The Repository of VTEI
Стаття у нефаховому виданні
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27305 Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку регіонів України Чорна Н.М. 2021-10-21 2
27299 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. 2021-10-13 10
27293 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі. Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. 2021-10-11 13
27287 Зіставна дієслівна синтагматика: моделювання tertium comparationis Іваницька Н.Б. 2021-10-11 13
27281 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. 2021-10-08 9
27280 Конкуренція та її вплив на інноваційну активність підприємства Осіпова Л.В., Ковальчук І.С. 2021-10-08 8
27277 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. 2021-10-08 8
27276 Генеза природних ландшафтів Поділля, як основа формування туристсько-рекреаційних ландшафтів Кізюн Алла, Антонюк Катерина 2021-10-08 6
27274 Трансформація напрямків зовнішньоекономічної діяльності України: європейський вектор Осіпова Л.В. 2021-10-08 6
27272 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. 2021-10-08 6
27250 Особливості психологічного впливу на особистість у процесі управлінського спілкування Тимкова В.А. 2021-10-06 7
27233 Державне управління системою пенсійного забезпечення в контексті сталого розвитку: закордонний досвід. Ніколіна І.І. 2021-10-04 14
27229 Вплив глобалізації на економіку України та її зовнішньоекономічні пріоритети Осіпова Л.В. 2021-09-24 11
27228 Формування ефективної системи соціального забезпечення соціуму в контексті глобалізації Осіпова Л.В. 2021-09-24 22
27223 Добробут суспільства - основа розвитку держави Павлюк Т. І. 2021-09-23 15
27222 Вплив глобалізації на економіку україни та її зовнішньоекономічні пріоритети Осіпова Л.В. 2021-09-23 19
27221 Особливості розвитку ринку праці Україні Павлюк Т. І. 2021-09-23 15
27213 Концептуальні основи формування бренду в закладах ресторанного господарства Постова В.В. 2021-09-22 19
27209 Формування «soft-skills» засобами іноземної мови: теоретичний і практичний аспекти Тимощук Н.М. 2021-09-22 16
27117 Peculiarities of Patriotic Education for Youth by Means of Foreign Language Study Osaulchyk O.B. 2021-04-27 47