The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28141 2022 Маркетинговий аналіз діяльності підприємства на ринку туристичних послуг (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Бон Вояж Плюс», м. Вінниця) Паламарчук Д. Дрп 10
28140 2019 Використання табличного процесора Ms Excel у викладанні дисциплін професійного спрямування в економічних ЗВО Радзіховська Л.М., Гусак Л.П. Сун 12
28139 2022 Стратегічне управління експортною діяльністю підприємства легкої промисловості (за матеріалами Приватного акціонерного товариства "Володарка", м. Вінниця) Яцюк І.М. Дрп 18
28138 2022 Особливості використання пакету STATISTICA та MS EXCEL для обробки статистичних даних Янковий А., Радзіховська Л. Тд 7
28137 2022 Удосконалення технології страв європейської кухні у ЗРГ м. Вінниця (за матеріалами ресторану «Шахерезада») Юркова А.О. Дрп 12
28136 2022 Удосконалення технології страв японської кухні у ЗРГ м. Вінниця (за матеріалами кафе «Fisherman») Васьківський Б.М. Дрп 9
28135 2022 Розробка інноваційної технології вегітаріанських салатів у ЗРГ м. Житомира (за матеріалами ресторану «Дубки») Губарєв П.Г. Дрп 14
28134 2022 GDPR та маркетингова стратегія в соціальних мережах Поліщук І.І. Тд 9
28133 2022 Івент-маркетинг в системі маркетингових комунікацій організації (за матеріалами Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету, м. Вінниця) Шуневич В. Дрп 6
28132 2022 Управління маркетинговим потенціалом підприємства як передумова активізації міжнародної діяльності (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «ВКП «Вербівське», м. Вінниця) Сілагін В. Дрп 16
28131 2022 Управління маркетинговим потенціалом підприємства як передумова активізації міжнародної діяльності (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «ВКП «Вербівське», м. Вінниця) Сілагін В. Дрп 8
28130 2022 Концепція бренд-менеджменту торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Європейські екопродукти», м. Хмельницький) Поцілуйко Л. Дрп 8
28129 2022 Маркетингова концепція діяльності підприємства в сучасних умовах (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «Реддинг», м. Вінниця) Дмитрук М. Дрп 15
28128 2022 Удосконалення маркетингової товарної політики підприємства (за матеріалами Приватного підприємства «O.L.Kar–АгроЗооВЕТ–сервіс», м. Шаргород, Вінницька область) Габрид А. Дрп 13
28127 2022 Офісні комп’ютерні технології = Оffice computer technologies методичні рекомендації до самостійної роботи Кузьміна О., Гусак Л. Мв 0
28126 2022 Іноземна мова спеціальності = Foreign language for professional purpose Тимощук Н.М. Рп 0
28125 2022 Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology psychology Штифурак В.Є. Мв 0
28124 2022 Міжнародні стратегії економічного розвитку = Іnternational strategy of economic development Стратійчук В.М. Рп 0
28123 2022 Гастрономічна професійна творчість та авторська кухня = Gastronomic professional creativity and author’s cuisine Іваніщева О.А. Мв 0
28122 2022 Самоменеджмент = Self management Іванченко Г.В. Мв 0