The Repository of VTEI
Collection: Опорні конспекти лекцій
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27914 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. 2022-09-12 0
27898 Лінійна алгебра та аналітична геометрія = Linear algebra and analytical geometry Добровольська Н.В. 2022-09-09 0
27891 Логістика = Logistics Поліщук І.І., Довгань Ю.В. 2022-09-09 0
27836 Бухгалтерський облік в банках Копчикова І.В. 2022-08-29 34
27296 Міжнародний маркетинг: опорний конспект Танасійчук А. М. 2021-10-11 666
27295 Бренд-менеджмент: опорний конспект Танасійчук А. М. 2021-10-11 255
27243 Міжнародний маркетинг: опорний конспект Танасійчук А. М. 2021-10-04 996
27238 Бренд-менеджмент: Опорний конспект Танасійчук А. М. 2021-10-04 4822
27099 Інформаційні системи і технології в обліку: опорний конспект лекцій Гладій І.О., Бондар Т.Л. 2021-04-12 1665
26974 Теорія фінансово-господарської діяльності : Опорний конспект лекцій Даценко Г. В., Ковальчук С.П. 2021-03-15 252
26964 Контроль публічних закупівель: опорний конспект лекцій Даценко Г. В. 2021-03-12 1017
26876 Аудит оподаткування : Опорний конспект лекцій Даценко Г.В., Чолій Л.О. 2021-03-05 1918
26617 Прямий маркетинг: для всіх галузей знань та спеціальностей Головчук Ю.О. 2021-02-03 7543
26204 Вища та прикладна математика методичні рекомендації до самостійної роботи Гусак Л.П., Гулівата І.О. 2021-01-13 200
26126 Інновації в туризмі: Опорний конспект лекцій Власенко І. В. 2021-01-12 2556
26125 Рекреалогія: Опорний конспект лекцій Власенко І. В. 2021-01-12 2594
25815 Системи прийняття рішень: опорний конспект лекцій Ніколіна І.І. 2020-12-25 1959
25812 Математичні методи і моделі ринкової економіки: опорний конспект лекцій Ніколіна І.І. 2020-12-25 811
25804 Моделі економічної динаміки: опорний конспект лекцій Ніколіна І.І. 2020-12-25 838
25433 Системний аналіз Радзіховська Л.М. 2020-11-12 311
1