The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28537 2023 Електротехніка = Еlectric engineering Гусак Л.П. Рп 4
28536 2023 Вища та прикладна математика = Аdvanced and applied mathematics Гусак Л.П. Рп 2
28535 2023 Особливості використання методу експертних оцінок при оцінці місця розташування нового підприємства Бабюк А.Б., Радзіховська Л.М. Тд 17
28534 2023 Застосування кейс-технологій при здійсненні математичного моделювання економічних процесів Гулівата І.О., Радзіховська Л.М. Сун 20
28533 2023 Спілкування зі "складним" гостем: особливості та сучасні підходи у закладах ресторанного господарства Постова В.В. Тд 16
28532 2023 Вплив інформаційних технологій на формування професійних компетентностей економістів Гусак Л.П. Тд 20
28531 2023 Service activities in the hotel and restaurant business = Сервісна діяльність в готельно-ресторанному бізнесі Onyshchuk N.V., Postova V.V. Суз 26
28530 2023 Podcast application in foreign language learning and teaching: theoretical aspect Tymoshchuk N. Суз 21
28529 2023 Фінансове забезпечення закладів вищої освіти як інструмент соціально-економічного розвитку країни = Financial support of institutions of higher education as a tool of socio-economic development of the country Чернега В.В. Сун 50
28528 2023 Вища та прикладна математика = Аdvanced and applied mathematics Гусак Л.П. Рп 2
28527 2023 Modern approaches to managing the quality of the service process in hotels and restaurants // Methods of improving the economy, tourism and management Riabenka M., Postova V. М(з 29
28526 2023 Елементи гнучкого навчання іноземної мови в умовах кризового стану Дудікова Л., Кондратюк А., Терещенко Л. Сун 31
28525 2023 Напрямки удосконалення інформаційної безпеки підприємств Яремко С., Радзіховська Л. Тд 32
28524 2023 Використання електронних словників у професійній підготовці майбутніх перекладачів = Use of electronic dictionaries in professional training of future translators Тимощук Н.М. Сун 74
28523 2015 Оцінка людського потенціалу: регіональний аналіз і прогноз Нижник В.М., Мартинова Л.Б., Зуб М.Я., Курій Л.О., Подра О.П., Рижа Т.В., Родінова І.В., Нижник Т.Т., Говорко О.В., Дзюба Т.З., Оверчук В.А., Оксенюк Т.М., Осіпова А.Ю., Федоришина І.В., Федоришин В.С., Чубар М.М., Юрчик І.Б. М(в 44
28522 2022 Strategic development of international corporate social responsibility in agribusiness Soloviova O., Krasnyak O., Cherkaska V., Revkova A. СWeof 36
28521 2021 Вища та прикладна математика = Аdvanced and applied mathematics Радзіховська Л., Гулівата І. Рп 1
28520 2022 Логіка = Logic Замкова Н.Л., Гулівата І.О. Рп 0
28519 2022 Логіка = Logic Замкова Н.Л., Гулівата І.О. Мв 0
28518 2020 Теорія організації = Оrganization theory Іванченко Г.В. Рп 1