The Repository of VTEI
2022
ID TITLE AUTHOR (s) TYPE SUMMARY RANK
29240 Реформування та розвиток пенсійної системи в Україні (за матеріалами Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, м. Вінниця) Шмалій О.С. Дрп Одним із ключових питань у сфері соціального захисту є пенсійне забезпечення громадян. Функціонуванн... 33
29233 Рecурcне зaбезпечeння cоцiальнoї рoботи в грoмаді: прoблеми тa пeрспективи (за матеріалами Комунального закладу «Оратівський селищний центр cоціальних служб», Оратівська селищна рада, смт Оратів, Вінницька обл.) Чугункіна М.С. Дрп У світі щодня відбуваються зміни, а особливо в слові сім'я. Сім'я – гарант стабільності. К... 33
29228 Аналіз розширення торговельного співробітництва України та ЄС Хачатрян В.В., Осіпова Л.В. Тд Важливим завданням зовнішньої політики України є інтеграція до європейського цивілізаційного простор... 34
29227 Міграційні процеси в рамках трансакційного співробітництва України та Польщі: реалії та перспективи Хачатрян В.В., Осіпова Л.В. Тд Стрімке розширення ЄС на початку ХХI століття та поглиблення євроінтеграційних процесів посилили міг... 35
29189 Ефективність застосування інтерактивних методів навчання при формуванні комунікативної компетентності майбутніх філологів Ткачук Т.І. Сун У статті розглядається суть та значення комунікативної компетентності, досліджено основні підходи до... 39
29188 Стилістичні перспективи перекладу англомовних джерел в сучасній інтерпретації майбутніх філологів Ткачук Т.І., Паславська І.Б. Сун Показник емболії у англомовних джерелах обумовлений кількістю використання перекладачем у тексті пер... 28
29185 Фінансово-бюджетна та соціально-економічна безпека держави в умовах військової агресії Нікітішин А.О. Сун Стаття присвячена розкриттю сутності фінансово-бюджетної та соціально-економічної безпеки держави. ... 30
29182 Аналіз фіскальної ефективності податку на додану вартість Нікітішин А.О., Пасічний М.Д. Сун Систематизовано основні теоретичні аспекти ефективності ПДВ. В Україні ПДВ є основним бюджетоутворю... 38
29181 Tax Policy for Economic Recovery and Sustainable Development After COVID-19 Kaneva T., Chugunov I., Pasichnyi M., Nikitishin A., Husarevych N. СSc The optimal taxation level and tax structure depend on numerous factors and enormously differ from c... 37
29132 Формування сучасного менеджменту в медичній установі (за матеріалами Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця) Грубеляс І. Дрп Мета дослідження – узагальнення теоретико-методичних положень і розробка практичних рекомендацій щод... 123
29131 Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування в Україні (за матеріалами Вінницької обласної Ради, м. Вінниця) Донець Л. Дрп Мета роботи – є обґрунтування теоретичних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо вдоск... 100
29114 Теоретичні аспекти розвитку соціальної політики: зарубіжний досвід Павлюк Т.І. Тд У тезах доповіді розкрито теоретичні аспекти розвитку соціальної політики, опираючись на зарубіжний ... 68
29053 Портрет зовнішньої торгівлі України у воєнний час Хачатрян В.В. Тд За оцінкою Світової організації торгівлі, повномасштабне вторгнення росії в Україну завдало серйозно... 58
29052 Визначення шляхів оптимізації асортиментної політики в експортній діяльності підприємства Мельничук О.П. Тд В тезах визначено шляхи оптимізації асортиментної політики в експортній діяльності підприємства.... 62
29051 Активізація міжнародної діяльності як індикатор підвищення прибутковості підприємства Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Знп В статті досліджено особливості активізації міжнародної діяльності підприємства в сучасних умовах го... 56
29050 Удосконалення управління міжнародною діяльністю на підприємстві Мельничук О.П. Сун Розглянуто основні погляди авторів на проблематику вдосконалення міжнародної діяльності підприємства... 62
29049 Цифровізація як нова реальність України в умовах війни Стратійчук В.М. Тд Інноваційні технології, досягнення науки в техніки завжди помітно відображаються на рівні розвитку д... 52
29048 Innovations in international business – a driver of the national economy recovery = Інновації в міжнародному бізнесі – драйвер відбудови вітчизняної економіки Khachatrian V., Stratiichuk V. Тд В умовах війни одним із найбільш ризикованих секторів економіки стала саме сфера реалізації міжнарод... 77
29047 Концептуальні основи розвитку експортного потенціалу підприємства = Сonceptual basis of the development of enterprise's export potential Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. Сун У статті здійснено компаративний аналіз сутності експортного потенціалу підприємства. Виокремлено ос... 58
29046 Розвиток інвестиційного клімату в Україні в умовах війни = Development of the investment climate in ukraine during war Дергач А.В., Кульганік О.М., Чернишова О.О. Сун У статті розкрито ключові перспективи розвитку інвестиційного клімату в Україні в умовах війни. Визн... 72