The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28432 2022 Консалтинг = Сonsulting Бондарчук Л.В. Мв 1
28430 2022 Менеджмент = Мanagement Бондарчук Л.В. Мв 0
28429 2020 The Investigation of Peculiarities of the Occurrence of Subjective Civil Rights in Registration of a Patent Iasechko S., Puzyrnyi V., Puzyrna N., Kostiuk N., Bakhnovsa I., Litvinova I. СSc 24
28428 2020 Стратегічне управління підприємством Боковець В.В., Горшков М.А. Рп 0
28427 2020 Стратегічне управління підприємством Боковець В.В.. Горшков М.А. Мв 2
28426 2020 Стратегічне управління підприємством Боковець В.В., Горшков М.А. Здп 0
28425 2020 Освітній чинник розвитку конкурентоспроможності України = Educational factor in the development of Ukraine's competitiveness Кобилянський О.В., Заюков І.В., Васаженко Н.О. Тд 28
28424 2020 Використання управлінського консультування для управління інформаційними ресурсами територіальної громади = Use of management consulting for management of information resources of the territorial community Бондарчук Л., Горшков М. Сун 21
28423 2020 Механізм управління інвестицій для об’єднаних територіальних громад = Іnvestment management mechanism for united territorial communities Горшков М.А. Сун 24
28422 2020 Розвиток ресурсного балансу територіальної громади = Development of resource balance for the territorial community Лозовський О.М., Горшков М.А. Сун 18
28421 2020 Українська мова за професійним спрямуванням = Тhe ukrainian language for specific purposes Тимкова В.А. Рп 0
28420 2020 Загальнолюдські принципи права як універсальні нормативні засади = General principles of law as a universal regulatory framework Бахнoвська І.П., Сова Ю.В. Сун 21
28419 2021 Щорічна додаткова відпустка за роботу за комп’ютером як вид відпустки за особливий характер праці Бахновська І.П. Знп 14
28418 2021 Вплив пандемії COVID-19 на формування та розвиток корпоративної культури компанії Іванченко Г.В. Сун 17
28417 2021 Методичні аспекти удосконалення концепції управління людським капіталом підприємства = Тrends in introduction of smart city technologies in urban community development strategy Горшков М. Сун 13
28416 2021 Тенденції запровадження технологій розумного міста в стратегії розвитку міської громади = Тrends in introduction of smart city technologies in urban community development strategy Горшков М.А., Лозовський О.М. Сун 12
28415 2021 Актуальні питання порушення законодавства щодо незаконної вирубки лісу Бахновська І.П., Ковальчук Ю.І. Сун 107
28414 2021 Причини та умови скоєння службовими особами злочинів у сфері господарської діяльності = Сauses and conditions of communication of officials of crimes in the field of economic activity Бахнoвська І.П., Білосс І.М. Сун 26
28413 2021 Правознавство = Science of law (Jurisprudence) Костюк Н.П. Рп 1
28412 2021 Юридична природа соціальної справедливості як складова частина принципу справедливості Бахнoвська І.П., Слободиська О.А., Сун 19