The Repository of VTEI
Collection: Навчальні посібники
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28409 Безпека життя = Life safety Заюков І.В. 2023-02-24 2
28208 Культурна спадщина України = Сultural heritage of Ukraine Чорна Н.М. 2023-02-10 0
27776 Аналіз господарської діяльності Даценко Г.В., Коцеруба Н.В., Крупельницька І.Г., Кудирко О.М., Лобачева І.Ф. 2022-08-11 1469
27516 Технологія молока та молочних продуктів з елементами НАССР Семко Т.В., Власенко І.Г 2022-02-15 110
27408 Місцеві фінанси : навчальний посібник Замкова Н.Л., Гнидюк І.В., Романовська Ю.А., Мироненко М.Ю., Нікітішин А.О., Поліщук О.А., Цехановський І.Л., Британська Н.Н. 2022-01-13 210
27242 Міжнародний маркетинг: робоча програма Танасійчук А. М. 2021-10-04 109
27100 Управлінська звітність: навчальний посібник Гладій І.О., Дзюба О.М., Майстер Л.А 2021-04-12 9397
26483 Маркетинговий менеджмент : навчальний посібник Бондаренко В.М., Поліщук І.І., Шарко В.В. 2021-01-25 2641
26482 Deutsch. Geschäftsführung und Handelskorrespondenz Самохвал О.О. 2021-01-25 1121
26445 Поведінка споживачів Замкова Н.Л., Поліщук І.І., Буга Н.Ю., Соколюк К.Ю. 2021-01-22 3501
26444 Державне регулювання міжнародного туризму в німецькомовних країнах Західної Європи Самохвал О.О. 2021-01-22 2945
26443 Туристична освіта Німеччини, Австрії та Швейцарії: історична ретроспектива та сучасний стан Самохвал О.О. 2021-01-22 329
26147 Технологія продукції ресторанного господарства (лабораторний практикум) Власенко В.В., Семко Т.В., Криворук В.М., Іваніщева О.А. 2021-01-13 31287
25750 Вища математика: програма та робоча програма Гусак Л.П. 2020-12-24 406
25613 Вища та прикладна математика практикум Гусак Л.П., Гулівата І.О. 2020-12-16 2887
25604 Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей Гулівата І.О., Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. 2020-12-16 6454
1