The Repository of VTEI
2022
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
29053 Портрет зовнішньої торгівлі України у воєнний час Хачатрян В.В. Тд За оцінкою Світової організації торгівлі, повномасштабне вторгнення росії в Україну завдало серйозно... 10
29052 Визначення шляхів оптимізації асортиментної політики в експортній діяльності підприємства Мельничук О.П. Тд В тезах визначено шляхи оптимізації асортиментної політики в експортній діяльності підприємства.... 9
29051 Активізація міжнародної діяльності як індикатор підвищення прибутковості підприємства Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Знп В статті досліджено особливості активізації міжнародної діяльності підприємства в сучасних умовах го... 11
29050 Удосконалення управління міжнародною діяльністю на підприємстві Мельничук О.П. Сун Розглянуто основні погляди авторів на проблематику вдосконалення міжнародної діяльності підприємства... 7
29049 Цифровізація як нова реальність України в умовах війни Стратійчук В.М. Тд Інноваційні технології, досягнення науки в техніки завжди помітно відображаються на рівні розвитку д... 4
29048 Innovations in international business – a driver of the national economy recovery = Інновації в міжнародному бізнесі – драйвер відбудови вітчизняної економіки Khachatrian V., Stratiichuk V. Тд В умовах війни одним із найбільш ризикованих секторів економіки стала саме сфера реалізації міжнарод... 10
29047 Концептуальні основи розвитку експортного потенціалу підприємства = Сonceptual basis of the development of enterprise's export potential Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Сун У статті здійснено компаративний аналіз сутності експортного потенціалу підприємства. Виокремлено ос... 7
29046 Розвиток інвестиційного клімату в Україні в умовах війни = Development of the investment climate in ukraine during war Дергач А.В., Кульганік О.М., Чернишова О.О. Сун У статті розкрито ключові перспективи розвитку інвестиційного клімату в Україні в умовах війни. Визн... 5
29029 Публічне адміністрування у сфері медичного обслуговування жителів територіальної громади (за матеріалами Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Вінниця») Загнибіда Ю.М. Крп Мета дослідження – обґрунтування теоретичних основ, пошук перспектив вирішення проблемних питань, що... 0
29028 Адміністрування безоплатної правової допомоги в контексті розвитку цифрового суспільства (за матеріалами Міністерства юстиції України координаційного центру з надання правової допомоги вінницького місцевого центру...) Хахалін М.В. Крп Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу положень чинного законодавства У... 0
29025 Управління лояльністю споживачів = Consumer loyalty management Поліщук І.І. Рп Метою вивчення дисципліни «Управління лояльністю споживачів» є формування у здобувачів освітнього ст... 1
29024 Роль держави у розвитку туристичного бізнесу в Україні (за матеріалами Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Тульчинської міської ради, м. Тульчин, Тульчинський район, Вінницька область) Подолян А.О. Крп Метою написання кваліфікаційної роботи є дослідження ролі держави у розвитку туристичного бізнесу в ... 0
29023 Формування інноваційного механізму у сфері надання медичних послуг на місцевому рівні (за матеріалами Міністерства соціальної політики Державної реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «ПРОМІНЬ», м. Вінниця) Мазур П.О. Крп Мета роботи: дослідити різноманітність інноваційних впроваджень, які можна буде безпосередньо застос... 0
29022 Інформаційне забезпечення управлінських рішень у сфері земельних відносин (за матеріалами Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області) Костенюк Р.В. Крп Мета дослідження науково-теоретичне обґрунтування реформи управління земельними ресурсами та вдоскон... 0
29021 Комунікативна діяльність в публічному управлінні (за матеріалами Управління Держпраці у Вінницькій області) Зарудняк Т.О. Крп Метою дослідження є аналіз комунікативної діяльності Управління Держпраці у Вінницькій області.... 0
29020 Публічне управління якістю надання судово-адміністративних послуг в україні (за матеріалами Вінницького апеляційного суду, м. Вінниця) Дремлюга В.В. Крп Метою кваліфікаційної роботи є дослідження на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинног... 0
29019 Державно-правове регулювання діяльності засобів масової інформації в Україні (за матеріалами Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації) Добровольська Т.В. Крп Мета написання кваліфікаційної роботи на вказану тему полягає у вивченні та аналізі сутності державн... 0
29018 Напрями та механізми взаємодії ОГС та органів місцевого самоврядування (за матеріалами Лука-Мелешківської сільської ради, с. Лука-Мелешківська, Вінницький район, Вінницька область) Дзюба В.В. Крп Метою роботи є опрацювання теоретичних засад взаємодії ОГС та органів місцевого самоврядування, оцін... 0
29017 Ефективність цифрових трансформацій у контексті стратегії публічного управління територіальним розвитком (за матеріалами Немирівської міської ради Вінницького району Вінницької області) Гуковський В.Л. Крп Метою кваліфікаційної роботи є формування теоретично-методичних та практичних засад ефективності циф... 0
29016 Впровадження державних проєктів цифровізації (за матеріалами Управління державної міграційної служби України, м. Вінниця) Бондаренко О.А. Крп Мета дослідження полягає в проведеного аналізу розвитку надання електронних послуг в умовах активної... 0