The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28200 2022 Вплив математичних дисциплін на формування цифрових компетностей майбутніх фахівців економічної галузі Гусак Л.П. Сун 32
28199 2022 Електротехніка = Еlectric engineering Гусак Л.П. Рп 1
28198 2022 Strategic approximation of sustainable development of ecological systems and industry by expert estimations and genetic algorithm approach Romanuke V.V., Husak L.P. М(в 23
28197 2023 Складові професійної компетентності викладача закладу вищої освіти Тимкова В.А. Тд 23
28196 2023 Теоретичні та практичні аспекти граматики прагматики у викладанні іноземних мов Лебедєва Н.А., Тимкова В.А. Сун 25
28195 2023 Використання фразеологізмів на заняттях з української мови як необхідний елемент формування мовної культури майбутніх фахівців Тимкова В.А. Суз 31
28194 2022 Екстремальні види туризму у повсякденній діяльності місцевих громад Кізюн А.Г. Сун 24
28193 2021 Маркетингова діяльність туристського підприємства (за матеріалами тyрагенcтва «Drеam Way Tour») Васалатій І.І. Дрп 37
28192 2021 Стан та перспективи розвитку оздоровчого туризму в Україні (за матеріалами ТОВ «Санаторно-туристичне підприємство «Свіжий вітер») Боровський Я.О. Дрп 31
28191 2021 Сезонність і згладжування сезонних коливань в туристському і готельному бізнесі (зa мaтеpiaлaми туpaгенствa «Dream Way Tour») Козловська А.І. Дрп 31
28190 2022 Внутрішній туризм в Україні: стан та шляхи активізації (за матеріалами ТОВ «Санаторно-туристичне підприємство «Свіжий Вітер») Волошин О.М. Дрп 34
28189 2022 Організація екскурсійної діяльності суб’єктами туристичного ринку (за матеріалами ТОВ «ТКБ») Бугай М.А. Дрп 51
28188 2022 Якість послуг туристичного підприємства та шляхи її підвищення (за матеріалами туристичної компанії «Trigor Tour») Боцян І.М. Дрп 34
28187 2022 Зарубіжний досвід стимулювання розвитку туризму в Україні (за матеріалами туристичної агенції «Анна Тревел») Тихонова Н.В. Дрп 26
28186 2022 Створення штучних об’єктів туристичного інтересу (за матеріалами туристичної агенції «Поїхали з нами») Оскірко В.П. Дрп 40
28185 2022 Оцінка перспектив розвитку соціального туризму в Україні (за матеріалами туристичної агенції «Гламур-тур») Кабиш О.О. Дрп 30
28184 2022 Стратегічне планування управлінської діяльності туристського підприємства та шляхи підвищення її ефективності (за матеріалами туристичної агенції «Патріот») Бондар Л.А. Дрп 33
28183 2022 В’їзний туризм і методи його стимулювання (за матеріалами туристичної агенції «Смайл») Барабашук Я.М. Дрп 33
28182 2022 Стратегічне планування діяльності туристичного підприємства (за матеріалами туристичної агенції «JoinUP!») Білоцька О.І. Дрп 49
28181 2022 Сучасні технології обслуговування у ресторанному господарстві (за матеріалами кафе «Сім’я») Бородій В.О. Дрп 45