The Repository of VTEI
2022
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28060 Розробка заходів підвищення продуктивності праці на підприємствах ресторанного бізнесу (за матеріалами кафе-бару «Смерека») Ліщук Ю.О. Дрп У кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні питання продуктивності праці та розроблено практичні ... 7
28059 Перспективи розвитку кейтерингових послуг (за матеріалами ресторану «Cherry Lake») Шпортун А.В. Дрп У кваліфікаційній роботі проаналізовано особливості та визначення перспектив розвитку кейтерингових ... 2
28058 Вдосконалення методів управління на підприємствах ресторанного бізнесу (за матеріалами кав’ярні «Чорна кішка Білий кіт») Чхань Є.А. Дрп В кваліфікаційній роботі розкрито сутність групи методів управління персоналом, вивчення їх значимос... 3
28057 Моделі прогнозування діяльності агропідприємства (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Еко-сфера») Поліщук Д.С. Дрп У кваліфікаційній роботі розглянуто моделі прогнозування діяльності агропідприємства з використання ... 8
28056 Інформаційна система обліку та реалізації продукції на підприємстві (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринський вагоноремонтний завод «Експрес»») Вдовін Р.А. Дрп У кваліфікаційній роботі розглянуто особливості інформаційної системи обліку та реалізації продукції... 8
28055 Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства = Еnterprise business activity simulation Лозовський О.М., Горшков М.А. Рп «Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства» є професійно-орієнтованою навчальною д... 0
28054 Ресторанна справа = Restaurant business Постова В.В. Рп Робоча програма дисципліни «Ресторанна справа» складена у відповідності до її місця та значення за с... 0
28040 Теоретико-ігрова ймовірність: ретроспектива та сучасність Гайдучок Д.Л., Глухова Т.В., Радзіховська Л.М. Тд У тезах доповіді розглянуто особливості теоретико-ігрової ймовірності. Теоретико-ігрова ймовірність ... 7
28039 Використання засобів MS EXCEL при здійсненні кореляційно-регресійного аналізу Радзіховська Л.М. Сун У статті розглянуто можливості практичного застосування табличного процесора MS EXCEL для здійснення... 12
28038 Стратегічні пріоритети розвитку регіональної економіки в умовах кризи strategic = Рriorities for the regional economy development in crisis Графська О.І., Головчук Ю.О., Гарасимчук Н.А. Сун Стаття присвячена аналізу та узагальненню напрямів впливу кризових явищ на розвиток регіональної еко... 8
28037 Якість продукції та послуг як об’єкт управління на підприємствах ресторанного господарства Постова В.В. Сун У статті визначено, що у сучасній ринковій економіці проблеми якості є одними із найважливіших чинни... 16
28036 Концептуальні засади забезпечення конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства, які надають кейтерингові послуги Постова В.В. Сун У статті проаналізовано концептуальны засади забезпечення конкурентоспроможності закладів ресторанно... 9
28035 Improving the efficiency of functioning and development of hotel business enterprises = Підвищення ефективності функціонування та розвитку підприємств готельного бізнесу Riabenka M., Postova V. Тд У матеріалах конференції визначено шляхи підвищення ефективності функціонування та розвитку підприєм... 9
28034 Кейтеринг як інноваційна послуга у ресторанному бізнесі Постова В.В., Доник О.І. Тд У матеріалах конференції проаналізовано кейтеринг як інноваційну послугу в ресторанному бізнесі.... 4
28033 Пропозиції щодо модернізації формату «Casual Dining» в ресторанному бізнесі Постова В.В. Тд У тезах доповіді наведено пропозиції щодо модернізації формату «Casual Dining» в ресторанному бізнес... 2
28032 Вдосконалення системи мотивації персоналу закладів ресторанного господарства (за матеріалами пекарні «Грузинський хліб») Ятаутас В.С. Дрп У кваліфікаційній роботі розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи мотивації персоналу заклад... 2
28031 Вдосконалення цінової політики на підприємствах ресторанного бізнесу (за матеріалами ресторану «Аура») Шпукал І.Ю. Дрп У кваліфікаційній роботі розроблено шляхи вдосконалення цінової політики на підприємствах ресторанно... 2
28029 Фізичне виховання = Рhysical education Сальникова С., Бондар А., Пуздимір М. Рп Мета дисципліни «Фізичне виховання»: цілеспрямовано та систематично діяти на людину з допомогою фізи... 0
28028 Фізичне виховання = Рhysical education Сальникова С., Бондар А., Пуздимір М. Рп Мета дисципліни «Фізичне виховання»: цілеспрямовано та систематично діяти на людину з допомогою фізи... 0
28027 Модернізація санаторно-курортного господарства як чинник маркетингової політики регіонального розвитку туризму = Spa and wellness industry modernization as a factor of the marketing policy of regional tourism development Голод А.П., Головчук Ю.О., Мороз С.Р., Дудаш О.І. Сун У статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження модернізаційних процесів у туристич... 8