The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
29206 2023 Економіка і фінанси підприємства = Economics and finance of the enterprise Богацька Н.М. Мв 0
29205 2023 Економіка і фінанси підприємства = Economics and finance of businesses Богацька Н.М. Рп 0
29204 2023 Економіка підприємства = Economics of an enterprise Богацька Н.М. Мв 0
29203 2023 Політика зайнятості та ринок праці = Employment policy and labor market Богацька Н.М. Рп 0
29202 2023 Соціальне підприємництво = Social entrepreneurship Богацька Н.М. Рп 0
29201 2023 Соціальне підприємництво = Social entrepreneurship Богацька Н.М. Мв 1
29200 2023 Соціальні послуги органів місцевого самоврядування (за матеріалами Відділу соціального забезпечення, соціального захисту та охорони здоров'я Городківської сільської ради, с. Городківка, Тульчинський р-н, Вінницька обл.) Волчастий Д.Я. Крп 48
29197 2023 Роль органів місцевого самоврядування в соціальному захисті населення (за матеріалами Відділу питань соціального захисту населення Старосинявської селищної ради, м. Хмельницький) Чорна В. Крп 66
29196 2023 Напрями підвищення рівня зайнятості населення в умовах воєнного стану (за матеріалами Державної служби зайнятості мінсоцполітики України Вінницький обласний центр зайнятості, м. Вінниця) Дідоренко А. Крп 68
29195 2023 Соціальна адаптація внутрішньо переміщених осіб до нових соціально-економічних умов (за матеріалами Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації) Гавлюк Є. Крп 71
29194 2023 Удосконалення системи соціального захисту найбільш вразливих верств населення (за матеріалами Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, м. Вінниця) Уманчук О. Крп 62
29192 2023 Маркетингова товарна політика = Мarketing commodity policy Поліщук І.І., Середницька Л.П. Рп 59
29191 2021 Особливості професійної підготовки майбутніх перекладачів у класичному університеті Ткачук Т.І., Паславська І.Б. Сун 53
29190 2021 Mirroring of Aesthetic Views in Oscar Wilde’s Fairy-Tale Images Shostak U., Tkachuk T., Paslavska I. Сун 52
29189 2022 Ефективність застосування інтерактивних методів навчання при формуванні комунікативної компетентності майбутніх філологів Ткачук Т.І. Сун 58
29188 2022 Стилістичні перспективи перекладу англомовних джерел в сучасній інтерпретації майбутніх філологів Ткачук Т.І., Паславська І.Б. Сун 47
29187 2023 Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific purposes Ткачук Т.І. Мв 46
29186 2023 Іноземна мова спеціальності = Foreign language for professional purposes Ткачук Т.І., Мацера О.А. Рп 51
29185 2022 Фінансово-бюджетна та соціально-економічна безпека держави в умовах військової агресії Нікітішин А.О. Сун 47
29184 2023 Using corpora in the language learning process Tkachuk T., Matsera O. Сун 62