The Repository of VTEI
Стаття у нефаховому виданні
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29221 Стратегічні орієнтири розвитку сталого туризму у повоєнний період Антонюк К.Г. 2024-02-09 26
29189 Ефективність застосування інтерактивних методів навчання при формуванні комунікативної компетентності майбутніх філологів Ткачук Т.І. 2024-01-25 27
29184 Using corpora in the language learning process Tkachuk T., Matsera O. 2024-01-25 32
29176 Кореляційний аналіз середньомісячної заробітної плати за трьома факторами Московко В., Радзіховська Л. 2024-01-15 24
29166 Формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти Тимощук Н.М. 2024-01-04 34
29101 Характеристика основ маркетингової діяльності туристичних підприємств Антонюк К.Г. 2023-10-10 57
29004 Інституційні перетворення у формуванні ринку праці за умов євроінтеграції Юрчик І.Б. 2023-08-29 39
29001 Соціальні інновації, як фактор соціально-економічного розвитку Юрчик І.Б. 2023-08-29 41
28997 Застосування THERMOMIX у технологічному процесі приготування нетрадиційного хумусу Іваніщева О.А. 2023-08-29 44
28949 Providing the Problem and Creative Approach to Educational Tasks for Experts in Tourism with Usage of Web-Quest (at the Example of Humanities) Bondar N., Shvets H. 2022-07-14 111
28941 Попередження кіберзагроз на основі аналізу великих даних Половенко Л.П. 2022-07-14 62
28929 Сущность и составляющие потенциала предприятий гостиничного бизнеса Мазуркевич І.О., Вівсюк І.О. 2023-07-13 51
28901 Дослідження структури маркетингового середовища підприємств туристичного бізнесу Мазуркевич І.О. 2023-07-12 46
28753 Управління якістю підприємств готельного господарства Рябенька М.О., Пучканьова В.Й. 2023-07-07 46
28749 Стратегічні напрями управління готельно-ресторанним бізнесом Рябенька М.О. 2023-07-07 61
28746 Організація роботи закладів ресторанного бізнесу під час війни в Україні Рябенька М.О. 2023-07-07 145
28702 Контроль якості продукції: організація та методологія Пахомська О.В. 2023-06-30 56
28636 Theoretical Aspects Of Travel Industry Investment Support In Ukraine Chorna N., Antoniuk K. 2023-06-21 46
28492 Сутність поняття «ресурсний потенціал підприємства» Богацька Н., Пустова Ю. 2023-03-01 84
28491 Виробнича програма та потужність підприємства Богацька Н., Демиденко Ю. 2023-03-01 78