The Repository of VTEI
Collection: Публікації
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27020 Прибуток, прибутковість та беззбитковість підприємства, їх історичний генезис Красносільська Л.М., Коцеруба Н.В. 2021-03-22 16
27018 Методика проведення внутрішньогосподарського контролю в системі управління діяльністю сільськогосподарського підприємства Коцеруба Н.В., Клованич В.В. 2021-03-22 24
26916 Лінгвостилістичні особливості сучасного англомовного рекламного дискурсу Нечипоренко В.О. 2021-03-09 23
26912 Bilingual Authors and Their Vision of Self-Translation Нечипоренко В.О. 2021-03-09 18
26906 Використання бізнес-симуляції у процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей Кудирко О.М.,Патраманська Л.Ю. 2021-03-05 21
26898 Особливості організації аудиту власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення Кудирко О.М.,Таранюк К.М 2021-03-05 22
26852 Дефініції стратегії та методів управління ліквідністю комерційного банку Кудирко О. М. Крупельницька І.Г. 2021-03-01 26
26850 Проблеми та перспективи комп’ютеризації аудиту Кудирко О. М. 2021-03-01 43
26730 Корпоративне управління в Україні: проблеми та перспективи розвитку Лозовський О.М., Молодцова М.О. 2021-02-09 36
26728 Управління економічними ризиками на підприємстві Лозовський О.М., Ковальова А.А. 2021-02-09 29
26642 Удосконалення фізичного стану студентів шляхом застосування інноваційних технологій фізичного виховання. Сальникова С.В. 2021-02-04 26
26599 Сучасні виміри оцінки якості перекладу Іваницька Н.Б. 2021-02-01 25
26573 Дослідження ринку product placement у ракурсі Україна - світ Головчук Ю.О. 2021-02-01 24
26465 Зарубіжний досвід справляння податку на прибуток та контроль розрахунків Даценко Г.В., Чолій Л.О. 2021-01-25 183
26410 Формування іншомовної компетентності перекладачів засобами інтерактивних методів навчання Бондар Наталія Дмитрівна, Кролль О. І. 2021-01-21 32
26409 Компетентнісно-інтегративний підхід при іншомовній підготовці фахівців туристичної сфери Бондар Наталія Дмитрівна, Прадівлянний Микола Григорійович 2021-01-21 35
26388 Використання інформаційних технологій в діяльності бібліотеки внз Ліщинська Л.Б., Снігур Г.І. 2021-01-20 1
26272 Якість перекладу як перекладознавча категорія Іваницька, НБ 2021-01-15 28
26246 Теорія літератури: робоча програма Тимощук Н.М. 2021-01-15 78
26236 Виклики змістового наповнення освітніх програм підготовки філологів-германістів Іваницька, НБ 2021-01-15 28