The Repository of VTEI
Стаття у нефаховому виданні
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
28492 Сутність поняття «ресурсний потенціал підприємства» Богацька Н., Пустова Ю. 2023-03-01 23
28491 Виробнича програма та потужність підприємства Богацька Н., Демиденко Ю. 2023-03-01 18
28477 Формування професійної державної служби як один з пріоритетів реформування державного управління Махначова Н.М. 2023-03-01 23
28468 Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства Богацька Н.М. 2023-02-28 30
28461 Розробка механізмів економічної безпеки підприємств за умов розвитку євроінтеграційних процесів Бондарчук Л.В. 2023-02-28 13
28460 Формування механізму управлінського консультування в сучасних умовах = Formation of the Mechanism of Management Consulting in Modern Conditions Корж Н.В., Бондарчук Л.В. 2023-02-28 17
28459 Сучасні проблеми та можливості розвитку менеджменту вітчизняних підприємств Ковтун Е. 2023-02-28 14
28452 Інтеграція логістики та маркетингу в системі управління підприємством Довгань Ю.В. 2023-02-28 21
28439 Model of strategic management of higher educational institutions on the basis of the formation its competitive advantages in the market of educational services Yasenchuk Y., Bondarchuk L. 2023-02-27 19
28424 Використання управлінського консультування для управління інформаційними ресурсами територіальної громади = Use of management consulting for management of information resources of the territorial community Бондарчук Л., Горшков М. 2023-02-24 21
28417 Методичні аспекти удосконалення концепції управління людським капіталом підприємства = Тrends in introduction of smart city technologies in urban community development strategy Горшков М. 2023-02-24 13
28403 Формування у студентів української громадянської ідентичності на кураторських годинах Заюков І.В. 2023-02-24 15
28397 Шляхи підвищення рівня людського розвитку в системі реалізації ефективної державної політики Заюков І.В., Мацюк В.А. 2023-02-24 22
28388 Теоретико-методологічні засади формування структури іміджу підприємств сфери послуг Заюков І. В., Новак І.Г. 2023-02-23 21
28373 Вплив реформи децентралізації на відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України = Тhe impact of decentralization reform on the reproduction of the resource potential of agrarian sector of economy of Ukraine Лозовський О., Горшков М. 2023-02-23 16
28266 Міжнародний досвід наповнення місцевих бюджетів та можливості його впровадження в Україні Мартинова Л.Б., Маршук Л.М. 2023-02-21 23
28255 Роль і значення загальнолюдських цінностей у системі виховної роботи вищого навчального закладу Мартинова Л.Б. 2023-02-21 18
28200 Вплив математичних дисциплін на формування цифрових компетностей майбутніх фахівців економічної галузі Гусак Л.П. 2023-02-07 32
28064 Альтернативні джерела енергії: облікові особливості встановлення обладнання Китайчук Т.Г. 2022-12-09 40
28039 Використання засобів MS EXCEL при здійсненні кореляційно-регресійного аналізу Радзіховська Л.М. 2022-11-24 45