The Repository of VTEI
Кафедра менеджменту і адміністрування
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
27851 Ризик-менеджмент в реалізації системи управління якістю закладів вищої освіти = Risk management of higher education in the implementation of a quality management system Корж Н.В., Соколовська В.В. Сун 2022-09-05 9
27814 Evaluation of the effectiveness of social capital usage. Коrzh N.V. СWeof 2022-08-17 16
27811 Моделі інноваційного проектування в екологічному менеджменті Бабчинська О.І. Сун 2022-08-12 22
27809 Комунікаційний процес в управлінні: основні положення Бабчинська О.І. Сун 2022-08-12 18
27808 Реалізація системи управління професійною безпекою та здоров’ям як фактор підвищення якості вищої освіти Кобилянський О.В., Заюков І.В. Тд 2022-08-12 18
27802 Рухова активність як детермінанта формування культури самозбереження здоров’я зайнятого населення України Заюков І., Кобилянський О., Пінаєва О. Сун 2022-08-12 22
27800 Формування культури здоров’я майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти Заюков І., Пугач В., Кобилянський О. Сун 2022-08-12 14
27780 Моделювання загроз цифрової трансформації Ніколіна І.І., Ніколіна І.І., Мазур І.В. М(в 2022-08-11 17
27770 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Австралії Ніколіна І., Мукомел А. Тд 2022-08-10 25
27766 The Digital Communication Activities in Public Management Nikolina I.I. Тд 2022-08-10 19
27764 Цифрова трансформація: сучасний стан, тренди, побудова інституційної спроможності на місцевому рівні Ніколіна І., Ніколіна С. Тд 2022-08-10 23
27758 Тайм-менеджмент як мистецтво управління часом Лозовський О.М., Гаврилюк І.О. Сун 2022-08-10 15
27756 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Франції Ніколіна І.І., Чайка Л.С. Суз 2022-08-10 15
27752 Досвід впровадження цифрового урядування у Фінляндії та його важливість для України Ніколіна І.І., Кузінська В.А. Суз 2022-08-04 18
27751 Онлайн-бізнес як сучасний напрям комерційної діяльності підприємства Лозовський О.М., Саприкін В.В. Сун 2022-08-04 21
27750 Мотивація як невід’ємна складова управління персоналом Лозовський О.М., Рижук В.О. Сун 2022-08-04 20
27733 Diagnostics of the State of Safety-Oriented Enterprise Management System Using Neural Networks Havlovska N., Koptieva H., Babchynska O., Rudnichenko Y., Lopatovskyi V., Prytys V. СSc 2022-08-03 14
27732 Внесок COVID-19 в потенційні економічні втрати ВРП Причорноморського економічного регіону Заюков І.В. Сун 2022-08-03 20
27704 Реалізація програмних засобів під час вивчення предметів циклу охорони праці у вищій освіті Заюков І.В., Кобилянський О.В. Сун 2022-08-01 14
27703 Технології та інструменти розвитку VQ як основоположного фактору успіху менеджера-лідера Бабчинська О.І. Сун 2022-08-01 13