The Repository of VTEI
SEARCH
ID YEAR TITLE AUTHOR (s) TYPE RANK
29178 2023 Використання системного аналізу в управлінні проектами Глухова Т., Літовченко Ю., Радзіховська Л. Тд 27
29177 2023 Застосування системного аналізу в ІТ-сфері Корнілов В.О., Перепеліцина А.А., Радзіховська Л.М. Тд 23
29176 2023 Кореляційний аналіз середньомісячної заробітної плати за трьома факторами Московко В., Радзіховська Л. Сун 24
29175 2023 Branch Structure of the National Economy and Directions of its Optimization in the Post-War Period Khaietska O., Holovnia О., Pavlyuk T., Osipova L. СWeof 36
29174 2023 Діагностика соціальної допомоги сім’ям з дітьми Мадай О.О., Павлюк Т.І. Суз 21
29173 2023 Аналіз та обчислення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Літвін Я.В., Павлюк Т.І. Суз 24
29172 2023 Соціальний захист людей з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю Гончарук К., Павлюк Т. Суз 33
29171 2023 Соціальний захист від безробіття в Україні в умовах війни Павлюк Т.І. Тд 28
29170 2023 Система державної соціальної підтримки населення у формі субсидій Павлюк Т.І. Тд 29
29169 2023 Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в умовах євроінтеграції Павлюк Т.І. Тд 29
29168 2023 Управління лояльністю споживачів у сфері ресторанного бізнесу = Management of consumer loyalty in the sphere of restaurant business Рябенька М.О., Мазуркевич І.О. Сун 28
29167 2023 Формування бренду закладів індустрії гостинності = Formation of the brand of hospitality industry Рябенька М.О., Лук'янець А.В. Сун 24
29166 2023 Формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти Тимощук Н.М. Сун 34
29165 2023 Розвиток клієнтоорієнтованості як сучасного спрямування маркетингової концепції (за матеріалами Вінницької дирекції акціонерного товариства «Укрпошта», м. Вінниця) Сагінур А. Дрп 1
29164 2023 Моніторинг маркетингового середовища діяльності підприємства на ринку (за матеріалами ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр», м. Гнівань, Вінницька область) Падафа В. Дрп 2
29163 2023 Впровадження HR-маркетингу у бізнес-діяльності підприємства (за матеріалами Вінницької дирекції акціонерного товариства «Укрпошта», м. Вінниця) Мазур А. Дрп 0
29162 2023 Оптимізація фірмового стилю підприємства (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К», м. Вінниця) Луценко М. Дрп 0
29161 2023 Івент-маркетинг у системі маркетингових комунікацій підприємства (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «ДРОН.ЮА», м. Київ) Лабунець А. Дрп 0
29160 2023 Товарні стратегії в бізнес-діяльності підприємства (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛОДКА МРІЯ-ВІННИЦЯ», м. Вінниця) Косицин І. Дрп 0
29159 2023 Розробка стратегії управління лояльністю споживачів (за матеріалами товариства з обмеженою відповідальністю «ПДЛ», м. Київ) Казьміров Д. Дрп 0