The Repository of VTEI
Стаття у нефаховому виданні
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29399 Зарубіжний досвід розвитку винного туризму Чорна Н.М. 2024-06-17 46
29398 Міста як важливі центри культурно-пізнавального туризму Чорна Н.М. 2024-06-17 40
29396 Тенденції та тренди розвитку туристичної галузі України Чорна Н.М. 2024-06-17 45
29382 Моніторинг публічних закупівель = Monitoring of publik procurement Дзюба О.М. 2024-06-14 53
29272 Способи зниження ризику Бондаренко В., Радзіховська Л. 2024-05-09 60
29270 Медична резилієнтність в умовах воєнного стану: стратегії та планування для оптимізації системи охорони здоров’я України Головчук Ю.О., Дибчук Л.В., Палагнюк Г.О. 2024-05-09 54
29251 Переваги та недоліки впровадження автоматизованих систем управління в закладах ресторанного бізнесу Постова В.В. 2024-03-11 142
29247 Кopпopaтивнa культуpa cучacнoгo пiдпpиємcтвa Пoпecкo А., Пaвлюк Т. 2024-03-11 116
29246 Новітні тенденції сервісу в ресторанному бізнесі (на прикладі ринку ресторанних послуг м. Вінниці) Постова В.В. 2024-03-05 105
29221 Стратегічні орієнтири розвитку сталого туризму у повоєнний період Антонюк К.Г. 2024-02-09 113
29189 Ефективність застосування інтерактивних методів навчання при формуванні комунікативної компетентності майбутніх філологів Ткачук Т.І. 2024-01-25 93
29184 Using corpora in the language learning process Tkachuk T., Matsera O. 2024-01-25 97
29176 Кореляційний аналіз середньомісячної заробітної плати за трьома факторами Московко В., Радзіховська Л. 2024-01-15 97
29166 Формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти Тимощук Н.М. 2024-01-04 118
29101 Характеристика основ маркетингової діяльності туристичних підприємств Антонюк К.Г. 2023-10-10 136
29004 Інституційні перетворення у формуванні ринку праці за умов євроінтеграції Юрчик І.Б. 2023-08-29 115
29001 Соціальні інновації, як фактор соціально-економічного розвитку Юрчик І.Б. 2023-08-29 123
28997 Застосування THERMOMIX у технологічному процесі приготування нетрадиційного хумусу Іваніщева О.А. 2023-08-29 141
28901 Дослідження структури маркетингового середовища підприємств туристичного бізнесу Мазуркевич І.О. 2023-07-12 116
28753 Управління якістю підприємств готельного господарства Рябенька М.О., Пучканьова В.Й. 2023-07-07 105