The Repository of VTEI
2021
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28048 Innovative approaches to the development of a new sour milk product Vlasenko I., Bandura V., Semko T., Fialkovska L., Ivanishcheva O., Palamarchuk V. СSc The topic provides an analysis of the current approach to healthy nutrition and represents a new fun... 13
28047 Проєктування торговельних об’єктів = Trading companies design Паламарчук В.І. Рп Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Проєктування торговельних об’єктів... 0
28046 Міжнародне технічне регулювання = Іnternational technical regulation Паламарчук В.І. Здп Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Міжнародне технічне регулювання»: ... 0
28045 Проєктування торговельних об’єктів = Тrading companies design Паламарчук В.І. Мв Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Проєктування торговельних об’єктів... 0
28044 Intensification of the flow process of grain drying using two-sided infrared irradiation Palamarchuk V., Gyrych S., Vasilishina O., Pahomska O. Сун The object of research is the process of infrared drying of grain of agricultural crops. In the proc... 10
28043 Dynamics of sunflower seed movement in the vibrating tray of the infrared dryer and its influence on the drying process Bandura V., Yaroshenko L., Fialkovska L., Kondratyuk D., Palamarchuk V., Paladiichuk Y. СSc Analysis of researches on the study of the material particle movement on the vibrating surface of th... 8
28041 Вібраційна конвеєрна інфрачервона сушарка Паламарчук В.І., Гирич С.В., Василишина О.В., Пахомська О.В. Пнк Корисна модель відноситься до тепломасообмінної техніки і може бути використана для сушіння зерна та... 7
28030 Проєктування торговельних об’єктів = Trading companies design Паламарчук В.І. Здп Програмні результати навчання здобувачів з навчальної дисципліни «Проєктування торговельних об’єктів... 0
27991 Сучасний стан та тенденції розвитку міжнародного ринку лізингових послуг Хачатрян В.В., Менчинська О.М. Сун У статті проаналізовано сучасний стан міжнародного ринку лізингових послуг. Виокремлено основні тенд... 14
27971 Assessment of Flipped Learning as an Innovative Method of Teaching English: A Case Study Ivanytska N., Dovhan L., Tymoshchuk N., Osaulchyk O., Havryliuk N. СWeof The article aims to assess the efficiency of flipped learning as one of the most up-to-date methods ... 29
27952 Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of the enterprise Стратійчук В.М. Мв Методичні рекомендації забезпечують формування системи самостійного розширення знань щодо аналізу та... 0
27951 Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of the enterprise Стратійчук В.М. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» дозволя... 0
27950 Соціальні стандарти держав Європейського Союзу = Social standards of the European Union Стратійчук В.М. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Соціальні стандарти держав Європейського ... 0
27948 Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of businesses Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Рп Робоча програма включає перелік тем дисципліни, що дозволяють сформувати сучасне економічне мислення... 0
27947 Проблеми збереження культурної спадщини України = The problems of conservation of cultural heritage of Ukraine Чорна Н.М. Суз У статті обґрунтовано необхідність збереження культурної спадщини України у зв’язку з її колосальною... 27
27946 Соціальні стандарти держав європейського союзу = Social standards of the european union Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Рп Робоча програма включає теми дисципліни щодо формування у здобувачів вмінь і якостей, необхідних для... 0
27945 Поведінка споживачів = Consumer behavior Громова О.Є. Мв Метою дисципліни є формування знань та практичних навичок у здобувачів вищої освіти щодо роботи із с... 0
27921 Економічна теорія = Economic theory Осіпова Л.В. Мв Курс «Економічної теорії» містить концептуальні положення теоретичної економіки, які допоможуть з’яс... 0
27912 Економічна теорія = Еconomic theory Осіпова Л.В. Мв Економічна теорія являється фундаментальною дисципліною, виступає основою, на якій базується вивченн... 1
27911 Економічна теорія = Economic theory Осіпова Л.В. Рп Робоча програма спрямована на вивчення здобувачами освітнього ступеня «молодший бакалавр» основ екон... 1