The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27289 2021 Характеристика особливостей стимулювання інвестиційного забезпечення туризму в Україні. Антонюк К.Г. Тд 41
27288 2021 Міжмовна транспозиція номіналізації у художньому дискурсі Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л., Нечипоренко В.О. Суз 49
27287 2021 Зіставна дієслівна синтагматика: моделювання tertium comparationis Іваницька Н.Б. Сун 36
27286 2021 Транспозиційні та трансформаційні аспекти міжмовної номіналізації Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. Суз 44
27285 2021 Граматичний аналітизм у синтагматиці дієслівних систем: міжмовний аспект Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. М(з 65
27284 2021 Англомовні фільмоніми в українському перекладі Іваницька, НБ Сун 235
27283 2021 Реалізація комунікативної стратегії переконання в різномовних наукових статтях: зіставний аспект Іваницька Н.Б. Сун 89
27282 2021 Класифікації компліменту згідно компонентів дискурсивної діяльності Терещенко Лілія, Ткачук Тетяна Суз 55
27281 2015 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. Сун 37
27280 2015 Конкуренція та її вплив на інноваційну активність підприємства Осіпова Л.В., Ковальчук І.С. Сун 39
27279 2015 Реформування економіки України у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. Сун 42
27278 2020 Розвиток екстремального туризму в межах Подільських Товтр Кізюн А.Г. Сун 48
27277 2021 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Сун 41
27276 2021 Генеза природних ландшафтів Поділля, як основа формування туристсько-рекреаційних ландшафтів Кізюн Алла, Антонюк Катерина Сун 27
27275 2021 Регіональні конструктивно-географічні дослідження у господарській діяльності місцевих громад Кізюн А.Г., Денисик Г.І., Атаман Л.В., Канський В.С., Шмагельська М.О. Сун 36
27274 2016 Трансформація напрямків зовнішньоекономічної діяльності України: європейський вектор Осіпова Л.В. Сун 37
27273 2016 Вплив євроінтеграційних процесів на економічний розвиток України Осіпова Л.В. Сун 27
27272 2018 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. Сун 29
27271 2021 Analysis of Methodological Approaches Towards Assessing Conditions of International Commodity Markets Convergence Tanasiichuk Alona, Hromova Olha, Yaremenko Oksana, Kovalchuk Svitlana, Sirenko Svitlana СSc 29
27270 2021 Тенденції розвитку програмного забезпечення проведення міжнародних маркетингових досліджень Танасійчук Альона, Громова Ольга, Шевчук Анна Суз 51