The Repository of VTEI
Кафедра менеджменту і адміністрування
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28518 Теорія організації = Оrganization theory Іванченко Г.В. Рп 2023-03-02 1
28517 Самоменеджмент = Self-management Іванченко Г.В. Рп 2023-03-02 0
28516 Контролінг Іванченко Г.В. Рп 2023-03-02 0
28515 Менеджмент = Мanagement Іванченко Г.В. Рп 2023-03-02 0
28514 Стартап менеджмент = Startup management Іванченко Г.В. Рп 2023-03-02 0
28513 Репутаційний менеджмент = Reputation management Іванченко Г.В. Рп 2023-03-02 0
28508 Стратегічне управління та професійний розвиток в публічних організаціях = Strategic management and professional development in public organizations Іванченко Г.В. Рп 2023-03-02 0
28507 Кваліфікаційна робота = Qualification work Іванченко Г.В. Мв 2023-03-02 0
28506 Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions : Оцінювання ефективності складових управління підприємствами в сучасних умовах Bokovets V.V., Zamkova N.L., Makhnachova N.M. Сун 2023-03-01 29
28504 Мiжнародний маркетинг та його роль у зовнiшньоекономiчнiй дiяльності Зарєзова А.В., Ковтун Е.О. Знп 2023-03-01 214
28503 Управління експортно-імпортними операціями підприємства = Мanagement of export-import operations of the company Ковтун Е.О., Романчук Р.А., Савчук В.В. Сун 2023-03-01 91
28502 Формування ефективного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства = Formation of an effective mechanism for management of foreign economic activity of the enterprise Ковтун Е.О. Сун 2023-03-01 18
28501 Організація зовнішньоторговельних операцій = Foreign trade transactions management Ковтун Е.О. Здп 2023-03-01 0
28500 Організація зовнішньоторговельних операцій = Еnterprise foreign economic activity Ковтун Е.О. Мв 2023-03-01 0
28499 Міжнародний менеджмент Ковтун Е.О. Здп 2023-03-01 0
28498 Міжнародний менеджмент Ковтун Е.О. Рп 2023-03-01 0
28497 Менеджмент соціального забезпечення Ковтун Е.О. Рп 2023-03-01 1
28496 Формування управлінських компетенцій менеджера медичних закладів у сучасних умовах = Development of management competences of a health institution manager in modern conditions Махначова Н.М., Махначов М.В. Сун 2023-03-01 15
28494 Теоретичні аспекти маркетингових досліджень при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності = Тheoretical aspects of marketing research when performing foreign economic activity by the enterprise Ковтун Е. Сун 2023-03-01 36
28493 Організаційно-кадрова робота в соціальному забезпеченні Ковтун Е. Рп 2023-03-01 0