The Repository of VTEI
Collection: Методичні матеріали
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
26831 Інжиніринг харчових виробництв: методичні рекомендації для виконання курсової роботи Бандура В.М. 2021-02-25 4
26829 Інжиніринг харчових виробництв: методичні рекомендації для виконання курсової роботи Бандура В.М. 2021-02-25 6
26741 Операційний менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Лозовський О.М. 2021-02-10 7
26740 Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи Лозовський О.М., Ковтун Е.О. 2021-02-10 7
26735 Менеджмент: методичні рекомендації до виконання курсової роботи Лозовський О.М. 2021-02-10 15
26734 Менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Лозовський О.М. 2021-02-10 18
26664 Корпоративне управління: методичні рекомендації до самостійної роботи Корж Н.В. 2021-02-08 7
26663 Revenue менеджмент: методичні рекомендації Корж Н.В. 2021-02-08 15
26661 Ризик-менеджмент: методичні рекомендації до самостійної роботи Корж Н.В. 2021-02-08 11
26653 Іллегалізація зовнішньо-економічної діяльності: методичні рекомендації Корж Н.В. 2021-02-08 10
26635 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства : методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни Пахомська О.В. 2021-02-04 9
26537 Жанрові теорії перекладу: методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Чугу С.Д. 2021-01-28 10
26501 Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни "Комунікативна лінгвістика" Терещенко Л.Я. 2021-01-26 11
26500 Іноземна мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації до СРС дисципліни Бондар Наталія Дмитрівна 2021-01-26 7
26497 Комунікативна лінгвістика. Завдання до практичних занять. Терещенко Л.Я. 2021-01-26 9
26491 Іноземна мова спеціальності: методичні рекомендації до СРС дисципліни Бондар Наталія Дмитрівна 2021-01-26 9
26219 Економіка готелів і ресторанів: методичні рекомендації до СРС Рябенька М.О. 2021-01-14 26
26191 Основи програмної інженерії. Середовище моделювання, розробки, інтеграції та тестування програмного продукту: методичні вказівки до самостійної роботи студентів Коваленко О.О., Рейда О.М., Круподьорова Л.М. 2021-01-13 11
26190 Вища та прикладна математика. Методичні рекомендації до самостійної роботи Гусак Л.П., Гулівата І.О. 2021-01-13 18
26187 Інновінг в туризмі : робоча програма Власенко Іван Володимирович 2021-01-13 9