The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27349 2021 Використання системи управління навчанням МООDLE в процесі дистанційного навчання вищої та прикладної математики Гусак Л.П., Радзіховська Л.М. Сун 16
27348 2021 Побудова багатофакторної регресійної моделі засобами програмного забезпечення Eviews Радзіховська Л.М., Гусак Л.П., Панчук Ю.С. Сун 14
27347 2021 Optimization of training the translators in higher educational institutions through “soft skills” formation Dovhan L. Тд 23
27346 2021 Цифрова компетентність як одна з професійно значущих компетентностей майбутніх економістів Радзіховська Л. Тд 14
27345 2021 Використання табличного процесора MS EXCEL в економіко-математичному моделюванні Радзіховська Л.М. Тд 16
27344 2021 Особливості формування та реалізації конкурентних переваг закладів ресторанного господарства в сучасних ринкових умовах Постова В.В. Сун 41
27343 2021 Використання кластерних ініціатив в системі розвитку ресторанного господарства України Постова В.В. Сун 25
27342 2021 Crisis Management of Restaurant Business in Modern Conditions Klymchuk A., Postova V., Moskvichova O., Hryhoruk I. СSc 46
27341 2021 Офісні комп’ютерні технології. Робоча програма Новицький Р. М., Гусак Л. П. Рп 18
27340 2021 Побудова багатофакторної регресійної моделі засобами програмного забезпечення Eviews Радзіховська Л. М., Гусак Л.П., Панчук Ю.С. Сун 14
27339 2021 Проєкт готелю на 80 місць у м. Івано-Франківськ (об’єкт дослідження – проєкт готелю з приміщенням для прийому, оформлення і розміщення споживачів та виробничими приміщеннями ресторану (гарячий цех)) Скакодуб Марина Валеріївна Дрп 8
27338 2021 Проєкт готелю на 50 номерів в м. Львів (об’єкт дослідження – проєкт готелю з приміщеннями житлової групи (номер стандарт) та торговельною залою бару) Сидоренко Іван Юрійович Дрп 9
27337 2021 Проєкт готелю у Славській рекреаційній зоні (об’єкт дослідження – проєкт готелю з приміщеннями житлової групи та виробничими приміщеннями ресторану (гарячий цех)) Пелих Марія Юріївна Дрп 9
27336 2021 Складові цифрової компетентності майбутніх економістів Копняк К., Радзіховська Л. Сун 9
27335 2021 Проєкт лікувально-оздоровчого комплексу на 100 номерів у с. Лебедівка Одеської обл. (об’єкт дослідження – проєкт готелю з приміщеннями житлової групи (номер економ) та виробничими приміщеннями ресторану) Постова Валентина Вікторівна Дрп 13
27334 2021 International cooperation in the investigation of economic crimes related to cryptocurrency circulation Kreminskyi O., Kuzmenko O., Antoniuk A., Smahlo O. СSc 10
27333 2021 Вища та прикладна математика. Методичні рекомендації до самостійної роботи Гусак Л. П. Мв 11
27332 2021 Strategic directions of social policy implementation in Ukraine Smaglo O. Суз 8
27331 2021 Ймовірнісне програмування: історія та сучасність Радзіховська Л., Котов В. Тд 9
27330 2021 Роль математичних дисциплін у процесі формування цифрової компетентності майбутніх економістів Гусак Л. П. Сун 13