The Repository of VTEI
Collection: Конференції
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28504 Мiжнародний маркетинг та його роль у зовнiшньоекономiчнiй дiяльності Зарєзова А.В., Ковтун Е.О. 2023-03-01 219
28477 Формування професійної державної служби як один з пріоритетів реформування державного управління Махначова Н.М. 2023-03-01 23
28459 Сучасні проблеми та можливості розвитку менеджменту вітчизняних підприємств Ковтун Е. 2023-02-28 14
28452 Інтеграція логістики та маркетингу в системі управління підприємством Довгань Ю.В. 2023-02-28 21
28419 Щорічна додаткова відпустка за роботу за комп’ютером як вид відпустки за особливий характер праці Бахновська І.П. 2023-02-24 14
28402 Використання онлайн платформ в освітньому процесі закладів вищої освіти Довгань Л.І. 2023-02-24 11
28397 Шляхи підвищення рівня людського розвитку в системі реалізації ефективної державної політики Заюков І.В., Мацюк В.А. 2023-02-24 22
28355 Фактори та передумови формування конкурентоспроможності регіонів України Мартинова Л.Б. 2023-02-23 22
28289 Розвиток персоналу як фактор конкурентоспроможності підприємств в умовах євроінтеграційних процесів Мартинова Л.Б. 2023-02-21 20
28273 Ресурсне забезпечення реалізації соціально-економічної політики у напрямі забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу Мартинова Л.Б. 2023-02-21 14
28272 Перспективи інституційного забезпечення ринку праці за умов євроінтеграції Мартинова Л.Б., Юрчик І.Б. 2023-02-21 17
28269 Управлінська культура як складова професіоналізму Мартинова Л.Б. 2023-02-21 17
28265 Соціальне підприємництво, як соціальна інновація: обмеження та можливості Мартинова Л.Б., Юрчик І.Б. 2023-02-21 14
28200 Вплив математичних дисциплін на формування цифрових компетностей майбутніх фахівців економічної галузі Гусак Л.П. 2023-02-07 32
28114 Перекладацькі виклики епістолярію Дж.Р.Р. Толкіна: переклад власних імен Терещенко Л. 2022-12-28 19
28064 Альтернативні джерела енергії: облікові особливості встановлення обладнання Китайчук Т.Г. 2022-12-09 40
28039 Використання засобів MS EXCEL при здійсненні кореляційно-регресійного аналізу Радзіховська Л.М. 2022-11-24 45
28036 Концептуальні засади забезпечення конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства, які надають кейтерингові послуги Постова В.В. 2022-11-24 30
28023 Роль фестивального туризму у підвищенні туристичної привабливості територій Чорна Н.М. 2022-11-21 30
28019 Occasionalisms, neologisms, and potential words: differentiation of neology notions Tymoshchuk N. 2022-11-21 27