The Repository of VTEI
Collection: Конференції
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27020 Прибуток, прибутковість та беззбитковість підприємства, їх історичний генезис Красносільська Л.М., Коцеруба Н.В. 2021-03-22 16
27018 Методика проведення внутрішньогосподарського контролю в системі управління діяльністю сільськогосподарського підприємства Коцеруба Н.В., Клованич В.В. 2021-03-22 24
27009 Критерії оцінки операційних та фінансових ризиків Коцеруба Н. В. 2021-03-22 19
27001 Процедури та прийоми аналізу в процесі аудиту реалізації продукції підприємства Коцеруба Н. В. 2021-03-22 25
26991 Облік лікарських засобів в закладах охорони здоров’я Даценко Г. В. 2021-03-17 27
26952 Облікове забезпечення системи управління витратами на поліпшення основних засобів Гладій І.О. 2021-03-11 22
26929 Управлінська звітність оптимізації ціноутворення Гладій І.О. 2021-03-09 22
26927 Економічна сутність калькулювання собівартості продукції Гладій І.О. 2021-03-09 20
26916 Лінгвостилістичні особливості сучасного англомовного рекламного дискурсу Нечипоренко В.О. 2021-03-09 23
26915 The Skopos Theory of Translation and Its Basic Rules Нечипоренко В.О. 2021-03-09 24
26912 Bilingual Authors and Their Vision of Self-Translation Нечипоренко В.О. 2021-03-09 18
26911 Ethnocentrism and Stereotyping Нечипоренко В.О. 2021-03-09 16
26906 Використання бізнес-симуляції у процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей Кудирко О.М.,Патраманська Л.Ю. 2021-03-05 21
26905 Контроль якості аудиторських послуг в Україні Кудирко О.М., Сирота К.В. 2021-03-05 23
26904 Необхідність та методика внутрішнього контролю оборотних активів підприємства Кудирко О.М., Турлюк Ю.М. 2021-03-05 20
26898 Особливості організації аудиту власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення Кудирко О.М.,Таранюк К.М 2021-03-05 22
26897 Аналіз якості аудиторських послуг та шляхи їх підвищення Кудирко О.М., Путь І.О. 2021-03-05 18
26896 Проблеми та перспективи автоматизації аудиторської перевірки в Україні Кудирко О.М, Марценюк В.С. 2021-03-05 23
26895 Аналіз розвитку екологічного аудиту в Україні Кудирко О.М.,Плаксій Н.В 2021-03-05 19
26879 Особливості організації фінансового контролю формування та використання прибутку підприємства Кудирко О.М., Порховська С.Р. 2021-03-05 26