The Repository of VTEI
Стаття у нефаховому виданні
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27538 Аналіз біологічних факторів ризику як напрямок функціонування НАССР Іваніщева О.А. 2022-02-15 46
27503 Тенденції ринку кондитерських виробів України Пахомська О.В. 2022-02-14 43
27362 Формування маркетингово-логістичної взаємодії в управлінні підприємствами Довгань Ю.В. 2022-01-10 61
27336 Складові цифрової компетентності майбутніх економістів Копняк К., Радзіховська Л. 2021-12-30 60
27330 Роль математичних дисциплін у процесі формування цифрової компетентності майбутніх економістів Гусак Л. П. 2021-12-30 68
27328 Використання ймовірнісних методів при прийнятті управлінських рішень в ситуаціях економічного ризику Радзіховська Л. 2021-12-28 56
27322 Шляхи формування цифрової компетентності фахівців з економіки Гулівата І.О. 2021-11-11 152
27317 Цифрова освіта. Можливості та проблеми її надання в навчальних закладах Шостак У. В. 2021-10-26 119
27305 Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку регіонів України Чорна Н.М. 2021-10-21 109
27299 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. 2021-10-13 134
27293 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі. Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. 2021-10-11 103
27287 Зіставна дієслівна синтагматика: моделювання tertium comparationis Іваницька Н.Б. 2021-10-11 81
27281 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. 2021-10-08 111
27280 Конкуренція та її вплив на інноваційну активність підприємства Осіпова Л.В., Ковальчук І.С. 2021-10-08 96
27277 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. 2021-10-08 83
27276 Генеза природних ландшафтів Поділля, як основа формування туристсько-рекреаційних ландшафтів Кізюн А. Г. Антонюк К. Г. 2021-10-08 75
27274 Трансформація напрямків зовнішньоекономічної діяльності України: європейський вектор Осіпова Л.В. 2021-10-08 80
27272 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. 2021-10-08 76
27250 Особливості психологічного впливу на особистість у процесі управлінського спілкування Тимкова В.А. 2021-10-06 84
27233 Державне управління системою пенсійного забезпечення в контексті сталого розвитку: закордонний досвід. Ніколіна І.І. 2021-10-04 138