The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27849 2018 Психологічне сприяння подоланню комунікативних бар'єрів майбутніх менеджерів Штифурак В.Є., Штифурак В.С. Сун 11
27848 2019 Психологія Штифурак В.Є. Рп 14
27847 2019 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. Рп 12
27846 2019 Психологічні детермінанти здоров'я в системі ціннісних пріоритетів майбутніх юристів Штифурак В.Є. Сун 10
27845 2019 Субкультурне сприймання студентською молоддю психологічного феномену "ставлення до грошей" Штифурак В.Є. Сун 10
27844 2020 Теоретичне обґрунтування змістового компонента фахової підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі німецькомовних країн Штифурак В.Є., Самохвал О.О. Суз 9
27843 2021 Психологія = Рsychology Штифурак В.Є. Рп 5
27842 2021 Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology psychology Штифурак В.Є. Рп 12
27841 2021 Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology psychology Штифурак В.Є. Рп 20
27840 2022 Formation of Future Manager`s Professional Communicatve Culturе Tymkova V., Lebedieva N. Сун 13
27839 2021 Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology psychology Штифурак В.Є. Рп 18
27838 2022 Translatability of modern media english neologisms Tymoshchuk N. Суз 12
27837 2021 Атестаційний екзамен Павлюк Т., Мартинова Л., Гарбар В., Романовська Ю., Бахновська І. Пкд 37
27836 2022 Бухгалтерський облік в банках Копчикова І.В. Окл 13
27835 2022 Developing Communicative Professional Competence in Future Economic Specialists in the Conditions of Postmodernism Zahorodna O., Saienko V., Tolchieva H., Tymoshchuk N., Kulinich T., Shvets N. СWeof 15
27834 2019 Стратегічне управління оборотними активами підприємств торгівлі Стратійчук В.М. Сун 18
27833 2019 Стратегічне управління оборотними активами підприємств торгівлі Стратійчук В.М. Сун 20
27832 2021 Enterprise value management based on the stakeholder approach Sytnyk H., Vysochyn I., Zhuk T., Olesenko I., Stratiichuk V. СSc 31
27831 2022 Assessment of social responsibility as a basis for innovative development of a modern enterprise = Оцінка соціальної відповідальності як основа інноваційного розвитку сучасного підприємства Khachatrian V.V., Stratiichuk V.M. Суз 15
27830 2021 Диджиталізація як інструмент розвитку вітчизняної економіки в умовах пандемії Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Тд 18