The Repository of VTEI
Collection: Публікації
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
29246 Новітні тенденції сервісу в ресторанному бізнесі (на прикладі ринку ресторанних послуг м. Вінниці) Постова В.В. 2024-03-05 35
29213 Soft Skills Development of Future Job Seekers within Higher Education Osaulchyk O. 2024-02-07 37
29189 Ефективність застосування інтерактивних методів навчання при формуванні комунікативної компетентності майбутніх філологів Ткачук Т.І. 2024-01-25 40
29184 Using corpora in the language learning process Tkachuk T., Matsera O. 2024-01-25 44
29166 Формування іншомовної комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти Тимощук Н.М. 2024-01-04 44
29101 Характеристика основ маркетингової діяльності туристичних підприємств Антонюк К.Г. 2023-10-10 69
29051 Активізація міжнародної діяльності як індикатор підвищення прибутковості підприємства Хачатрян В.В., Стратійчук В.М. 2023-09-13 56
29004 Інституційні перетворення у формуванні ринку праці за умов євроінтеграції Юрчик І.Б. 2023-08-29 49
29001 Соціальні інновації, як фактор соціально-економічного розвитку Юрчик І.Б. 2023-08-29 52
28997 Застосування THERMOMIX у технологічному процесі приготування нетрадиційного хумусу Іваніщева О.А. 2023-08-29 59
28908 Позитивні та негативні чинники розвитку франчайзингу в туризмі Онищук Н.В. 2023-07-12 65
28901 Дослідження структури маркетингового середовища підприємств туристичного бізнесу Мазуркевич І.О. 2023-07-12 53
28860 Сервісна діяльність готелів в умовах стагнації галузі Онищук Н.В. 2023-07-11 60
28749 Стратегічні напрями управління готельно-ресторанним бізнесом Рябенька М.О. 2023-07-07 70
28703 Положення Кодексу Аліментаріус Семко Т.В. 2023-06-30 90
28702 Контроль якості продукції: організація та методологія Пахомська О.В. 2023-06-30 66
28477 Формування професійної державної служби як один з пріоритетів реформування державного управління Махначова Н.М. 2023-03-01 81
28459 Сучасні проблеми та можливості розвитку менеджменту вітчизняних підприємств Ковтун Е. 2023-02-28 62
28452 Інтеграція логістики та маркетингу в системі управління підприємством Довгань Ю.В. 2023-02-28 79
28419 Щорічна додаткова відпустка за роботу за комп’ютером як вид відпустки за особливий характер праці Бахновська І.П. 2023-02-24 165