The Repository of VTEI
2022
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
28551 Realia as a representation feature of english tourism texts Koliasa O.V., Koval N., Shostak U. Сун The work is devoted to the study of the features of representation of English tourism discourse in t... 16
28522 Strategic development of international corporate social responsibility in agribusiness Soloviova O., Krasnyak O., Cherkaska V., Revkova A. СWeof The identification of the interdependent development of society and business contributed to the intr... 36
28520 Логіка = Logic Замкова Н.Л., Гулівата І.О. Рп Мета вивчення дисципліни – засвоєння форм думки і законів правильного мислення. Знання форм і процед... 0
28519 Логіка = Logic Замкова Н.Л., Гулівата І.О. Мв Самостійна робота здобувачів вимагає наполегливих зусиль, усвідомлення поставленої навчальної мети, ... 0
28510 Інноваційно-інвестиційний потенціал України у воєнний час та перспективи розвитку Чернега В., Продусевич Т. Тд За всі століття існування людства більшість інноваційних, корисних, змінюючих світ назавжди винаході... 31
28509 Вплив податкової політики на інвестиційний клімат країни = Іnfluence of tax policy on investment climate of the country Чернега В.В. Сун В статті визначено, що в умовах економічного зростання та розвитку нашої країни, існує певна обмежен... 34
28508 Стратегічне управління та професійний розвиток в публічних організаціях = Strategic management and professional development in public organizations Іванченко Г.В. Рп Метою вивчення дисципліни «Стратегічне управління та професійний розвиток в публічних організаціях» ... 0
28507 Кваліфікаційна робота = Qualification work Іванченко Г.В. Мв Кваліфікаційна робота – кваліфікаційне самостійне дослідження, що виконує здобувач вищої освіти при ... 0
28478 Створення конкурентоспроможної торгової марки: теоретичні основи і практичні інструменти (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю "Рокет делівері", м. Київ) Стратійчук Н. Дрп В роботі визначено теоретичні основи і практичні інструменти створення конкурентоспроможної торгової... 26
28470 Підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства на основі стратегії диверсифікації (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальність "Цукорагропром", с. Війтівці, Хмільницького р-ну, Вінницької обл.) Дзівінський М. Дрп В роботі розглянуто способи підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства ... 21
28469 Планування інноваційного розвитку соціально-економічної сфери в Україні Богацька Н.М. Знп Планування інноваційного розвитку соціально-економічної сфери України є складним процесом. Відсутніс... 16
28468 Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства Богацька Н.М. Сун У матеріалі запропоновано напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприє... 30
28467 Особливості прийняття управлінських рішень органами публічної влади в екстремальних умовах = Рeculiarities of management decisions making by public authorities in extreme conditions Махначова Н.М. Сун У статті розглянуто механізм прийняття управлінських рішень в екстремальних умовах. Процес управлінн... 27
28465 Управління збутом в експортній діяльності підприємства (за матеріалами приватного підприємства ПСП "Вікторія", с. Ратуш, Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл.) Миронишин В. Дрп В роботі описано управління збутом в експортній діяльності підприємства.... 22
28464 Теоретичні аспекти управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств = Theoretical Aspects of Managing Innovation and Investment Activities of Enterprises Довгань Ю.В. Сун В статті досліджено теоретичні аспекти управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств. ... 16
28463 Модель компетентностей сучасних логістів = Тhe model of competencies of modern specialists in logistics Довгань Ю.В. Тд Дана робота є продовженням циклу статей, в яких висвітлено результати наукових досліджень проблемати... 16
28453 Паблік рілейшнз = Рublic relations Довгань Ю.В. Мв Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Паблік рілейшнз» розроблені відповідно до... 0
28452 Інтеграція логістики та маркетингу в системі управління підприємством Довгань Ю.В. Сун В статті висвітлено актуальні питання інтеграції логістики та маркетингу в системі управління підпри... 21
28451 Міжнародний менеджмент = Іnternational management Ковтун Е. Мв Метою самостійної роботи здобувачів є засвоєння в повному обсязі навчальної програми дисципліни та ф... 0
28450 Сучасні технології розробки та реалізації міжнародної товарної політики фірми (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю "САБАРОВ-ТРАК", м. Вінниця) Амонс Я. Дрп В роботі описано сучасні технології розробки та реалізації міжнародної товарної політики фірми.... 25