The Repository of VTEI
2021
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27125 Концептосфера заголовків сучасних англомовних бестселерів Тимощук Н.М. Тд Метою розвідки було вивчення національної концептосфери шляхом аналізу базових концептів, що реалізу... 6
27124 Концептосфера заголовків сучасних англомовних бестселерів Тимощук Н.М. Тд Метою розвідки було вивчення національної концептосфери шляхом аналізу базових концептів, що реалізу... 5
27121 Public communicative interaction in the digital environment Nikolina I.I. Суз The analysis and assessment of the current state of implementation of public communicative interacti... 6
27120 The communication dimension of activities of public institutions in the digital environment. Nikolina I. I., Ocheretianyi V.V. Суз The analysis and assessment of the current state of implementation of public communicative interacti... 4
27116 Друга іноземна мова: методичні рекомендації до самостійної роботи Осаульчик О. Мв Вивчення дисципліни «Друга іноземна мова» має на меті формування у здобувачів освітнього ступеня «ба... 10
27115 Туристично-рекреаційне країнознавство : робоча програма Кізюн А.Г. Рп Освітній ступінь "бакалавр". Галузь знань 24 "Сфера обслуговування"... 21
27114 Культурна спадщина України : методичні рекомендації до самостійної роботи, ОС "бакалавр" Чорна Н.М. Мв Навчальна дисципліна «Культурна спадщина України» спрямовується на ознайомлення студентської молоді ... 27
27113 Інжиніринг будівель : робоча програма, ОС "бакалавр" Чорна Н.М., Швець В.В. Рп Навчальна дисципліна "Інжиніринг будівель" срямовується на набуття здобувачами вищої освіт... 12
27112 Дизайн : робоча програма для усіх галузей та спеціальностей Чорна Н.М., Швець В.В., Вівсюк І.О. Рп Навчальна дисципліна "Дизайн" спрямовується на вивчення та засвоєння здобувачами основних ... 15
27102 Theoretical foundations of forming the competitiveness of restaurant business establishments Mazurkevich I., Postova V. М(з The conducted research gives grounds to assert that the term "competitiveness of restaurant est... 16
27085 Конкурентоспроможність в ресторанному бізнесі Постова В.В. Тд Визначено особливості формування конкуренції у закладах ресторанного господарства, детально охаракте... 20
27084 Сучасні англійськомовні фільмоніми: перекладацький аспект: кваліфікаційна робота Шведюк О. Дрп Розкрито сучасні англійськомовні фільмоніми: перекладацький аспект... 17
27083 Евфемізми в англійськомовних медіатекстах: перекладацький аспект: кваліфікаційна робота Петришина С. Дрп В кваліфікаційній роботі розкрито евфемізми в англійськомовних медіатекстах: перекладацький аспект... 11
27082 Особливості відтворення сленгізмів в українському перекладі (на матеріалі серіалу «Breaking Bad»): кваліфікаційна робота Олесенко А. Дрп Розкрито особливості відтворення сленгізмів в українському перекладі ... 17
27078 Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств ресторанного бізнесу Постова В.В. Сун В статті наведено розрахунок ефективності інноваційної діяльності, який базується на праксеологічном... 19
27073 Intensification of the flow process of grain drying using two-sided infrared irradiation Palamarchuk V., Gyrych S., Vasilishina O., Pahomska O. Сун The object of research is the process of infrared drying of grain of agricultural crops. In the proc... 12
27071 Стратегічні напрями маркетингової діяльності бізнесу в умовах транспарентності середовища Пчелянська Г.О., Головчук Ю.О., Дибчук Л.В. Сун У статті розглядаються теоретичні, методологічні та практичні підходи до розроблення стратегічних н... 17
27070 Локалізація сайтів як перекладознавча проблем: кваліфікаційна робота Гринишина Ю. Дрп Розкрито локалізацію сайтів як перекладознавча проблем... 14
27068 Управління ризиками при проведенні внутрішнього аудиту на підприємстві Даценко Г. В. Сун У статті розкрито сутність ризиків під час проведення внутрішнього аудиту на промислових підприємств... 17
27049 Соціальна роль особистого страхування у соціальному захисті населення України Романовська Ю.А., Снітко І.В. Сун У статті досліджено особисте страхування через призму забезпечення соцільного захисту населення Укра... 35