The Repository of VTEI
Collection: Конференції
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29399 Зарубіжний досвід розвитку винного туризму Чорна Н.М. 2024-06-17 46
29398 Міста як важливі центри культурно-пізнавального туризму Чорна Н.М. 2024-06-17 40
29369 Формування бренду туристичної дестинації як фактор регіональної політики Кізюн А.Г. 2024-06-14 46
29363 Аналіз міжнародного туристичного ринку: регіональний аспект Кізюн А.Г. 2024-06-14 45
29319 Державна допомога малозабезпеченим сім'ям та особливості її призначення Павлюк Т.І. 2024-05-09 60
29307 Зарубіжний досвід житлового субсидіювання Павлюк Т.І. 2024-05-09 57
29288 Стан та етапи управління соціальною відповідальністю вітчизняних підприємств Кривенька Т., Павлюк Т. 2024-05-09 56
29251 Переваги та недоліки впровадження автоматизованих систем управління в закладах ресторанного бізнесу Постова В.В. 2024-03-11 142
29246 Новітні тенденції сервісу в ресторанному бізнесі (на прикладі ринку ресторанних послуг м. Вінниці) Постова В.В. 2024-03-05 105
29221 Стратегічні орієнтири розвитку сталого туризму у повоєнний період Антонюк К.Г. 2024-02-09 113
29213 Soft Skills Development of Future Job Seekers within Higher Education Osaulchyk O. 2024-02-07 109
29189 Ефективність застосування інтерактивних методів навчання при формуванні комунікативної компетентності майбутніх філологів Ткачук Т.І. 2024-01-25 93
29184 Using corpora in the language learning process Tkachuk T., Matsera O. 2024-01-25 97
29166 Формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти Тимощук Н.М. 2024-01-04 118
29149 Сучасні англійські лексичні інновації як слова війни Тимощук Н.М. 2023-12-04 143
29101 Характеристика основ маркетингової діяльності туристичних підприємств Антонюк К.Г. 2023-10-10 136
29051 Активізація міжнародної діяльності як індикатор підвищення прибутковості підприємства Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2023-09-13 118
29004 Інституційні перетворення у формуванні ринку праці за умов євроінтеграції Юрчик І.Б. 2023-08-29 115
29001 Соціальні інновації, як фактор соціально-економічного розвитку Юрчик І.Б. 2023-08-29 123
28997 Застосування THERMOMIX у технологічному процесі приготування нетрадиційного хумусу Іваніщева О.А. 2023-08-29 141