The Repository of VTEI
Collection: Публікації
1
ID TITLE AUTHOR (s) YEAR RANK
27157 Обгрунтування параметрів процесу сушіння насіння соняшнику у вібраційній сушарці з інфрачервоним підведенням енергії Бандура В.М. 2021-06-15 8
27020 Прибуток, прибутковість та беззбитковість підприємства, їх історичний генезис Красносільська Л.М., Коцеруба Н.В. 2021-03-22 26
27018 Методика проведення внутрішньогосподарського контролю в системі управління діяльністю сільськогосподарського підприємства Коцеруба Н.В., Клованич В.В. 2021-03-22 41
26916 Лінгвостилістичні особливості сучасного англомовного рекламного дискурсу Нечипоренко В.О. 2021-03-09 35
26912 Bilingual Authors and Their Vision of Self-Translation Нечипоренко В.О. 2021-03-09 30
26906 Використання бізнес-симуляції у процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей Кудирко О.М.,Патраманська Л.Ю. 2021-03-05 49
26898 Особливості організації аудиту власного капіталу підприємства та шляхи його удосконалення Кудирко О.М.,Таранюк К.М 2021-03-05 38
26852 Дефініції стратегії та методів управління ліквідністю комерційного банку Кудирко О. М. Крупельницька І.Г. 2021-03-01 42
26850 Проблеми та перспективи комп’ютеризації аудиту Кудирко О. М. 2021-03-01 57
26730 Корпоративне управління в Україні: проблеми та перспективи розвитку Лозовський О.М., Молодцова М.О. 2021-02-09 56
26728 Управління економічними ризиками на підприємстві Лозовський О.М., Ковальова А.А. 2021-02-09 41
26642 Удосконалення фізичного стану студентів шляхом застосування інноваційних технологій фізичного виховання. Сальникова С.В. 2021-02-04 49
26599 Сучасні виміри оцінки якості перекладу Іваницька Н.Б. 2021-02-01 33
26573 Дослідження ринку product placement у ракурсі Україна - світ Головчук Ю.О. 2021-02-01 39
26465 Зарубіжний досвід справляння податку на прибуток та контроль розрахунків Даценко Г.В., Чолій Л.О. 2021-01-25 279
26410 Формування іншомовної компетентності перекладачів засобами інтерактивних методів навчання Бондар Наталія Дмитрівна, Кролль О. І. 2021-01-21 38
26409 Компетентнісно-інтегративний підхід при іншомовній підготовці фахівців туристичної сфери Бондар Наталія Дмитрівна, Прадівлянний Микола Григорійович 2021-01-21 50
26388 Використання інформаційних технологій в діяльності бібліотеки внз Ліщинська Л.Б., Снігур Г.І. 2021-01-20 4
26272 Якість перекладу як перекладознавча категорія Іваницька, НБ 2021-01-15 42
26246 Теорія літератури: робоча програма Тимощук Н.М. 2021-01-15 112