The Repository of VTEI
Collection: Конференції
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
26730 Корпоративне управління в Україні: проблеми та перспективи розвитку Лозовський О.М., Молодцова М.О. 2021-02-09 7
26728 Управління економічними ризиками на підприємстві Лозовський О.М., Ковальова А.А. 2021-02-09 8
26642 Удосконалення фізичного стану студентів шляхом застосування інноваційних технологій фізичного виховання. Сальникова С.В. 2021-02-04 5
26606 Untranslatability from the perspective of translation models Ivanytska N. 2021-02-02 4
26599 Сучасні виміри оцінки якості перекладу Іваницька Н.Б. 2021-02-01 9
26573 Дослідження ринку product placement у ракурсі Україна - світ Головчук Ю.О. 2021-02-01 7
26480 Окремі аспекти контролю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Даценко Г.В., Григулець Л.В. 2021-01-25 7
26465 Зарубіжний досвід справляння податку на прибуток та контроль розрахунків Даценко Г.В., Чолій Л.О. 2021-01-25 19
26461 Психологічні чинники формування іншомовної професійної компетенції перекладача Шостак У. В. 2021-01-25 10
26451 The definition of blended learning Гаврилюк Н.М. 2021-01-25 9
26439 The mindmapping technology in the process of teaching Осаульчик О.Б. 2021-01-22 9
26437 Актуальні проблеми навчання реферативному перекладу під час підготовки перекладачів у контексті інноваційних змін вищої освіти Осаульчик О.Б. 2021-01-22 10
26424 Aufbau von interkultureller Kompetenz der zukünftigen Dolmetscher durch Fremdsprachmittel Самохвал О.О. 2021-01-22 9
26420 Професійна компетентність як складова професійної діяльності студентів-майбутніх фахівців Гаврилюк Н.М. 2021-01-22 9
26410 Формування іншомовної компетентності перекладачів засобами інтерактивних методів навчання Бондар Наталія Дмитрівна, Кролль О. І. 2021-01-21 9
26409 Компетентнісно-інтегративний підхід при іншомовній підготовці фахівців туристичної сфери Бондар Наталія Дмитрівна, Прадівлянний Микола Григорійович 2021-01-21 9
26400 Формування граматичної компетенції перекладачів в процесі вивчення іноземних мов Бондар Наталія Дмитрівна, Кролль О. І. 2021-01-21 9
26395 Usage of interactive methods in interpreters’ professional education Бондар, Наталія Дмитрівна; Кролль О. І. 2021-01-21 8
26388 Використання інформаційних технологій в діяльності бібліотеки внз Ліщинська Л.Б., Снігур Г.І. 2021-01-20 1
26371 Інтернет-банкінг на ринку фінансових послуг України. Копняк К.В., Мельничук Ю.М. 2021-01-19 10