The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
28497 2020 Менеджмент соціального забезпечення Ковтун Е.О. Рп 1
28496 2020 Формування управлінських компетенцій менеджера медичних закладів у сучасних умовах = Development of management competences of a health institution manager in modern conditions Махначова Н.М., Махначов М.В. Сун 17
28495 2020 Реклама = Аdvertising Головчук Ю.О. Рп 0
28494 2021 Теоретичні аспекти маркетингових досліджень при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності = Тheoretical aspects of marketing research when performing foreign economic activity by the enterprise Ковтун Е. Сун 42
28493 2021 Організаційно-кадрова робота в соціальному забезпеченні Ковтун Е. Рп 0
28492 2021 Сутність поняття «ресурсний потенціал підприємства» Богацька Н., Пустова Ю. Сун 23
28491 2021 Виробнича програма та потужність підприємства Богацька Н., Демиденко Ю. Сун 18
28490 2021 Проблеми та перешкоди ефективної господарсько-фінансової діяльності підприємства = Рroblems and obstacles of effective economic and financial activity of the enterprise Богацька Н.М. Сун 17
28489 2021 Запобігання корупції в правоохоронних органах: досвід країн ЄС = Рreventing corruption in law enforcement agencies: experience of EU countries Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. Суз 17
28488 2021 Економічні основи соціального забезпечення = Еconomic fundamentals of social welfar Гарбар В.А.. Недбалюк О.П. Мв 1
28486 2020 Моніторинг інформаційного забезпечення цнап вінницької області в умовах нестабільності епідемічної ситуації = Іnformation support monitoring of administrative services centers in vinnytsia region in the context of epidemic situation instability Семенюк І.Ю., Махначова Н.М., Іванченко Г.В. Сун 11
28485 2020 Роль публічних комунікацій в демократизації суспільства = Тhe role of public communications in the democratization of society Боковець В.В., Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. Сун 13
28484 2020 Управління персоналом = Рersonnel management Бондарчук Л.В. Здп 0
28483 2020 Формування стратегії управління ризиками з метою підвищення ефективності імпортних операцій підприємства = Formation of a risk management strategy in order to increase the efficiency of import of an enterprise Семенюк І.Ю., Махначова Н.М. Суз 21
28482 2019 Міжнародний менеджмент Ковтун Е.О. Мв 0
28481 2019 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Ковтун Е. Рп 2
28480 2019 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Ковтун Е. Рп 2
28478 2022 Створення конкурентоспроможної торгової марки: теоретичні основи і практичні інструменти (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю "Рокет делівері", м. Київ) Стратійчук Н. Дрп 26
28477 2021 Формування професійної державної служби як один з пріоритетів реформування державного управління Махначова Н.М. Сун 23
28476 2021 Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of the enterprise Богацька Н.М. Рп 0