The Repository of VTEI
Collection: Опорні конспекти лекцій
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27914 Психологія торгівлі Штифурак В.Є. 2022-09-12 1
27898 Лінійна алгебра та аналітична геометрія = Linear algebra and analytical geometry Добровольська Н.В. 2022-09-09 1
27891 Логістика = Logistics Поліщук І.І., Довгань Ю.В. 2022-09-09 1
27850 Психологія Штифурак В.Є. 2022-09-05 17
27836 Бухгалтерський облік в банках Копчикова І.В. 2022-08-29 217
27243 Міжнародний маркетинг = Іnternational marketing Танасійчук А.М. 2021-10-04 999
27238 Бренд-менеджмент = Вrand-management Танасійчук А.М. 2021-10-04 4824
27099 Інформаційні системи і технології в обліку Гладій І.О., Бондар Т.Л. 2021-04-12 1666
26974 Теорія фінансово-господарської діяльності Даценко Г. В., Ковальчук С.П. 2021-03-15 253
26964 Контроль публічних закупівель Даценко Г. В 2021-03-12 1018
26876 Аудит оподаткування Даценко Г.В., Чолій Л.О. 2021-03-05 1919
26617 Прямий маркетинг = Direct marketing Головчук Ю.О. 2021-02-03 7544
25815 Системи прийняття рішень Ніколіна І.І. 2020-12-25 1960
25812 Математичні методи і моделі ринкової економіки Ніколіна І.І. 2020-12-25 812
25804 Моделі економічної динаміки Ніколіна І.І. 2020-12-25 839
25433 Системний аналіз Радзіховська Л.М. 2020-11-12 312
1