The Repository of VTEI
Кафедра менеджменту і адміністрування
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE YEAR RANK
28122 Самоменеджмент = Self management Іванченко Г.В. Мв 2023-01-04 0
28116 Стартап менеджмент = Startup management Іванченко Г.В. Мв 2023-01-03 0
28102 Управління персоналом = Рersonnel management Іванченко Г. Рп 2022-12-22 0
28055 Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства = Еnterprise business activity simulation Лозовський О.М., Горшков М.А. Рп 2022-11-25 0
27851 Ризик-менеджмент в реалізації системи управління якістю закладів вищої освіти = Risk management of higher education in the implementation of a quality management system Корж Н.В., Соколовська В.В. Сун 2022-09-05 33
27814 Evaluation of the effectiveness of social capital usage. Коrzh N.V. СWeof 2022-08-17 36
27811 Моделі інноваційного проектування в екологічному менеджменті Бабчинська О.І. Сун 2022-08-12 45
27809 Комунікаційний процес в управлінні: основні положення Бабчинська О.І. Сун 2022-08-12 39
27808 Реалізація системи управління професійною безпекою та здоров’ям як фактор підвищення якості вищої освіти Кобилянський О.В., Заюков І.В. Тд 2022-08-12 56
27802 Рухова активність як детермінанта формування культури самозбереження здоров’я зайнятого населення України Заюков І., Кобилянський О., Пінаєва О. Сун 2022-08-12 64
27800 Формування культури здоров’я майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти Заюков І., Пугач В., Кобилянський О. Сун 2022-08-12 33
27780 Моделювання загроз цифрової трансформації Ніколіна І.І., Ніколіна І.І., Мазур І.В. М(в 2022-08-11 49
27770 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Австралії Ніколіна І., Мукомел А. Тд 2022-08-10 63
27766 The Digital Communication Activities in Public Management Nikolina I.I. Тд 2022-08-10 39
27764 Цифрова трансформація: сучасний стан, тренди, побудова інституційної спроможності на місцевому рівні Ніколіна І., Ніколіна С. Тд 2022-08-10 55
27758 Тайм-менеджмент як мистецтво управління часом Лозовський О.М., Гаврилюк І.О. Сун 2022-08-10 120
27756 Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Франції Ніколіна І.І., Чайка Л.С. Суз 2022-08-10 32
27752 Досвід впровадження цифрового урядування у Фінляндії та його важливість для України Ніколіна І.І., Кузінська В.А. Суз 2022-08-04 83
27751 Онлайн-бізнес як сучасний напрям комерційної діяльності підприємства Лозовський О.М., Саприкін В.В. Сун 2022-08-04 41
27750 Мотивація як невід’ємна складова управління персоналом Лозовський О.М., Рижук В.О. Сун 2022-08-04 44