The Repository of VTEI
Collection: Міжнародні конференції
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
26852 Дефініції стратегії та методів управління ліквідністю комерційного банку Кудирко О. М. Крупельницька І.Г. 2021-03-01 2
26850 Проблеми та перспективи комп’ютеризації аудиту Кудирко О. М. 2021-03-01 2
26730 Корпоративне управління в Україні: проблеми та перспективи розвитку Лозовський О.М., Молодцова М.О. 2021-02-09 7
26728 Управління економічними ризиками на підприємстві Лозовський О.М., Ковальова А.А. 2021-02-09 8
26642 Удосконалення фізичного стану студентів шляхом застосування інноваційних технологій фізичного виховання. Сальникова С.В. 2021-02-04 6
26599 Сучасні виміри оцінки якості перекладу Іваницька Н.Б. 2021-02-01 9
26573 Дослідження ринку product placement у ракурсі Україна - світ Головчук Ю.О. 2021-02-01 7
26465 Зарубіжний досвід справляння податку на прибуток та контроль розрахунків Даценко Г.В., Чолій Л.О. 2021-01-25 26
26410 Формування іншомовної компетентності перекладачів засобами інтерактивних методів навчання Бондар Наталія Дмитрівна, Кролль О. І. 2021-01-21 9
26409 Компетентнісно-інтегративний підхід при іншомовній підготовці фахівців туристичної сфери Бондар Наталія Дмитрівна, Прадівлянний Микола Григорійович 2021-01-21 11
26388 Використання інформаційних технологій в діяльності бібліотеки внз Ліщинська Л.Б., Снігур Г.І. 2021-01-20 1
26272 Якість перекладу як перекладознавча категорія Іваницька, НБ 2021-01-15 7
26246 Теорія літератури: робоча програма Тимощук Н.М. 2021-01-15 10
26236 Виклики змістового наповнення освітніх програм підготовки філологів-германістів Іваницька, НБ 2021-01-15 10
26231 Вплив сегментів ринку на етап впровадження туристичного продукту Онищук Н.В. 2021-01-14 7
26230 Стратегії туристичних підприємств у межах туристичних центрів Онищук Н.В. 2021-01-14 11
26227 Властивості системи маркетингу співпраці туристичних підприємств Онищук Н.В. 2021-01-14 10
26193 Дослідження використання порошку ожини при виробництві бісквітних кондитерських виробів функціонального призначення Іваніщева О.А. 2021-01-13 11
26177 Виробництво і споживання сиру: історія та сучасність Іваніщева О.А. 2021-01-13 11
26166 Аналіз стандартів та схем сертифікації для виробників харчової продукції Іваніщева О.А. 2021-01-13 12