The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26720 2016 Social capital: contents, conversion into other forms of capital, structure Korzh N. V. Сун 2
26719 2016 Оцінка та перспективи розвитку експортних можливостей олійно-жирової галузі україни Лозовський О.М. Сун 10
26717 2016 Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності Лозовський О.М., Дрончак І.В. Сун 4
26716 2017 Принципи формування та стратегія реалізації механізму управління процесами відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки Лозовський О.М., Горшков М.А. Сун 5
26715 2017 Resource-based view in managing financial component of corporate capital Korzh, N. Mostenska, T. Bilan Y. СSc 3
26714 2017 Роль корпоративної культури в системі корпоративного управління підприємством Лозовський О.М., Петлінська Ю.О. Сун 6
26713 2017 Управління ризиками як центральна ланка процесу стратегічного управління підприємством Лозовський О.М. Сун 4
26712 2017 Optimization of the structure of corporate capital of throughout the life cycle companies Korzh N. СSc 1
26711 2017 Формування системи ефективного корпоративного управління в акціонерних товариствах Лозовський О.М., Незбутня О.В. Сун 5
26709 2020 Оптимізація комунікаційного процесу в менеджменті підприємства Лозовський О.М., Колісник Д.А. Суз 6
26708 2017 Стратегічне партнерство в розвитку туристичними дестинаціями Корж Н.В., Соколовська В.В. Сун 6
26707 2017 Особливості управління в акціонерних товариствах України Корж Н.В., Пожванюк О. Суз 5
26706 2017 Корпоративне управління як елемент корпоративної культури в діяльності підприємств харчової промисловості Лозовський О. М., Гудима Н. В. Сун 4
26705 2018 Стратегічне управління як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств Лозовський О., Дячук М. Сун 6
26704 2018 Selection of the optimal set of Revenue management tools in hotels Корж Н.В., Онищук Н.В. Сун 7
26703 2018 Сучасні підходи щодо оптимізації системи управління персоналом на підприємстві Лозовський О. М., Пучканьова В.Й. Сун 4
26702 2018 Роль комунікацій в управлінні підприємством Жучковська М.М., Лозовський О.М. Тд 5
26701 2020 Наукові засади управлінського консультування в системі сучасного менеджменту Лозовський О.М., Корнійчук А.С. Суз 10
26700 2018 Інноваційна діяльність, як нова можливість ефективного управління Лозовський О.М., Атаманенко К.М. Тд 6
26699 2018 Мотивація як складова ефективного управління персоналом Лозовський О. М. Сун 7