The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
27239 2020 Рекламний та пр-менеджмент: робоча програма Танасійчук А. М. Рп 8
27238 2020 Бренд-менеджмент: Опорний конспект Танасійчук А. М. Окл 9
27237 2021 Логістична компетентність як складова ефективності логістики Поліщук І.І., Довгань Ю.В. Сун 7
27236 2021 Розвиток маркетингових досліджень задоволеності вимог стейкхолдерів організації на засадах методичного інструментарію управління якістю Станкевич І. В., Поліщук І. І., Борисевич Є. Г. Сун 9
27235 2021 Від цифрових комунікацій до цифрових компетентностей Ніколіна І.І. Тд 12
27234 2021 Аналіз впровадження цифрового урядування на субрегіональному рівні. Ніколіна І.І., Гулівата І.О. Сун 9
27233 2021 Державне управління системою пенсійного забезпечення в контексті сталого розвитку: закордонний досвід. Ніколіна І.І. Сун 10
27232 2019 Фінансування соціального забезпечення в умовах децентралізації Осіпова Л.В., Грицик Н.В. Сун 11
27231 2020 Особливості соціального забезпечення в умовах глобалізації економічного простору Осіпова Л.В. Сун 10
27230 2020 Активізація інвестиційної діяльності України в умовах нестабільної економіки: регіональний аспект Осіпова Л.В. Сун 11
27229 2020 Вплив глобалізації на економіку України та її зовнішньоекономічні пріоритети Осіпова Л.В. Сун 9
27228 2020 Формування ефективної системи соціального забезпечення соціуму в контексті глобалізації Осіпова Л.В. Сун 20
27227 2019 Макроекономіка. Методичні рекомендації до самостійної роботи Павлюк Т. І., Юрчик І. Б. Мв 14
27226 2019 Макроекономіка. Робоча програма Павлюк Т. І., Юрчик І. Б. Рп 14
27225 2019 Макроекономіка. Завдання до практичних занять Павлюк Т. І. Здп 8
27224 2019 Державна система фінансування соціального забезпечення як головна складова системи соціального захисту в Україні Осіпова Л. В. Монастирський Д. В. Тд 19
27223 2020 Добробут суспільства - основа розвитку держави Павлюк Т. І. Сун 13
27222 2020 Вплив глобалізації на економіку україни та її зовнішньоекономічні пріоритети Осіпова Л.В. Сун 15
27221 2021 Особливості розвитку ринку праці Україні Павлюк Т. І. Сун 14
27220 2017 Переваги конкурентної політики Європейського Союзу Павлюк Т. І. Тд 16