The Repository of VTEI
2021
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27409 Formation of positive motivation for philologists-translators by means of distance technologies Бондар Наталія Дмитрівна Сун Abstract. The article analyzes the scientific and pedagogical research on the problem of implementin... 3
27399 Бухгалтерський облік фонду оплати праці бюджетної установи Коцеруба Н.В. Тд Бухгалтерський облік – це система фіксування інформації про всі операції, які відбуваються в установ... 8
27398 Особливості аналізу персоналу підприємства Коцеруба Н.В. Сун У статті досліджено значення рентабельності, як відносного показника ефективності діяльності. Окресл... 8
27397 Audit of Budget Programs in European Union Countries Hnydiuk I., Datsenko G., Krupelnytska I., Kudyrko O., Prutska O. СSc Audit of budget programs in EU countries requires a detailed study of the audit procedure in order t... 7
27396 Контрольно-аналітичні процедури в системі кризис-менеджменту підприємства Коцеруба Н.В. Сун Загострення кризи світової економіки актуалізує необхідність мінімізації впливу кризових ризиків на ... 14
27395 Analytical research methods at e-commerce іnterpriser in Ukraine. Lobacheva I., Koceruba N. М(в With the development of information systems and technologies, their spread and improvement, mankind ... 7
27394 Маркетингове дослідження конкурентного середовища ринку (за матеріалами Приватного підприємства «Торговий дім «Едельвейс і К», м. Вінниця) Заболотна М.В. Дрп Метою кваліфікаційної роботи є маркетингове дослідження конкурентного середовища підприємства на рин... 0
27393 Маркетинговий аудит діяльності підприємства (за матеріалами Приватного підприємства «Торговий дім «Едельвейс і К», м. Вінниця) Калинчук Н.В. Дрп Метою кваліфікаційної роботи є дослідження маркетингового аудиту діяльності підприємства. Об’єкт до... 0
27392 Управління маркетинговою політикою розподілу підприємства (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальність «Тростянецьхліб», смт Тростянець, Тростянецький район, Вінницька область) Мороз С.С. Дрп Мета кваліфікаційної роботи полягає у виборі ефективності каналів розподілу продукції ТОВ «Тростянец... 0
27391 Формування стратегії в системі Інтернет-маркетингу (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «БУГ АВТО», с. Вінницькі Хутори, Вінницький район, Вінницька область) Почапський В.Р. Дрп Мета дослідження – визначення та формування рекомендацій щодо вдосконалення та оптимізації стратегії... 0
27390 Оптимізація логістичної системи на підприємстві (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОВОЗ СЕРВІС», м. Вінниця) Шишковський М.О. Дрп Метою кваліфікаційної роботи є розкриття та поглиблення теоретичних основ та розроблення алгоритму д... 12
27389 Moodle as E-learning System for ESP Class Iryna Humeniuk, Oksana Kunsto, Natalia Lebedieva, Olga Osaulchyk, Olha Dakaliuk СWeof The aim of the paper is to examine the correlation of the knowledge gained by students in online and... 9
27388 Виховний потенціал освіти в умовах дистанційної форми навчання у вищій школі Осаульчик О.Б. Сун Стаття присвячена проблемі виховного впливу дистанційно організованого навчання у вищій школі. Науко... 5
27387 Можливості ефективної інтеграції медіаосвіти в сучасний освітній простір вищої школи (на прикладі дистанційного викладання іноземних мов) Осаульчик О.Б. Сун Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного освітнього простору: можливостям ефективного провадж... 4
27385 Вища та прикладна математика. Програма та робоча програма Радзіховська Л.М. Рп Робоча програма з дисципліни «Вища та прикладна математика» для здобувачів ОС «молодший бакалавр» га... 7
27384 Виробнича практика. Програма та робоча програма. Радзіховська Л.М. Рп Робоча програма з виробничої практики для здобувачів ОС «молодший бакалавр» галузі знань 12 «Інформа... 8
27383 Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні рекомендації до самостійної роботи Радзіховська Л.М. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична с... 11
27382 Математичне моделювання економічних процесів. Програма та робоча програма Радзіховська Л.М. Рп Програма та робоча програма з дисципліни "Математичне моделювання економічних процесів"... 6
27381 Математичне моделювання економічних процесів. Методичні рекомендації до самостійної роботи Радзіховська Л.М. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Математичне моделювання економічних ... 6
27376 Детермінанти антикризового управління соціально-економічними системами країн світу в зовнішньому конкурентному середовищі Чорна Л.О., Зачоса О.Д., Сурженко Н.В., Добровольська Н.В. Сун В статті розглянуто антикризове управління соціально-економічними системами країн світу в зовнішньо... 9