The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
26948 2020 Фінансовий облік / Financial Accounting: робоча програма для студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» Гладій І.О. Рп 49
26947 2021 Future economic specialists speech culture formation Tymkova V. Суз 40
26946 2013 Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств : монографія Даценко Г. В., Нижник В. М., Ніколайчук М. В., Васильківський Д. М., Кравцова А. М., Хмелевський О. В., М(в 110
26945 2018 Податок на прибуток: зарубіжний досвід контроль розрахунків зі сплати податку Даценко Г. В. Сун 53
26944 2019 Інформаційне забезпечення аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства Коцеруба Н.В. Сун 38
26943 2019 Базис формування проекту соціального аудиту витрат на осіб, що потребують соціального захисту та допомоги Крупельницька І.Г., Ковальчук С.П., Гладій І.О. Сун 59
26942 2019 Формування системи підвищення рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання Даценко Г. В. Суз 82
26940 2019 The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development Datsenko H., Seheda S., Otkalenko O., Petr Musil СWeof 46
26939 2019 Структурний аналіз суб’єктів господарювання Хмельниччини та Вінниччини Даценко Г. В. Сун 47
26938 2019 Підвищення фінансової безпеки підприємства на основі формування моделі внутрішнього фінансового контролю Даценко Г. В. Суз 47
26937 2019 Проблеми та перспективи підвищення фінансової безпеки суб’єктів господарювання Даценко Г. В. Суз 40
26935 2019 Аналіз і контроль прибутку та рентабельності Коцеруба Н.В. Тд 41
26934 2019 Аналіз і контроль прибутку та рентабельності Коцеруба Н.В. Тд 39
26933 2020 Аналітичні процедури в аудиті рентабельності торговельного підприємства Коцеруба Н. В. Тд 52
26932 2020 Фінансовий контроль формування, розподілу та використання прибутку суб’єкта господарювання Коцеруба Н.В., Гилюк Л.О. Сун 77
26931 2020 Strategy of Tourism Development for the Middle-Sized Town: From Scenarios to Strategic Maps Levytska I.,Klynchuk A., Biletska N., Kotseruba N. Суз 50
26930 2018 Особливості документального оформлення обліку паливномастильних матеріалів Гладій І.О., Коцеруба Н.В. Сун 123
26929 2019 Управлінська звітність оптимізації ціноутворення Гладій І.О. Тд 39
26928 2019 Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління агропромисловим підприємством: принципи побудови Гладій І.О. Сун 38
26927 2020 Економічна сутність калькулювання собівартості продукції Гладій І.О. Тд 40