The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27949 2022 Formation of Social Ukraine’s Policy on the Principles of Social Governance in EU Countries = Formación de la Política de Ucrania Social sobre los Principios de Gobernanza Social en los Países de la UE Sulieimanova L.F., Bohdan Y.V., Deliia O.V., Bilousov Y.M., Pavlyuk T.I. Суз 12
27948 2021 Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of businesses Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Рп 0
27947 2021 Проблеми збереження культурної спадщини України = The problems of conservation of cultural heritage of Ukraine Чорна Н.М. Суз 12
27946 2021 Соціальні стандарти держав європейського союзу = Social standards of the european union Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Рп 0
27945 2021 Поведінка споживачів = Consumer behavior Громова О.Є. Мв 0
27944 2022 Маркетинг інновацій = Іnnovation marketing Громова О.Є. Мв 0
27943 2022 Індустріальний маркетинг = Іndustrial marketing Громова О.Є. Рп 0
27942 2022 Особистісно-професійне становлення майбутніх соціальних працівників у вимірі превентивних стратегій = Рersonal and professional development of future social workers in the dimension of preventive strategies Штифурак В., Штифурак В. Сун 11
27941 2019 Стратегічний маркетинг = Strategic marketing Громова О.Є. Мв 0
27940 2022 Кластерний підхід до розвитку винного туризму: зарубіжний досвід та можливості його впровадження в Україні = Cluster approach to the development of wine tourism: foreign experience and possibilities of its implementation in Ukraine Чорна Н.М. Сун 6
27939 2022 Винний туризм в Україні: стан та тенденції розвитку Чорна Н.М. Сун 7
27938 2022 Фестивалі як інструмент підвищення привабливості туристичних дестинацій Чорна Н.М. Тд 8
27937 2022 Якість продукції та послуг як об`єкт управління на підприємствах ресторанного господарства Постова В.В. Сун 9
27936 2022 Особливості використання хмарних технологій в наукових дослідженнях Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Тд 10
27935 2022 Технологічні аспекти розширення асортименту турецьких солодощів шляхом використання регіональної сировини Семко Т.В., Іваніщева О.А. Сун 5
27934 2022 Сільський зелений туризм як тренд туристичної галузі в умовах пандемії COVID-19 Чорна Н.М. Тд 5
27933 2022 Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology psychology Штифурак В.Є. Мв 0
27932 2022 Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня = Gastronomic professional creativity and author’s cuisine Іваніщева О.А. Рп 2
27931 2022 Вища та прикладна математика = Нigher and applied mathematics Гулівата І.О. Здп 0
27930 2022 Організація туризму = Tourism management Кізюн А.Г. Мв 0