The Repository of VTEI
2022
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
27598 Роль системого аналізу в розвꞌязуванні складних прикладних проблем Радзіховська Л., Облапінський О., Романов М. Тд Визначено роль системого аналізу в розвꞌязуванні складних прикладних проблем... 9
27597 Застосування систем комп`ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Сун Однією з новацій, що успішно розвиваються, в організації навчального процесу є дистанційне навчання... 11
27593 Scientific and educational consortium as institutional projection of the innovative professional training Levchuk O., Levchuk K., Husak L. СSc Prospects for the implementation of educational programs within the research and educational consort... 14
27592 Вища та прикладна математика: методичні рекомендації до самостійної роботи Гусак Л.П. Мв 21
27591 Характеристика способів впливу країн на інвестиційну привабливість туризму Антонюк К.Г. Тд Розкрито характеристику способів впливу країн на інвестиційну привабливість туризму... 20
27590 Перспективи використання смарт-спеціалізації у формуванні програми розвитку туризму Вінницької області Антонюк К.Г. Суз В роботі розглядається важливість застосування смарт-спеціалізації для розвитку туризму областей Укр... 15
27589 The Implementation of E-Learning to Support Learning and Teaching Foreign Language: A Case Study in Ukrainian Higher Education Tymoshchuk N. СWeof The research paper examines current tendencies in implementing e-learning as an integral part of the... 18
27588 Цілі економіко-математичного моделювання і аналізу економічних об’єктів Гусак Л.П. Тд Дослідження показали, що основним призначенням економіко-математичних моделей конкретного підприємс... 21
27586 Застосування систем комп’ютеризованого навчання при викладанні математичних дисциплін у студентів економічних спеціальностей Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Сун Однією з новацій, що успішно розвиваються, в організації навчального процесу є дистанційне навчання ... 23
27585 Modeling of functional preparedness of women 25-35 years of different somatotypes. Furman Y.M., Miroshnichenko V.M., Boguslavska V.Yu., Gavrilova N.V., Brezdeniuk O.Yu., Salnykova S.V., Holovkina V.V., Vypasniak I.P., Lutskyi V.Y. СWeof The level of functional preparedness of the population is influenced by many factors. The greatest ... 22
27582 The unity and interrelation of the educational, upbringing, and developmental functions of the learning process in the context of the COVID-19 pandemic. Koreneva, I., Havryliuk, N., Lihus, V., Chorna, H., & Liulchak, S. СWeof The article deals with the problem of unity and interrelation of educational, educative, and devel... 27
27581 Pedagogical conditions of professional training integration of specialists in agrarian sphere Levchuk E., Havryliuk N. М(з The research subject is future agrarians integrated professional training. Research methods: syste... 22
27580 Tools for marketing management of the innovation and investment activity Polishchuk I., Dovhan Yu., Hromova O., Dovhan L., Hnydiuk I. СWeof The object of research is the processes of management of innovation and investment activity of enter... 30
27579 Дистанційна форма навчання як інноваційна методика підготовки фахівців з логістики та управління ланцюгами поставок Довгань Ю.В. Тд Дослідження присвячене вивченню проблематики формування дієвого механізму кадрового забезпечення, що... 40
27574 Телескопізми сучасної англійської мови: дефініція та типологія Тимощук Н.М. Сун Перманентний розвиток є найважливішою умовою існування мови. Процес пізнання світу, поява нових поня... 46
27573 Українська мова за професійним спрямуванням / The ukrainian language for specific purposes. Завдання для практичних занять Тимкова В.А. Здп Завдання для практичних занять студентів з української мови за професійним спрямуванням передбачають... 109
27572 Flipped classroom як інноваційний метод викладання іноземної мови: теоретико-методологічний аспект Тимощук Н.М. Сун У статті представлено метод “перевернутого навчання” як один з найбільш інноваційних та ефективних у... 42
27571 Formation of technologies of communicative competence of students of economic specialties. Формування технологій комунікативної компетентності студентів економічних спеціальностей Tymkova V. М(з The article investigates the search for effective technologies of critical thinking in the develop... 69
27514 Розробка технології сорбету-морозива (за матеріалами ПП «Світайс») Щербатюк С. В. Дрп Розроблено технологію виробництва сорбету-морозива із збереженням максимальної її натуральності при ... 49
27513 Удосконалення технології виробництва пісочно-відсаджувального печива підвищеної харчової цінності (за матеріалами ТОВ «Млин База») Кирилюк Т. О. Дрп Запропоновано у процесі приготування тіста борошно розділяти на дві частини. Після введення у міси... 44