The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27084 2021 Сучасні англійськомовні фільмоніми: перекладацький аспект: кваліфікаційна робота Шведюк О. Дрп 17
27083 2021 Евфемізми в англійськомовних медіатекстах: перекладацький аспект: кваліфікаційна робота Петришина С. Дрп 11
27082 2021 Особливості відтворення сленгізмів в українському перекладі (на матеріалі серіалу «Breaking Bad»): кваліфікаційна робота Олесенко А. Дрп 17
27081 2019 Інформаційні системи і технології в обліку: завдання для лабораторних занять, освітній ступінь «бакалавр», галузь знань 07 "Управління та адміністрування" Гладій І.О., Бондар Т.Л. Здп 16
27080 2018 Budget policy of social development Chugunov I., Makohon V., Pasichnyi M. and Nikitishin A. М(з 12
27079 2020 Аналіз сучасних інноваційних методів утилізації відходів Власенко І.В., Постова В.В. Сун 17
27078 2021 Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств ресторанного бізнесу Постова В.В. Сун 19
27077 2016 Аналіз динаміки та структури заощаджень населення України Павлюк Т. І., Урбанович В. А. Сун 27
27076 2016 Зайнятість як економічна категорія: її роль у формуванні ринкової економіки Павлюк Т. І. Сун 15
27075 2020 Стратегічний управлінський облік: робоча програма. ОС «магістр», спец. 071 «облік і оподаткування», ОП фінансовий контроль та аудит Гладій І.О. Рп 16
27074 2020 Огляд моделей, принципів, форм і методів дистанційного навчання Гаврилюк Н.М. Сун 14
27073 2021 Intensification of the flow process of grain drying using two-sided infrared irradiation Palamarchuk V., Gyrych S., Vasilishina O., Pahomska O. Сун 12
27071 2021 Стратегічні напрями маркетингової діяльності бізнесу в умовах транспарентності середовища Пчелянська Г.О., Головчук Ю.О., Дибчук Л.В. Сун 17
27070 2021 Локалізація сайтів як перекладознавча проблем: кваліфікаційна робота Гринишина Ю. Дрп 14
27069 2009 Система оподаткування доходів фізичних осіб Нікітішин А. О. А 16
27068 2021 Управління ризиками при проведенні внутрішнього аудиту на підприємстві Даценко Г. В. Сун 17
27067 2017 Аналіз реалізації товарів та витрат підприємств роздібної торгівлі Лагдан А.В. Коцеруба Н.В. Сун 23
27066 2019 Синергетика перекладу : Завдання до практичних занять з дисципліни для здобувачів ОС "магістр" спеціальності 035 "Філолоігя" "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. Гладьо С.В. Здп 35
27065 2019 Добробут населення - основа розвитку держави Павлюк Т. І., Вільчинська О. Я., Петрик В. О. Сун 106
27064 2019 Безробіття та шляхи його вирішення. Павлюк Т. І., Вакулюк О.А. Сун 37