The Repository of VTEI
2021
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27298 Analysis of some aspects of ukraine`s fiscal policy during the pandemic Osipova L. Суз The article analyses some aspects of Ukraine`s fiscal policy during the pandemic. The development of... 4
27294 Генезис поняття «інвестиційне забезпечення розвитку туризму» Антонюк К.Г. Тд Hjprhbnj pначення туризму в національній економіці та міжнародній торгівлі. ... 4
27293 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі. Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Сун У статті висвітлено основні економічні характеристики інвестицій у сферу туризму в Україні, визнач... 6
27292 Генеза природних ландшафтів Поділля як основа формування турисько-рекреаційних ландшафтів Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Суз У статті досліджено генетичну основу формування ландшафтних ресурсів Поділля, як одного з чинників ... 4
27291 Характеристика джерел інвестиційного забезпечення туризму в Україні Антонюк К.Г. Сун Питання інвестицій в туристичну сферу України завжди є актуальним, адже галузь туризму займає одне і... 4
27290 Зміст та особливості публічно-приватного партнерства Антонюк К.Г. Тд Розкрито зміст та особливості публічно-приватного партнерства... 5
27289 Характеристика особливостей стимулювання інвестиційного забезпечення туризму в Україні. Антонюк К.Г. Тд Охарактеризовано особливості стимулювання інвестиційного забезпечення туризму в Україні... 4
27288 Міжмовна транспозиція номіналізації у художньому дискурсі Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л., Нечипоренко В.О. Суз У статті обстоюється думка про те, що міжмовна трансформація номіналізації в українських перекладах ... 2
27287 Зіставна дієслівна синтагматика: моделювання tertium comparationis Іваницька Н.Б. Сун У статті актуалізується питання вибору основи зіставлення при дослідженні дієслівних систем різностр... 4
27286 Транспозиційні та трансформаційні аспекти міжмовної номіналізації Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. Суз У статті розкрито основні теоретичні аспекти процесу номіналізації як однієї із граматичних трансфор... 9
27285 Граматичний аналітизм у синтагматиці дієслівних систем: міжмовний аспект Іваницька Н.Б., Іваницька Н.Л. М(з Зіставні (контрастивні) дослідження в сьогоденному мовознавстві є незаперечно перспективними та наук... 5
27284 Англомовні фільмоніми в українському перекладі Іваницька, НБ Сун У статті проаналізовано сучасні стратегії і тактики перекладу англомовних фільмонімів останніх років... 5
27283 Реалізація комунікативної стратегії переконання в різномовних наукових статтях: зіставний аспект Іваницька Н.Б. Сун У роботі проаналізовано комунікативну стратегію переконання в межах наукової статті як особливого жа... 2
27282 Класифікації компліменту згідно компонентів дискурсивної діяльності Терещенко Лілія, Ткачук Тетяна Суз Комплімент як частина комунікативного процесу займає вагоме місце в кожній лінгвокультурі та сприяє ... 3
27277 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. Сун У статті висвітлено основні економічні характеристики інвестицій у сферу туризму в Україні, визнач... 4
27276 Генеза природних ландшафтів Поділля, як основа формування туристсько-рекреаційних ландшафтів Кізюн Алла, Антонюк Катерина Сун У статті досліджено генетичну основу формування ландшафтних ресурсів Поділля, як одного з чинників ... 3
27275 Регіональні конструктивно-географічні дослідження у господарській діяльності місцевих громад Кізюн А.Г., Денисик Г.І., Атаман Л.В., Канський В.С., Шмагельська М.О. Сун Розглянуто проблему раціонального використання регіональних та місцевих особливостей природних умов ... 3
27271 Analysis of Methodological Approaches Towards Assessing Conditions of International Commodity Markets Convergence Tanasiichuk Alona, Hromova Olha, Yaremenko Oksana, Kovalchuk Svitlana, Sirenko Svitlana СSc To analyze different methodological approaches to determining the marketing attractiveness of intern... 3
27270 Тенденції розвитку програмного забезпечення проведення міжнародних маркетингових досліджень Танасійчук Альона, Громова Ольга, Шевчук Анна Суз У статті розглянуто особливості використання сучасного програмного забезпечення для проведення міжн... 7
27262 Маркетингові комунікації в сфері туризму. Кваліфікаційна робота: 242 "Туризм" Плескачова Є.В. Дрп Розкрито сутність, значення та інструментарій маркетингових комунікацій в сфері туризму; розглянут... 6