The Repository of VTEI
������������ �� �������������������� ��������������
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27362 Формування маркетингово-логістичної взаємодії в управлінні підприємствами Довгань Ю.В. 2022-01-10 9
27336 Складові цифрової компетентності майбутніх економістів Копняк К., Радзіховська Л. 2021-12-30 10
27330 Роль математичних дисциплін у процесі формування цифрової компетентності майбутніх економістів Гусак Л. П. 2021-12-30 14
27328 Використання ймовірнісних методів при прийнятті управлінських рішень в ситуаціях економічного ризику Радзіховська Л. 2021-12-28 10
27322 Шляхи формування цифрової компетентності фахівців з економіки Гулівата І.О. 2021-11-11 62
27317 Цифрова освіта. Можливості та проблеми її надання в навчальних закладах Шостак У. В. 2021-10-26 51
27305 Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку регіонів України Чорна Н.М. 2021-10-21 58
27299 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. 2021-10-13 63
27293 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі. Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. 2021-10-11 57
27287 Зіставна дієслівна синтагматика: моделювання tertium comparationis Іваницька Н.Б. 2021-10-11 37
27281 Проблеми та перспективи євроінтеграції україни Осіпова Л.В. 2021-10-08 38
27280 Конкуренція та її вплив на інноваційну активність підприємства Осіпова Л.В., Ковальчук І.С. 2021-10-08 42
27277 Характеристика методів розрахунку ефективності інвестиційних проєктів у туризмі Кізюн А.Г., Антонюк К.Г. 2021-10-08 44
27276 Генеза природних ландшафтів Поділля, як основа формування туристсько-рекреаційних ландшафтів Кізюн Алла, Антонюк Катерина 2021-10-08 29
27274 Трансформація напрямків зовнішньоекономічної діяльності України: європейський вектор Осіпова Л.В. 2021-10-08 38
27272 Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні у контексті євроінтеграції Осіпова Л.В. 2021-10-08 32
27250 Особливості психологічного впливу на особистість у процесі управлінського спілкування Тимкова В.А. 2021-10-06 37
27233 Державне управління системою пенсійного забезпечення в контексті сталого розвитку: закордонний досвід. Ніколіна І.І. 2021-10-04 59
27229 Вплив глобалізації на економіку України та її зовнішньоекономічні пріоритети Осіпова Л.В. 2021-09-24 38
27228 Формування ефективної системи соціального забезпечення соціуму в контексті глобалізації Осіпова Л.В. 2021-09-24 73