The Repository of VTEI
Collection: Всеукраїнські конференції
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
26606 Untranslatability from the perspective of translation models Ivanytska N. 2021-02-02 4
26480 Окремі аспекти контролю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Даценко Г.В., Григулець Л.В. 2021-01-25 7
26461 Психологічні чинники формування іншомовної професійної компетенції перекладача Шостак У. В. 2021-01-25 10
26451 The definition of blended learning Гаврилюк Н.М. 2021-01-25 9
26439 The mindmapping technology in the process of teaching Осаульчик О.Б. 2021-01-22 9
26437 Актуальні проблеми навчання реферативному перекладу під час підготовки перекладачів у контексті інноваційних змін вищої освіти Осаульчик О.Б. 2021-01-22 10
26424 Aufbau von interkultureller Kompetenz der zukünftigen Dolmetscher durch Fremdsprachmittel Самохвал О.О. 2021-01-22 9
26420 Професійна компетентність як складова професійної діяльності студентів-майбутніх фахівців Гаврилюк Н.М. 2021-01-22 9
26400 Формування граматичної компетенції перекладачів в процесі вивчення іноземних мов Бондар Наталія Дмитрівна, Кролль О. І. 2021-01-21 9
26395 Usage of interactive methods in interpreters’ professional education Бондар, Наталія Дмитрівна; Кролль О. І. 2021-01-21 8
26371 Інтернет-банкінг на ринку фінансових послуг України. Копняк К.В., Мельничук Ю.М. 2021-01-19 10
26325 Експортні можливості формування логістичного ланцюга поставок продукції національних олійно-жирових підприємств Довгань Ю. В. 2021-01-18 9
26304 Інноваційно-інвестиційна складова маркетингового управління підприємствами харчової галузі Довгань Ю. В. 2021-01-18 9
26293 Організаційно-методичні аспекти аудиту ефективності управління державним боргом Покиньчереда В.В. 2021-01-16 12
26292 Аналітичне забезпечення управління основними засобами підприємства Покиньчереда В.В. 2021-01-16 12
26287 Brainstorming as an interactive method of formation of foreign language communicative competence Dovhan Larysa 2021-01-15 8
26274 Перекладацькі практики відтворення метамовної оболонки українського наукового дискурсу Іваницька, НБ 2021-01-15 10
26256 Метамова контрастивного дослідження дієслівних систем Іваницька, НБ 2021-01-15 14
26021 Мікрозелень - перспективний напрямок здорового харчування Марчук М.М., Пахомська О.В. 2021-01-11 8
26020 Історія виникнення відомих десертів Саркісова Ш.С., Пахомська О.В. 2021-01-11 8
1