The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
29107 2021 Управління соціально-економічним розвитком території (за матеріалами Райгородської сільської ради Гайсинського району, Вінницької області) Вільчинська О.В. Дрп 29
29106 2021 Формування інституційного механізму збереження культурної спадщини в Україні (за матеріалами Чинадіївської селищної ради Мукачівського району, Закарпатської області) Козар В.Я. Дрп 33
29103 2023 Використання Wellness-туризму як ефективної форми відновлення здоров'я Антонюк К.Г., Горбатюк Ю.О. Тд 37
29102 2023 Перспективи розвитку Wellness–індустрії в готельному господарстві України Антонюк К.Г., Севастьянова А.І. Тд 30
29101 2023 Характеристика основ маркетингової діяльності туристичних підприємств Антонюк К.Г. Сун 33
29100 2023 Formation of speech culture of future specialists in the field of journalism = Формування культури мовлення майбутніх фахівців сфери журналістики Tymkova V.А. Сун 30
29099 2021 Реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів (за матеріалами Замостянського відділу ДВС у м Вінниці Центрально-Західного міжрегіон. управл. МІН`ЮСТ, м. Хмельницький) Насадюк А.А. Дрп 49
29097 2021 Судове адміністрування як складова публічного механізму забезпечення судової системи (за матеріалами Вінницького окружного адміністративного суду, м. Вінниця) Філіппов Ю.Ю. Дрп 29
29094 2021 Реалізація програм міжнародної співпраці як інструмент розвитку громади (за матеріалами Чинадіївської селищної ради, Мукачівського району, Закарпатської області) Пригода С.І. Дрп 39
29089 2023 Цифрові інструменти у реалізації безбар’єрного освітнього середовища Гулівата І.О., Ніколіна І.І. Сун 32
29088 2023 Цифрові інструменти у реалізації безбар’єрного освітнього середовища Гулівата І.О., Ніколіна І.І. Сун 30
29083 2021 Забезпечення дотримання прав і свобод людини в пенітенціарній системі (за матеріалами Міністерства юстиції України. Державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)», м. Вінниця) Каракулов І.С. Дрп 23
29082 2021 Особливості управління соціально-економічним розвитком сільських територій (за матеріалами Агрономічної сільської ради Вінницького району, Вінницької області, с. Агрономічне) Закутаєва А.О. Дрп 32
29075 2023 Логістика в підприємництві та торгівлі = Logistics in business and trade Довгань Ю.В. Рп 0
29074 2023 Демографічне старіння та економічне зростання = Demographic aging and economic growth Непиталюк А.В. Сун 26
29073 2019 Підприємницький потенціал підприємства за умов інтеграційних змін: формування, управління, розвиток Хачатрян В.В. М(в 20
29072 2023 Кваліфікаційна робота = Qualification work Хачатрян В., Стратійчук В. Мв 0
29071 2023 Виробнича (переддипломна) практика = Pre-diploma practical training Хачатрян В., Стратійчук В. Рп 0
29070 2023 Аналітика в міжнародному бізнесі = Analytics in the international business Мельничук О.П. Мв 0
29069 2017 Marketing management providing of entrepreneurial potential as a requirement of modern market = Маркетингове забезпечення управління підприємницьким потенціалом як вимога сучасного ринку Khachatrian V.V. СWeof 29