The Repository of VTEI
Стаття у нефаховому виданні
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
26771 Напрями пiдвищення конкурентоспроможностi пiдприємств в сучасних умовах Богацька Н.М., Вітковська А.С., Крупська В.А. 2021-02-18 8
26730 Корпоративне управління в Україні: проблеми та перспективи розвитку Лозовський О.М., Молодцова М.О. 2021-02-09 7
26729 Імідж підприємства як фактор конкурентоспроможності Лозовський О.М., Осадчук О.О. 2021-02-09 5
26728 Управління економічними ризиками на підприємстві Лозовський О.М., Ковальова А.А. 2021-02-09 8
26686 Застосування світового досвіду мотивації праці та можливості його впровадження на українських підприємствах Лозовський О.М., Крутінь Я.В. 2021-02-09 8
26649 Управління інноваційною діяльністю на підприємстві Лозовський О.М., Бараник Ю.В 2021-02-05 9
26642 Удосконалення фізичного стану студентів шляхом застосування інноваційних технологій фізичного виховання. Сальникова С.В. 2021-02-04 5
26598 Ерратологічні аспекти оцінки якості перекладу Іваницька Н.Б. 2021-02-01 8
26573 Дослідження ринку product placement у ракурсі Україна - світ Головчук Ю.О. 2021-02-01 7
26572 Науково-академічний дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження Головчук Ю.О. 2021-02-01 5
26543 Основні тенденції розвитку туристиичних послуг і туроперейтингу та впровадження світового досвіду управління туристичною галуззю в Україні Кізюн А.Г. 2021-01-28 13
26480 Окремі аспекти контролю сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Даценко Г.В., Григулець Л.В. 2021-01-25 7
26467 Дистанційне навчання як засіб стимулювання самоосвіти Даценко Г.В., Сузанська З.В. 2021-01-25 15
26465 Зарубіжний досвід справляння податку на прибуток та контроль розрахунків Даценко Г.В., Чолій Л.О. 2021-01-25 20
26462 Математичне моделювання як засіб здійснення професійної спрямованості навчання математики на економічних спеціальностях внз Гусак Людмила Петрівна, Гулівата Інна Олександрівна 2021-01-25 10
26461 Психологічні чинники формування іншомовної професійної компетенції перекладача Шостак У. В. 2021-01-25 11
26452 Trends and problems of us higher education development Havryliuk N.M. 2021-01-25 5
26436 Трансформації в організації самостійної роботи студентів в умовах стрімкого розвитку дистанційного навчання Осаульчик О.Б. 2021-01-22 11
26425 Діджиталізація вищої туристичної освіти в німецькомовних країнах Західної Європи Самохвал О.О. 2021-01-22 11
26419 Формування комунікативної компетентності в умовах іншомовного середовища в майбутніх фахівців сфери туризму: вітчизняний і європейський досвід Самохвал О.О. 2021-01-22 10