні дослідження у господарській діяльності місцевих громад Кізюн А.Г., Денисик Г.І., Атаман Л.В., Канський В.С., Шмагельська М.О. Сун 3
27274 2016 Трансформація напрямків зовнішньоекономічної діяльності України: європейський вектор Осіпова Л.В. Сун 3
27273 2016 Вплив євроінтеграційних процесів на економічний розвиток України Осіпова Л.В. Сун 3
27272 2018 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. Сун 2
27271 2021 Analysis of Methodological Approaches Towards Assessing Conditions of International Commodity Markets Convergence Tanasiichuk Alona, Hromova Olha, Yaremenko Oksana, Kovalchuk Svitlana, Sirenko Svitlana СSc 3
27270 2021 Тенденції розвитку програмного забезпечення проведення міжнародних маркетингових досліджень Танасійчук Альона, Громова Ольга, Шевчук Анна Суз 7
27269 2017 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Супрун О.М. Сун 7
27268 2017 Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Супрун О.М. Сун 6
27267 2018 Проблеми становлення медичного страхування в Україні Прутська О. О., Неголюк О. Ю. Сун 6
27266 2016 Євроінтеграція економіки України та її вплив на динаміку зовнішньої торгівлі на національну економіку Осіпова Л.В. Сун 6
27265 2017 Переформотування бюджетної системи України в умовах децентралізації влади Осіпова Л.В., Погребняк О.Ю. Сун 9
27264 2017 Розвиток зовнішньоекономічних відносин України в умовах євроінтеграції Осіпова Л.В., Гороховська Ю.І. Сун 6
27263 2018 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: сучасний стан та перспективи Осіпова Л.В., Плахтій В.Г. Сун 5
27262 2021 Маркетингові комунікації в сфері туризму. Кваліфікаційна робота: 242 "Туризм" Плескачова Є.В. Дрп 6
27261 2021 Стан та перспективи розвитку екстремального туризму в Україні. Кваліфікаційна робота: 242 "Туризм" Пархонюк Ю.Р. Дрп 3
27260 2021 Організація дитячого туризму. Кваліфікаційна робота: 242 "Туризм" Мельник М.О. Дрп 7