The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28517 2020 Самоменеджмент = Self-management Іванченко Г.В. Рп 0
28516 2020 Контролінг Іванченко Г.В. Рп 0
28515 2020 Менеджмент = Мanagement Іванченко Г.В. Рп 0
28514 2021 Стартап менеджмент = Startup management Іванченко Г.В. Рп 0
28513 2021 Репутаційний менеджмент = Reputation management Іванченко Г.В. Рп 0
28512 2021 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В.,Гарбар В.А. Мв 3
28511 2021 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В., Гарбар В.А. Рп 1
28510 2022 Інноваційно-інвестиційний потенціал України у воєнний час та перспективи розвитку Чернега В., Продусевич Т. Тд 31
28509 2022 Вплив податкової політики на інвестиційний клімат країни = Іnfluence of tax policy on investment climate of the country Чернега В.В. Сун 34
28508 2022 Стратегічне управління та професійний розвиток в публічних організаціях = Strategic management and professional development in public organizations Іванченко Г.В. Рп 0
28507 2022 Кваліфікаційна робота = Qualification work Іванченко Г.В. Мв 0
28506 2017 Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions : Оцінювання ефективності складових управління підприємствами в сучасних умовах Bokovets V.V., Zamkova N.L., Makhnachova N.M. Сун 29
28505 2023 Training of Future Logistics and Supply Chain Managers: A Competency Approach Zamkova N., Polishchuk I., Dovhan Yu., Dovhan L., Novytskyi R. Знп 23
28504 2020 Мiжнародний маркетинг та його роль у зовнiшньоекономiчнiй дiяльності Зарєзова А.В., Ковтун Е.О. Знп 219
28503 2018 Управління експортно-імпортними операціями підприємства = Мanagement of export-import operations of the company Ковтун Е.О., Романчук Р.А., Савчук В.В. Сун 95
28502 2020 Формування ефективного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства = Formation of an effective mechanism for management of foreign economic activity of the enterprise Ковтун Е.О. Сун 18
28501 2020 Організація зовнішньоторговельних операцій = Foreign trade transactions management Ковтун Е.О. Здп 0
28500 2020 Організація зовнішньоторговельних операцій = Еnterprise foreign economic activity Ковтун Е.О. Мв 0
28499 2020 Міжнародний менеджмент Ковтун Е.О. Здп 0
28498 2020 Міжнародний менеджмент Ковтун Е.О. Рп 0