The Repository of VTEI
Кафедра менеджменту і адміністрування
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
26747 Управління фінансовим капіталом корпорації Корж Н.В. Сун 2021-02-12 9
26746 Теоретичні підходи до визначення сутності капіталу Корж Н. Сун 2021-02-10 25
26745 Ідентифікація ризиків у діяльності підприємств Корж Н., Лисенко Ж., Юрій Е. Сун 2021-02-10 23
26744 Менеджмент: програма та робоча програма Лозовський О.М., Бабчинська О.І. Рп 2021-02-10 8
26743 Робоча програма кваліфікаційного екзамену Соколовська В.В., Лозовський О.М., Бабчинська О.І.,Бондарчук Л.В.,Ковтун Е.О.,Павлюк Т.І.,Юрчик І.Б.,Панькевич В.М.,Хачатрян В.В. Пкд 2021-02-10 7
26742 Операційний менеджмент: програма та робоча програма Лозовський О.М. Рп 2021-02-10 8
26741 Операційний менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Лозовський О.М. Мв 2021-02-10 7
26740 Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи Лозовський О.М., Ковтун Е.О. Мв 2021-02-10 7
26739 Операційний менеджмент: завдання до практичних занять Лозовський О.М. Здп 2021-02-10 8
26738 Менеджмент: програма та робоча програма Лозовський О.М. Рп 2021-02-10 15
26736 Операційний менеджмент: робоча програма Лозовський О.М. Рп 2021-02-10 14
26735 Менеджмент: методичні рекомендації до виконання курсової роботи Лозовський О.М. Мв 2021-02-10 14
26734 Менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Лозовський О.М. Мв 2021-02-10 14
26733 Робоча програма кваліфікаційного екзамену Соколовська В.В.,Лозовський О.М.,Бабчинська О.І.,Махначова Н.М.,Ніколіна І.І.,Прутська О.О.,Сухоребра Т.І. Пкд 2021-02-10 18
26731 Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності Лозовський О.М., Дрончак І.В. Сун 2021-02-09 15
26730 Корпоративне управління в Україні: проблеми та перспективи розвитку Лозовський О.М., Молодцова М.О. Сун 2021-02-09 7
26729 Імідж підприємства як фактор конкурентоспроможності Лозовський О.М., Осадчук О.О. Сун 2021-02-09 5
26728 Управління економічними ризиками на підприємстві Лозовський О.М., Ковальова А.А. Сун 2021-02-09 8
26727 Інформаційна система як засіб ефективних комунікацій в управлінні підприємством Лозовський О.М., Стахова Н.Є. Тд 2021-02-09 7
26726 Управління комунікаційним процесом на підприємстві Лозовський О.М., Заяц О.М. Суз 2021-02-09 6