The Repository of VTEI
Collection: Міжнародні конференції
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29051 Активізація міжнародної діяльності як індикатор підвищення прибутковості підприємства Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2023-09-13 11
29004 Інституційні перетворення у формуванні ринку праці за умов євроінтеграції Юрчик І.Б. 2023-08-29 6
29001 Соціальні інновації, як фактор соціально-економічного розвитку Юрчик І.Б. 2023-08-29 7
28997 Застосування THERMOMIX у технологічному процесі приготування нетрадиційного хумусу Іваніщева О.А. 2023-08-29 7
28941 Попередження кіберзагроз на основі аналізу великих даних Половенко Л.П. 2022-07-14 24
28908 Позитивні та негативні чинники розвитку франчайзингу в туризмі Онищук Н.В. 2023-07-12 18
28901 Дослідження структури маркетингового середовища підприємств туристичного бізнесу Мазуркевич І.О. 2023-07-12 15
28860 Сервісна діяльність готелів в умовах стагнації галузі Онищук Н.В. 2023-07-11 9
28749 Стратегічні напрями управління готельно-ресторанним бізнесом Рябенька М.О. 2023-07-07 16
28703 Положення Кодексу Аліментаріус Семко Т.В. 2023-06-30 24
28702 Контроль якості продукції: організація та методологія Пахомська О.В. 2023-06-30 17
28477 Формування професійної державної служби як один з пріоритетів реформування державного управління Махначова Н.М. 2023-03-01 35
28459 Сучасні проблеми та можливості розвитку менеджменту вітчизняних підприємств Ковтун Е. 2023-02-28 27
28452 Інтеграція логістики та маркетингу в системі управління підприємством Довгань Ю.В. 2023-02-28 37
28419 Щорічна додаткова відпустка за роботу за комп’ютером як вид відпустки за особливий характер праці Бахновська І.П. 2023-02-24 54
28397 Шляхи підвищення рівня людського розвитку в системі реалізації ефективної державної політики Заюков І.В., Мацюк В.А. 2023-02-24 35
28355 Фактори та передумови формування конкурентоспроможності регіонів України Мартинова Л.Б. 2023-02-23 35
28273 Ресурсне забезпечення реалізації соціально-економічної політики у напрямі забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу Мартинова Л.Б. 2023-02-21 22
28272 Перспективи інституційного забезпечення ринку праці за умов євроінтеграції Мартинова Л.Б., Юрчик І.Б. 2023-02-21 32
28269 Управлінська культура як складова професіоналізму Мартинова Л.Б. 2023-02-21 23