The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27628 2022 Технологія кисломолочного напою з вторинної молочної сировини Власенко І.Г., Семко Т.В., Іваніщева О.А. Сун 21
27627 2022 Розробка технології сушіння олійного насіння Бандура В.М., Фіалковська Л.В., Пахомська О.В. Сун 20
27626 2022 Історія розвитку кейтеринг індустрії – від минулого в майбутнє Пахомська О.В. Сун 22
27625 2022 Тенденції розвитку інформаційних технологій в міжнародному туризмі в епоху інтеграційних процесів Кізюн А.Г. Сун 16
27624 2022 Децентралізаційні трансформації механізмів управління муніципальною медициною Ніколіна І.І., Герасимюк К.Х. Сун 19
27623 2022 Використання креативних технологій в ресторанному бізнесі в період невизначеності бізнес-середовища Постова В.В. Тд 17
27622 2022 Кейтеринг як новий тренд в ресторанному бізнесі Постова В.В. Сун 16
27621 2022 Покращення процесу обслуговування споживачів шляхом просування послуг підприємства ресторанного бізнесу через інтернет Постова В.В. Сун 18
27620 2022 Особливості розвитку нових форматів закладів ресторанного господарства в Україні Постова В.В. Сун 15
27619 2022 Democratic governance: local development Nikolina I.I. М(з 23
27618 2022 Green Enterprise Logistics Management System in Circular Economy Bozhanova V., Korenyuk P., Lozovskyi O., Belous-Sergeeva S. Bielienkova O., Koval V. СSc 22
27617 2022 Особливості оказіоналізмів у сучасній англійській мові: перекладацький аспект (на матеріалі роману Д. Мітчелла «Black swan Green») Куца В.А. Сун 27
27616 2022 Вплив індустрії гостинності на формування ВВП країни Вівсюк І.О. Тд 21
27615 2022 Динаміка розвитку сфери готельного господарства Вівсюк І.О. Тд 21
27614 2022 International hotel and tourism business: anti-crisis management aspects Humeniuk V., Kaziuka N., Malaniuk T., Vivsiuk I., Betlej A. СWeof 20
27613 2022 Структурно-диинамічний розвиток готельних підприємств Вівсюк І.О. Сун 16
27612 2022 Сутність електронного лікарняного, як нового елемента електронного документообігу в країні Копчикова І.В. Тд 19
27611 2022 Електронні лікарняні: обліково-правовий аспект Копчикова І.В. Сун 16
27610 2022 Технології продукування знань на основі веб-сервісів Половенко Л.П., Мерінова С.В. Сун 19
27609 2022 Удосконалення управління підприємством шляхом підвищення дієвості внутрішнього контролю в контексті міжнародного бізнесу Семенець А.О., Даценко Г.В., Панфілов О.Ю., Кузькін Є.Ю., Панкратова О.М. СWeof 16