The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27860 2022 Управління лояльністю споживачів = Сonsumer loyalty management Поліщук І.І. Рп 13
27859 2022 Маркетинговий аналіз = Marketing analysis Поліщук І.І. Мв 7
27858 2022 Маркетинговий аналіз = Marketing analysis Поліщук І.І. Рп 11
27857 2022 Linguistic Portrait of Specialists in Public Administration Tymkova V.A., Lebedieva N.A. Сун 38
27856 2021 Assessment of Flipped Learning as an Innovative Method of Teaching English: A Case Study Ivanytska N., Dovhan l., Tymoshchuk N., Osaulchyk O., Havryliuk N. СWeof 37
27855 2021 Технології неформальної освіти: європейський та вітчизняний досвід Ковальчук С.В., Мартинова Л.Б., Танасійчук А.М. Сун 37
27854 2020 Управлінський потенціал як антецедент капіталу підприємства: трансформація та фінансування Корж Н.В., Мартинова Л.Б. Сун 28
27853 2017 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. Здп 15
27852 2017 Психологія Штифурак В.Є. Здп 7
27851 2019 Ризик-менеджмент в реалізації системи управління якістю закладів вищої освіти = Risk management of higher education in the implementation of a quality management system Корж Н.В., Соколовська В.В. Сун 33
27850 2018 Психологія Штифурак В.Є. Окл 15
27849 2018 Психологічне сприяння подоланню комунікативних бар'єрів майбутніх менеджерів Штифурак В.Є., Штифурак В.С. Сун 32
27848 2019 Психологія Штифурак В.Є. Рп 14
27847 2019 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. Рп 12
27846 2019 Психологічні детермінанти здоров'я в системі ціннісних пріоритетів майбутніх юристів Штифурак В.Є. Сун 34
27845 2019 Субкультурне сприймання студентською молоддю психологічного феномену "ставлення до грошей" Штифурак В.Є. Сун 31
27844 2020 Теоретичне обґрунтування змістового компонента фахової підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі німецькомовних країн Штифурак В.Є., Самохвал О.О. Суз 26
27843 2021 Психологія = Рsychology Штифурак В.Є. Рп 5
27842 2021 Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology psychology Штифурак В.Є. Рп 12
27841 2021 Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology psychology Штифурак В.Є. Рп 20